Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Šiandien rajono švietimo įstaigos vykdo kilniausią savo misiją – kuria mokyklą, teikiančią kokybišką ugdymą, leidžiantį visiems moksleiviams pagal savo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti ugdymo procese, padedantį kiekvienam moksleiviui atskleisti savo kūrybines galias. Rajono mokyklos pasiekė puikių ugdymo rezultatų, gražiai ir įdomiai organizuoja papildomą veiklą, didelį dėmesį skiria etnokultūrinei sričiai, dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.
Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metus rajone pradėjo 6285 mokiniai, iš kurių 136 ukrainiečių vaikai. 17 bendrojo ugdymo mokyklų suformuota 290 klasių komplektų.  4963 mokinių mokosi Mažeikių miesto mokyklose, 1322 – rajono teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. 1 778 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, iš jų 34 ukrainiečių vaikai. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdymą šiais mokslo metais pradėjo 539 vaikai. Neformalaus ugdymo įstaigose rugsėjo 1-ąją ugdytis norą pareiškė 2010 vaikų, šis skaičius pastoviai kinta.
Bendrojo ugdymo mokyklose 2022 m. rugsėjo 1 d. darbą pradėjo 590 mokytojų. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 335, neformalaus ugdymo įstaigose – 121. 

Visai švietimo sistemos veiklai finansuoti Savivaldybės biudžete 2022 metams skirta 39 601 242 Eur.

Visos švietimo sistemos darbą rajone koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Rajone veikia 8 kultūros centrai, muziejus su struktūriniais padaliniais, Renavo dvaro sodyba ir Viešoji biblioteka su filialais.

RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

KULTŪROS ĮSTAIGOS 

PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS (2021 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-35)

SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS (patvirtintas 2022 m. rugsėjo 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-262)

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ ŠVIETIMO PAŽANGOS ATASAKAITA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2021 METŲ ŠVIETIMO PAŽANGOS ATASAKAITA

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Izoleta Savickaja
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682
Ligita Diržininkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 611 31 855
Inga Žilinskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 90 682