Jaunimo reikalų koordinatorius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Informaciją apie jaunimo renginius, klausimus, pasiūlymus, problemas susijusias su jaunimu prašome pateikti
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorei Alvydai Purauskytei

Adresas Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai
204 B kab.
El. p. [email protected] 
Tel. (8 443) 95 327
Mob. 8 655 96437                                         

2023 METŲ JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO UŽDUOTIS

 JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS 2022 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Informacija apie visų ministerijų projektus, veiklas, paslaugas ir kitas galimybes, kurios sudaromos jauniems žmonėms įvairiose politikos srityse. Čia Jūs rasite ir veiklas, paslaugas bei galimybes išskirtinai nukreiptas į jauną žmogų, ir veiklas, paslaugas bei galimybes, kuriomis jauni žmonės gali pasinaudoti. Spauskite ČIA

__________________________________________________

 

Jaunimo reikalų koordinatoriai

Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai atlikti savivaldybių administracijose steigiamos savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu tipiniu savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymu. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius: 

rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą;
palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Jaunimo reikalų koordinatoriai dirba aktyviai bendradarbiaudami tarpžinybiniame ir tarpsektoriniame lygmenyje, tame tarpe su jaunimo garantijų iniciatyvų (JGI) koordinatoriais bei jaunimo darbuotojais. Susipažinti su jaunimo reikalų, JGI koordinatorių ir jaunimo darbuotojų funkcijomis galite schemoje (1 pav.)

 

 

 

Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė kviečia dalyvauti apklausoje dėl Mobilaus darbo poreikio Mažeikių rajono savivaldybėje.

Užpildykite anketą: https://www.surveymonkey.com/r/25XFQSQ

Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Mobilų darbą su jaunimu patogiausia vykdyti iš atviro jaunimo centro arba atvirosios erdvės, rajono savivaldybėse iš didžiausios gyvenvietės. Rajono savivaldybėse galima steigti rajono jaunimo centrą, kuris taip pat teiktų mobilaus darbo su jaunimu paslaugas. Šio centro darbuotojai galėtų teikti mobilias paslaugas, vykstant į įstaigas, įsikūrusias rajone, kurios įsileistų jaunimo darbuotojus ir suteiktų jiems galimybes vykdyti savo veiklą. Svarbu pabrėžti mobiliųjų paslaugų lankstumą, efektyvumą, finansinį ir ugdomąjį aspektą. Svarbu vykdyti mobilų darbą su jaunimu tose seniūnijose, kuriose trūksta darbo su jaunimu paslaugų, miesto dalyse, kuriose nėra jaunimo centrų arba su jaunimu dirbančių organizacijų, tikslinga vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, ypač tose seniūnijose, kuriose didesnė jaunuolių  koncentracija.

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/darbas-su-jaunimu/mobilus-darbas-su-jaunimu

Apklausos anketų laukiame iki 2020-09-01

 

Su jaunimu dirbantiems asmenims – naujas metodinis leidinys

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra bei Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, pristato metodinį leidinį “Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje”, skirtą jaunimo darbuotojams ir visiems, kuriems kokybiškas darbas su jaunimu yra aktualus.
„Šis leidinys remiasi aktualiomis teorijomis, nuo kurių atsispiriama, tačiau nepretenduoja į akademinį didaktinį leidinį. Jis skirtas praktikams, norintiems gilintis į savo veiklą ir tapti bent keletu žingsnelių profesionalesniais“, - leidinį pristato jo autoriai Ž. Gailius, A. Malinauskas, D. Petkauskas ir L. Ragauskas, turintys ilgametę patirtį neformaliojo ugdymo srityje. „Ir jeigu skaitytojas, perskaitęs knygą, pajus, kad bent kuri dalis jam naudinga ir gelbėja kasdieniame darbe – autorių kolektyvas džiaugsis, kad tai, kas padaryta, turi prasmę.“
Departamento direktorius Mindaugas Kuliavas pabrėžia, jog pokyčiai, siekiant aukščiausios darbo su jaunimu kokybės, vyksta kryptingai ir apgalvotai. „Kokybiškas darbas su jaunimu - mūsų siekiamybė. Šiuo metu vyksta pokyčiai ne tik praktinėje, bet ir teisinėje bazėje: keičiamas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, įsigaliojo jaunimo darbuotojo aprašas, jaunimo darbuotojai dalyvauja sertifikavimo sistemoje: jie kviečiami į kvalifikacijos kėlimo mokymus, o rudenį bus sertifikuojami. Šis leidinys – puikus įrankis dirbantiems šioje srityje, padėsiantis įgauti naujų įgūdžių, atrasti naujus metodus, gilinti praktinius gebėjimus. Tikiuosi, kad jis bus naudojamas praktikoje ir atneš pozityvų pokytį“.
Kviečiame skaityti šį leidinį, naudotis metodiniais patarimais bei siekti tobulėti.
Elektroninę knygos versiją galite rasti čia

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 12 d. įsakymų Nr. A1-125 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, įgyvendina programos Nr. 1.2. „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“.
Siekdami Lietuvoje kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą skelbia partnerių, galinčių dirbti su neaktyviais nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis (toliau – NEET) regionuose, kurie kiekvienam NEET per 4 mėnesius nuo iškritimo iš švietimo sistemos ar darbo rinkos suteiktų pirminės intervencijos paslaugas, kurios aprašytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-146 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“, tuo pačiu užtikrinant ir NEET atsiradimo prevenciją, atranką. Visa informacija apie šią atranką skelbiama http://www.jrd.lt/partnerių-atranka.

Kontaktai

Alvyda Purauskytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 655 96 437