Administracinė atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

497 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
498 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
499 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
500 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
501 straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba
1. Juridinių asmenų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą pateikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą dokumentus pateikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
502 straipsnis. Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą
1. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų programų, televizijos, kino filmų demonstravimas be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
503 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas
1. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių ir gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų dokumentuose, vadovėliuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Kontaktai

Dalia Grygolaitienė
Vedėja
(8 443) 98 205, 8 618 51 674
Germina Nabažienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 211, 8 652 71 260
Bronius Vainauskis
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 90 603, 8 652 33 411
Rima Blaževičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 060, 8 612 97 076
Jūratė Bernotienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 061, 8 659 93 478
Edita Grigienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 606, 8 644 94 904
Jolanta Karvelienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 195
Andrėja Milbertė
Vyriausioji specialistė (laikinai nedirba)
(8 443) 98 207
Jurgita Repšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 212
Vaida Piečiuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 207
Orinta Malakauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 212
Simona Samoškienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 200
Juozas Sperauskas
Vyriausiasis specialistas
8 686 45 326
Eglė Ereminė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 41 219, 8 642 15 462
Tatjana Dobreckova
Specialistė inžinierė programuotoja
(8 443) 94 030, 8 698 71 991
Ričardas Norvaiša
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 94 030, 8 658 36 414
Algimantas Daujotas
Specialistas inžinierius programuotojas
(8 443) 90 140, 8 652 34 886
Ričardas Leščinskas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 94 042, 8 659 81 822
Agnė Misiūnienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 342, 8 635 36 401
Irena Asauskienė
Vyresnioji archyvarė
(8 443) 95 343
Irena Mikalauskienė
Vyresnioji archyvarė
(8 443) 95 342
Laima Raudonienė
Vyresnioji archyvarė
(8 443) 95 342
Raminta Jonikė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 341
Tomas Juodeikis
Specialistas - vairuotojas
8 620 37 533
Rimvydas Jonauskis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 652 33 439
Vytautas Balčiūnas
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 698 39 667
Sigitas Barauskis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 624 17 593
Zigmas Girdenis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 618 31 127
Irena Vaičienė
Valytoja
Aida Skališienė
Valytoja
Justina Barkauskienė
Valytoja
Tatjana Lukošienė
Valytoja
Rita Žiemelienė
Valytoja
Danutė Jarutienė
Valytoja
Klevas Bolmantas
Pastatų remontininkas
Stasys Petrauskis
Pastatų remontininkas
Jonas Motiejauskas
Darbininkas
Vida Norvaišienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 204
Vilma Vanagienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 212