Civilinės metrikacijos skyrius

BENDRA INFORMACIJA

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadieniais – 8.00–17.00
Antradieniais – 8.00–17.00
Trečiadieniais – 8.00–17.00
Ketvirtadieniais – 8.00–17.00
Penktadieniais – 8.00–15.45
Pirmadieniais–penktadieniais pietaujama – 12.00–12.45

Šeštadieniais registruojamos santuokos (pagal išankstinį grafiką)

Sekmadieniais – nedirbama

Vedėja 
Kristina Giedrienė 
Santuokų registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos išdavimas
Tel. (8 443)  98 223
Mob. 8 652 21 908
El. p. [email protected]

Vedėjo pavaduotoja 
Laura Bušmė
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas. Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos išdavimas
Tel. (8 443) 98 222
Mob. 8 652 55 084
El. p. [email protected]

Vyriausioji specialistė
Lina Buivydienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas. Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas. Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos išdavimas
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 655 95 897
El. p. [email protected]

Vyriausioji specialistė
Eglė Urbonaitė-Gulbinienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas. Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas. Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos išdavimas
Tel. 8 443 98 225
Mob. 8 690 13 948
El. p. [email protected]

Vyriausioji specialistė
Kristina Raudonienė
Mirties ir ištuokos registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos išdavimas
Tel. 8 443 98 238
Mob. 8 655 47 307
El. p. [email protected]

_______________________________________________________

GERBIAMI INTERESANTAI, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
• Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas galima užsisakyti Registrų centro savitarnos sistemoje adresu: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
• Užpildyti ir pateikti prašymą
• Sulaukti atsakymo
• Atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

_______________________________________________________

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI:
• Registrų centro savitarnos sistemoje adresu: https://www.registrucentras.lt/savitarna/ galite pateikti prašymą registruoti santuoką.
• Prašymą įvykdžius ir sistemai apie tai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
• Tokio kvito pateikti nereikia, jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

_____________________________________________________

Apmokėjimo už Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas informacija: 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Sąskaitos Nr.  LT247300010112394300

Įmokos kodas – 52861

_____________________________________________________

Nuo 2022 m. liepos 1 d. pasikeitė valstybės rinkliavų dydžiai už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Valstybės rinkliavos dydžiai:

 • santuokos įregistravimą - 30 Eur
 • užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą - 10 Eur
 • civilinės būklės aktų įrašų:
 • atkūrimą - 12 Eur
 • papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio) - 10 Eur
 • vardo ir pavardės pakeitimą - 12 Eur
 • užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur
 • pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą - 6 Eur
 • užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą - 10 Eur
 • santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose - 70 Eur
 • civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formos išdavimą - 4,30 Eur

Pastaba. Valstybės rinkliava neimama pirmą kartą išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą šiais atvejais: kai gimimo įrašą liudijantį išrašą prašoma išduoti įregistravus gimimą arba nepilnamečio vaiko gimimo įrašą pakeitus ar papildžius pasikeitusiais tėvų civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, taip pat kai prašoma išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą dėl to, kad buvo ištaisytas su juo susijęs civilinės būklės akto įrašas.

 • daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą - 4,30 Eur

Nutarimas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e16db60f7aa11ec8fa7d02a65c371ad

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
(8 443) 98 223, 8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 222, 8 652 55 084
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Eglė Urbonaitė-Gulbinienė
Vyriausioji specialistė
8 443 98 225, 8 690 13 948
Kristina Raudonienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 238, 8 655 47 307