Informacija apie teritorijų planavimo viešą svarstymą

ARCHYVAS  

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą sprendimo projektą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-09 įsakymu Nr. A1-615 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Naftininkų g. 19 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Audax.  
Planavimo tikslas padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, vieno atidalinto žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas, naudojimo reglamentų patikslinimas.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt (teritorijų planavimas ir statyba) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-03-06 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Darbų programa
Inicijavimo sutartis
Įsakymo projektas

2024-02-21

____________________

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimo projektą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. T1-135 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų (kad. Nr. 6167/0003:0210, Nr.6167/0003:0443) sujungimui, paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių k. patvirtinimo ir žemės paskirties keitimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Miško g.).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo iniciatorius – privačių asmenų M. Ž., Č. Č., S. Č., T. Š., D. L., R. L., UAB „Domino Projektai“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.
Planavimo tikslas pertvarkyti dalies žemės sklypų ribas ir plotus, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus (statybos zoną, ribą, tankumą, intensyvumą) ir servitutus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt (teritorijų planavimas ir statyba) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2024-02-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

Inicijavimo sutartis

Darbų programa

2024-02-06

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų (kad. Nr. 6167/0003:0210, Nr. 6167/0003:0443) sujungimui, paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių k.  koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.  2024-02-23 įsakymas Nr. A1-181.

____________________________________

Informuojame visuomenę apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl detaliojo plano trijų žemės sklypų (kad. nr. 6120/0001:499, nr. 6120/0001:500, nr. 6120/0001:501) sujungimui, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Naikių k., patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal  LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. žemės sklypui Plukių g. 9, Mažeikiai (kad. Nr. 6130/0011:295) ir žemės sklypui Plukių g. 11, Mažeikiai (kad. Nr. 6130/0011:296).
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – – žemės sklypas kad. Nr. 6130/0011:295, esantis Mažeikiai, Plukių g. 9, kurio plotas – 0,1294 ha ir žemės sklypas kad. Nr.6130/0011:296, esantis Mažeikiai, Plukių g. 11, kurio plotas – 0,1349 ha.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61288144, el. paštas: [email protected]
Projekto užsakovas – A.S., G.S.
Koregavimo tikslai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos ribą, statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.
Detaliojo plano koregavimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-13 iki 2024-02-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ (skiltyje ”Teritorijų planavimas ir statyba”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).
Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2024-02-13 iki 2024-02-27 (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami dėl teritorijų planavimo dokumento Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-02-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto organizatorius.
 Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendimų brėžinys

2024-02-05 

 2023 m. 

PRADEDAMAS RENGTI MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Informuojame, kad yra pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir šio plano koregavimo, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype, adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0082) (toliau – Bendrojo plano koregavimas).
Bendrojo plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. (2.1. E) Al-1646 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Kručių k. žemės sklype (kad.Nr.61060-0011-0082)“, kuriame nustatytas planavimo tikslas ir kuriuo patvirtinta Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa. Susipažinti su Bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais parengiamojo etapo metu gautais dokumentais bei sekti Bendrojo plano koregavimo eigą galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-61-23-967.
Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, numatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: ((8 443) 98 200, faksas: (8 443) 26 165, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.mazeikiai.lt/. Informaciją apie Bendrojo plano koregavimą teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - Daiva Štakonaitė, tel. Nr. (8 443) 98 235, el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“ (įmonės kodas 304419237).
Bendrojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8-610-62098, el. p. [email protected].
Koncepcija, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir kt. informacija:
Planavimo darbų programoje yra numatyta, kad koncepcija – nerengiama, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas, tyrimai ir galimybių studijos – neatliekamos, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nerengiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Bendrojo plano koregavimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt: TPD numeris K-VT-61-23-967) per visą Bendrojo plano koregavimo rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Apie Bendrojo plano koregavimo viešinimo procesą visuomenė bus informuojama atskirai.

