Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

 

2023 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-373 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-344 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T1-146 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-345 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ, SKIRTŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI, DIDŽIAUSIO LEISTINO SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“
Priedas

2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-346 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Tvarkos aprašas

2023 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. T1-308 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, SKIRTŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI, FINANSUOJAMŲ IŠ MOKYMO LĖŠŲ, MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2023–2024 MOKSLO METAIS SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“
Priedas

2023 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. T1-307 DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 
Tvarkos aprašas 

 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-291 DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2023–2024 MOKSLO METAMS“
1 priedas
2 priedas
3 priedas

2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-290 DĖL 2023–2024 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“

2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-286 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-287 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PEDAGOGŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Tvarkos aprašas

2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas Nr. T1-227 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAREIGYBIŲ, SKIRTŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR VALDYTI, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“
Priedas

2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas Nr. T1-228 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO“
Priedas

2023 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. T1-208 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ir NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, KLASIŲ (GRUPIŲ) DYDŽIO 2023–2024 M. M. NUSTATYMO
Priedas 

2023 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T1-135 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2023 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas

2023 m. gegužės 5 d. sprendimas Nr. T1-134 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2022–2026 METAMS PATIKSLINIMO
Planas

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-344 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKIRTŲ UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI, DIDŽIAUSIO LEISTINO SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“
Priedas

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-348 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-314 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ FIZINIO AKTYVUMO IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-345 DĖL ATLYGIO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Tvarkos aprašas
 

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-347 DĖL APDOVANOJIMO „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ MOKYTOJAS“ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
Nuostatai 

2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-343 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS 2023–2025 METAMS PATVIRTINIMO
Programa
Programos priedas 1
Programos priedas 2
Programos priedas 3
 

2022 m. lapkričio 25 d. sprendimas T1-312 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-285 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KARJEROS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ ĮSTEIGIMO“
Priedas

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-287 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ MAŽEIKIŲ PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE, SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-286 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTUS), FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-262 „DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-264 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2022–2023 MOKSLO METAMS
1 priedas
2 priedas
3 priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-269 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ MOKYMO LĖŠŲ, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-270 „DĖL ATLYGIO DYDŽIO UŽ MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS BASEINO LANKYMĄ
Priedas

2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-146 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas

2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-48 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO“
Priedas

2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-50 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-80 ,,DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS IR/AR NUOMAI UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
Panaudos sutartis

2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-324 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MAŽEIKIŲ RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMU NR. T1-327 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MAŽEIKIŲ RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Tvarkos aprašas
Tvarkos aprašo 1 priedas
Tvarkos aprašo 2 priedas

2021 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-294 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“
Priedas

2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas T1-258 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTŲ PATVIRTINIMO“
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Izoleta Savickaja
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Jurgita Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 655 50 411
Ligita Diržininkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332, 8 611 31 855
Inga Žilinskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 90 682
Aušra Griciutė
Vyriausioji specialistė
8 690 70 709
Šarūnė Dargienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323