Prieštaravimai dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose

PRIEŠTARAVIMAS DĖL RŪKYMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE, LODŽIJOSE (prašymo forma)

___________________________________________________

Savivaldybės mero potvarkiai arba jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, dėl draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams

Daugiabučio namo adresas Draudimas įsigaliojo nuo Potvarkis, įsakymas
Naftininkų g. 84, Mažeikiai 2023-10-16 2023-09-21 Nr. M1-515
Ventos g. 83, Mažeikiai 2023-10-06 2023-09-13 Nr. M1-482
Draugystės g. 36, Mažeikiai 2023-10-02 2023-09-06 Nr. M1-452
Pavasario g. 23, Mažeikiai 2023-09-08 2023-08-14 Nr. A1-1149
Žemaitijos g. 43, Mažeikiai 2023-08-31 2023-08-04 Nr. A1-1118
Ventos g. 6, Mažeikiai 2023-08-11 2023-07-18 Nr. A1-1058
Draugystės g. 3, Mažeikiai 2023-08-02 2023-07-11 Nr. A1-1028
Žemaitijos g. 32, Mažeikiai 2023-07-31 2023-07-05 Nr. A1-1013
Laisvės g. 222, Mažeikiai 2023-07-21 2023-06-26 Nr. A1-962
Naftininkų g. 22, Mažeikiai 2023-07-21 2023-06-26 Nr. A1-961
Taikos g. 10, Mažeikiai 2023-06-23 2023-05-29 Nr. A1-803
Draugystės g. 22, Mažeikiai 2023-06-08 2023-05-15 Nr. A1-724
S. Daukanto g. 5, Mažeikiai 2023-03-13 2023-02-15 Nr. A1-240
J. Tumo-Vaižganto g. 7, Mažeikiai 2022-10-18 2022-09-22 Nr. A1-1827
Taikos g. 9, Mažeikiai 2022-07-25 2022-06-28 Nr. A1-1274
Sodų g. 8, Mažeikiai 2021-11-10 2021-10-14 Nr. A1-2258
Sodų g. 10, Mažeikiai 2021-08-23 2021-07-29 Nr. A1-1575
Naftininkų g. 82, Mažeikiai 2021-07-26 2021-07-02 Nr. A1-1392
Draugystės g. 34, Mažeikiai 2021-07-26 2021-06-28 Nr. A1-1358
Mindaugo g. 15, Mažeikiai 2021-07-26 2021-06-28 Nr. A1-1357
Naftininkų g. 5, Mažeikiai 2021-07-19 2021-06-23 Nr. A1-1332
Respublikos g. 22, Mažeikiai 2021-07-05 2021-06-09 Nr. A1-1245
Žemaitijos g. 37, Mažeikiai 2021-07-01 2021-06-09 Nr. A1-1244
Naftininkų g. 60, Mažeikiai 2021-07-01 2021-06-04 Nr. A1-1209
Akmenės g. 11, Viekšniai 2021-06-25 2021-06-02 Nr. A1-1181
Ventos g. 24, Mažeikiai 2021-06-07 2021-05-11 Nr. A1-993
Pavenčių g. 37, Mažeikiai 2021-05-28 2021-04-29 Nr. A1-870
Draugystės g. 28, Mažeikiai 2021-05-21 2021-04-27 Nr. A1-834
Sodų g. 18, Mažeikiai 2021-05-14 2021-04-16 Nr. A1-748
Naftininkų g. 52, Mažeikiai 2021-04-09 2021-03-19 Nr. A1-507
Ventos g. 45, Mažeikiai 2021-04-09 2021-03-19 Nr. A1-508
Žemaitijos g. 15, Mažeikiai 2021-03-26 2021-03-02 Nr. A1-373
Žemaitijos g. 16, Mažeikiai  2021-03-19 2021-02-22 Nr. A1-331
Žemaitijos g. 58, Mažeikiai  2021-02-19 2021-03-19 Nr. A1-327
Gamyklos g. 3, Mažeikiai  2021-03-05 2021-02-08 Nr. A1-243
Naftininkų g. 10, Mažeikiai  2021-03-05 2021-02-08 Nr. A1-242
Naftininkų g. 50, Mažeikiai  2021-03-05 2021-02-04 Nr. A1-208
Naftininkų g. 72, Mažeikiai  2021-03-01 2021-02-03 Nr. A1-188
Ventos g. 89, Mažeikiai  2021-03-01 2021-02-03 Nr. A1-187
Naftininkų g. 70, Mažeikiai  2021-02-15 2021-01-19  Nr. A1-100
Taikos g. 24, Mažeikiai  2021-02-01 2021-01-11 Nr. A1-32

  

Draudimas rūkyti daugiabučiuose namuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkyti daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama: 

    1. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
    2. kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
     3. daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą  dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

_______________

Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės meras arba jo įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėn, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

_______________ 

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes. 

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas, arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.

________________________________________________________

Norintiems mesti rūkyti siūlome pasinaudoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Pagalba metantiems rūkyti.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento platinamus informacinius plakatus galite atsispausdinti čia (informacinis plakatas, lipdukas) arba nemokamai atsiimti spausdintu formatu iš NTAKD.

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Ieva Misė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 328, 8 691 68 518
Petras Norvilas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Andrius Stonys
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066
Vilma Vaitkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 45 251, 8 640 48 649
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)
(8 443) 90 683, 8 633 45 123
Jūratė Nemniasevienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 149, 8 660 99 529