Teisės aktai

NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2023–2027 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

___________________________

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PATVIRTINIMO“
2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. T1-263

___________________________

ĮSAKYMAS „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO JAUNIMO INICIATYVŲ TIKSLINIŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“
2023 m. birželio 2 d. Nr. A1-832

___________________________

ĮSAKYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Reglamentas
2023 m. birželio 8 d. Nr. A1- 864

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T1-144 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Tvarkos aprašas
2023 m. vasario 24 d. Nr. T1-43

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
2023 m. vasario 24 d. Nr. T1-42

_________________________

ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2022 m. gegužės 4 d. Nr. A1 - 870

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
TVARKOS APRAŠAS
2022 m. sausio 28 d. Nr. T1-20

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2021 m. lapkričio 26 d. Nr. T1-327

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-302 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 29 d. Nr. T1-297

_________________________ 

ĮSAKYMAS 
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2021 m. birželio 7 d. Nr. A1-1210

_________________________

ĮSAKYMAS
DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ TIKSLINIŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) PARAIŠKŲ, LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2020 m. liepos 8 d. Nr. A1 - 1544

_________________________

SPRENDIMAS „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-294 „DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“
2019 m. spalio 25 d. Nr. T1-324

_________________________

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
NUOSTATAI
2018 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-302

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-182 „DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
2017 m. spalio 27 d. Nr. T1-294

_________________________

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015 m. birželio d. 19 Nr. T1-182

 

Kontaktai

Alvyda Purauskytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 655 96 437