Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymu, informuojame fizinius ir juridinius asmenis apie galimybę nuomos pagrindais aprūpinti būstu asmenis ir šeimas.
Prašymas įrašyti į asmenų, nuomos pagrindais pageidaujančių aprūpinti asmenis ir šeimas būstu, sąrašą pateikiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (I aukštas, 107 kabinetas) arba elektroniniais ryšiais oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais aprūpinti šeimas ir asmenis būstu, sąrašas, bus sudarytas laikantis eiliškumo ir skelbiamas viešai Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė
Inga Norvaišienė, tel. nr. +370 655 40 223

   

 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS


• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS

Mažeikių rajono savivaldybės būsto, nuomojamo vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, sąrašas

 

Sprendimas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Patvirtintas 2022 m. spalio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-295

PRIEDAS

_________________  

Asmenų, pretenduojančių teikti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Patvirtintas 2022 m. vasario 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A1-191

_________________  

Sprendimas „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ 2023 METAMS FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO PATVIRTINIMO“

Patvirtintas 2022 m. birželio 23 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimuNr. T1-189

PRIEDAS 1

PRIEDAS 2

 

 

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Paulius Vyšniauskas
Vyriausias specialistas
8 443 94 039, 8 656 88 024
Inga Norvaišienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Marija Stočkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Edmundas Lukas
Vyriausiasis specialistas
8 443 94 039, 8 650 58 789
Nijolė Česnauskienė
Vyriausioji specialistė
8 (443) 94 038
Lina Budreckienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 041, 8 656 49 978
Dalia Keršienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 044
Simona Čivinskė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 045, 8 687 33 705
Živilė Diekontė
Vyriausioji specialistė
(4 443) 94 038, 8 652 39 110