Socialinės paramos skyrius
Stoties g. 18
Priėmimo salė (8 443) 90 670

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:
• Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, tikslines kompensacijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą;
• Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas;
• Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų;
• Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti;
• Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą;
• Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims;
• Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas;
• Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą;

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai
115 kab., tel. 8 (443) 90 141;
110 kab., tel. 8 (443) 90 147;
103 kab., tel. 8 (443) 90 675;
102 kab., tel. 8 (443) 90 674;
101 kab., tel. 8 (443) 90 144;
Socialinės paramos skyriaus priėmimas, tel. 8 (443) 90 688; 8 (443) 90 689; 8 (443) 90 142

POTVARKIS „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
2023 m. birželio 28 d. Nr. M1-287

POTVARKIS „DĖL ŠEIMYNŲ STEIGIMO IR FINANSAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
2023 m. birželio 30 d. Nr. M1-297

POTVARKIS „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. BIRŽELIO 30 D. POTVARKIO NR. (1.21. E) M1-297 “DĖL ŠEIMYNŲ STEIGIMO IR FINANSAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO“
2023 m. rugpjūčio 11 d. Nr. M1-400

ĮSAKYMAS DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2021 METAMS
2020 m. gruodžio 29 d. Nr. A1-2920

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO/SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ, SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ IR GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ, PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 21 d. Nr. A1-410

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO BEI JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas
2019 m. spalio 8 d. Nr. A1-2097

SPRENDIMAS „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
Aprašas
2022 m. balandžio 29 d. Nr. T1-108

__________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-79

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-142

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 m. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-70 

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-123

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ KAINOS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centras Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai
Tel. (8 443) 75 621, (8 443) 20 110
el. p. [email protected]
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai,
Šerkšnėnų seniūnija, Mažeikių rajonas
Tel.: sekretorė – 8 443 44399
el.p. [email protected]
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai,
tel/fax. (8 443) 66 531
el.p. [email protected]
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20 139, faks. (8 443) 20 140
el.p. [email protected]

 

Vaikų dienos centrai Mažeikių rajone 

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis asmuo

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Naftininkų g. 9, Mažeikiai

Zita Jonauskienė
Tel. (8 443) 20 139
[email protected]

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Gadono g. 3-3, Seda, Mažeikių r.

Zita Jonauskienė
Tel. (8 443) 20 139
[email protected]

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, Mažeikių r.

Emilija Plastinina
Tel. 8 687 36 269
[email protected]

Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokykla- daugiafunkcis centras

Vyšnių g. 4, Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

Lina Šimkienė
Tel. 8 613 51 051
[email protected]

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkite vaikus“ Mažeikių padalinys

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

Irena Daubarienė
Tel. 8 682 13 432
[email protected]

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkite vaikus“ Mažeikių padalinys

Kaubrių g. 12, Pikelių mstl., Mažeikių r.

Irena Daubarienė
Tel. 8 682 13 432
[email protected]

Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija „Gelbėkite vaikus“ Mažeikių padalinys

Taikos g. 6-2, Ukrinai, Mažeikių r.

Irena Daubarienė
Tel. 8 682 13 432
[email protected]

 

________________________________

 

 

 

Kontaktai

Inga Kneitienė
Vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas
(8 443) 90 143, 8 655 33 673
Vedėjas
(laikinai neina pareigų)
Rasa Andrulaitienė
Vedėjo pavaduotoja
8 655 44 519, (8 443) 90 144
Daiva Girlakė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 141
Eglė Kryžiutė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 681
Jurgita Jankauskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 147, 8 630 29 223
Vilija Gureckienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 147, 8 640 71 175
Gina Žiaugienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 685
Genovaitė Eičinienė
Specialistė
(8 443) 90 675, 8 655 29 149
Daiva Končiuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 671
Laura Liatukytė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 678
Egita Kekienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 680
Lina Kaupienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 680
Giedrė Juodeikienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 678
Joana Žiubikaitė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 676
Vita Motuzaitė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 676
Gitana Ruginė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 146
Agnė Vaitkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 674
Birutė Liseckienė
Vyresn. specialistė
8 616 32 958
Vida Strakšienė
Vyresn. specialistė
8 655 95 969
Rugilė Žalkauskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 678, 8 679 51 266
Toma Paulauskienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 679
Rasa Tamašauskienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 90 685
Laima Kaminskienė
Vyresn. specialistė
8 641 82 403
Rasita Petrolevičienė
Vyresn. specialistė
8 699 36 071
Lina Aliukevičienė
Vyresn. specialistė
8 655 44 043
Ilona Norvilienė
Vyresnioji specialistė
8 658 74 084
Audronė Dainienė
Vyresnioji specialistė
8 641 82 403
Vaida Ieva Šmukštaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 90 675
Ernesta Strazdinė
Vyriausioji specialistė (laikinai nedirba)
(8 443) 90 674
Donata Žiulpienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 671
Aušra Šemetienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 681
Aistė Paplauskienė
Vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė)
8 660 97 521
Ernesta Dargenienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 90 679