Vietinio ūkio skyrius
Laisvės g. 8

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

KAPINIŲ PRIEŽIŪRA

 Teisės aktai, reglamentuojantys kapinių priežiūrą ir laidojimą jose 

 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-356 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“

________________________

Dėl Kremuotų žmogaus palaikų laidojimo kolumbariumo nišoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-170 

________________________

„Dėl statuso Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms suteikimo“ 
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-247

________________________

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-2625 
„Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų, vienišų žmonių palaikų, žmogaus embrionų ir vaisių laidojimo vietų Mažeikių miesto Geidžių kapinėse nustatymo“

Priedas

________________________

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. A1-1791
„Dėl atsakingų asmenų skyrimo nenustatytos tapatybės žmonių palaikams laidoti“

________________________ 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A1-393 
„Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms (kapams) identifikuoti sudarymo“

Komisijos nuostatai
1 priedas
 Neprižiūrimų kapaviečių apžiūros aktas,
2 priedas
 Identifikuojamos kapavietės (kapo) apžiūros aktas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A1-1700
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms (kapams) identifikuoti sudarymo “ pakeitimo“

________________________

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A1-1124 
„Dėl duomenų apie neprižiūrimas kapavietes (kapus) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 
Duomenų apie galbūt neprižiūrimas kapavietes  (kapus) pateikimo tvarkos aprašas
Aprašo priedas

________________________

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. A94
„Dėl asmenų, mirusių nuo pavojingų  ir užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo  į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“
 (suvestinė redakcija nuo 2020-03-19)

________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimąs  Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

________________________

 Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1404 

Kontaktai

Alfonsas Žiulpa
Vedėjas
(8 443) 98 261, 8 686 45 436
Kęstutis Šimkūnas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 42 672, 8 612 26 872
Alfonsas Asauskas
Vyriausiasis specialistas
8 667 08 807
Vaida Kosienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 245, 8 652 55 975
Darius Daugėla
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208, 8 699 62 655
Rita Kontrimienė
Vyriausioji specialistė (projektų įgyvendinimui)
(8 443) 98 208
Stasys Dainius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 208
Virginijus Raudonius
Vyr. specialistas
(8 443) 98 231, 8 656 59 842
Aida Jucienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 231, 8 640 31 802
Stasys Brazas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 98 231, 8 611 46 640
Rymantas Štakonas
Vyriausiasis specialistas
8 686 45 476
Angelė Šlyžiuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 209