Civilinės metrikacijos skyrius

TARPTAUTINIAI ĮRAŠAI

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostilės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai) (susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis), patvirtinančių:

  • Gimimą
  • Mirtį
  • Vardą ir pavardę
  • Santuoką
  • Santuokos nutraukimą (daugiakalbė standartinė forma neišduodama),
  • Gyvenimą skyrium (sepraciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
  • Tėvystę, motinystę,
  • Įvaikinimą.

Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.

KONVENCIJA DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS čia

SĄRAŠAS VALSTYBIŲ, PRISIJUNGUSIŲ PRIE 1976 M. RUGSĖJO 8 D. VIENOS KONVENCIJOS DĖL IŠRAŠŲ IŠ CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IŠDAVIMO ĮVAIRIOMIS KALBOMIS (FORMA A, B, C).

Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija (neratifikavusi), Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija, Vokietija.

Iš šių valstybių priimami tarptautiniai įrašai, kurių nereikia tvirtinti pažymą Apostille ir jų nereikia versti į lietuvių ar bet kurią kitą kalbą.

DOKUMENTŲ TVIRTINIMAS PAŽYMA APOSTILLE

Civilinės metrikacijos skyriaus išduotus dokumentus nuo 2016 m. sausio 18 d. pažyma Apostille tvirtina notarai.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Apostille tvirtina tik dokumentus, pateiktus per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Su LRV nutarimu, kuriuo keičiama dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille tvarka, galite susipažinti čia.

 

Valstybės, kurių išduoti oficialūs dokumentai tvirtinami pažyma Apostille.

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
(8 443) 98 223, 8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 222, 8 652 55 084
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Eglė Urbonaitė-Gulbinienė
Vyriausioji specialistė
8 443 98 225, 8 690 13 948
Kristina Raudonienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 238, 8 655 47 307