2023-12-15

___________________________    

Pranešimas apie Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo darbų programos

Informuojame, kad parengtas įsakymo projektas „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo tikslai patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Susipažinti su specialiojo plano darbų programos projektu ir kitais dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ar uždavinių galima iki 2023-12-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235) ar el. paštu: [email protected]   

Įsakymas

Darbų programa         

2023-12-05

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo darbų programos patvirtinimo“. Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-12-20 įsakymas Nr. A1-1753

___________________________    

Informacija

Apie parengtą detaliojo plano, teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos), patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – 1,0134 ha žemės sklype (kad. Nr. 6167/0002:0110) 

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k. (kad. Nr. 6167/0002:0110)
Planuojamos teritorijos plotas: 1,0134 ha.
Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-209 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) (Reg. Nr. T00077323) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo iniciatoriai: planuojamo žemės sklypo savininkai, fiziniai asmenys (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-50, 2023-02-14).
Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorius.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.
Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-209.
Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) patvirtinimo“. Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:0110) sprendinius, numatyti teritorijos naudojimo tipą – mišri gyvenamoji teritorija, patikslinti užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.
Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465).
Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. lapkričio 24d. iki 2023m. gruodžio 12d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai ir Reivyčių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 216, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. gruodžio 12d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje - Plynė UAB‘s Personal Meeting Room, prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/5728828523?pwd=clZQOVNVZVc4dEVaQnhlVStUUWF6UT09
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus raštu dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023m. gruodžio 11d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-465). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens, nurodytas jo telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

2023-11-24
___________________________                                       

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE RENGIAMĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimo patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0082).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Deigama“.
Planavimo tikslas suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.  
Susipažinti su parengtu įsakymo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-11-28 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235) ar el. paštu: [email protected]

Darbų programa 

Inicijavimo sutartis

Įsakymo projektas 

2023-11-14

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano  koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. žemės sklype (kad. Nr. 6160-0011-0082)“ Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-12-05 įsakymas Nr. A1-1646. 
_____________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE RENGIAMĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO

Informuojame, kad pradedamas rengti  Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas.                          
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo tikslai patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas). Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2023-11-21 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Sprendimas

2023-11-07

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“,  Mažeikių r. sav. mero 2023-11-30 potvarkis Nr. M1-330.

____________________________________

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PO TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS DERINIMO METU GAUTŲ PASTABŲ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) sprendinius (TPD Nr. K-VT-61-23-106).
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.).
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-62 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių k., Krucių sen.)“.
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k., kad. Nr. 6160/0011:0240).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorė: UAB „Justepa“, Taikos g. 16, Ukrinų k., Mažeikių r. sav.
Plano rengėja: Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. +370 609 20 125, el. p. [email protected].
Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-23-106).

2023-09-14

______________________________

 INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 patvirtintomis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslai: formuoti naują valstybinės žemės sklypą, esamiems pastatams eksploatuoti: benzino kolonėlei (un. Nr. 6195-7010-7015), dažų sandėliui (un. Nr. 6195-7010-7060) pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį adresu: Mažeikių sen., Mažeikių m., Viekšnių g. 20.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98217.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo E. J.
Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), kurioje suinteresuoti asmenys prisijungę turi galimybę sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus bei teikti pasiūlymus, prašymus. (el. paslaugos Nr. 117825).

2023-08-21

______________________________

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą (toliau – Žemėtvarkos schema).
Rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.
Žemėtvarkos schemos rengėjas: Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34151, el. p. [email protected].
Su parengtais Žemėtvarkos schemos sprendiniais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-61-20-296) ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje 109 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai, LT-89223, tel. (8-443) 98241, el. p. [email protected].  Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė), Mažeikiai, nuo 2023 m. rugpjūčio 14 d. iki 2023 m. rugsėjo 16 d.
Pasiūlymus galima teikti nuo 2023-08-14 iki 2023-09-15 (imtinai) raštu ir el. paštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, el. p. [email protected], schemos rengėjui (Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus (Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius) projektų vadovei Irmai Lenortavičiūtei tel. 8 612 09287, el. p. [email protected] ir vyr. specialistei Laurai Cimbalistaitei tel. 8 666 21309, el. p. [email protected] arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Viešasis susirinkimas įvyks 2023-09-18, 13:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWNjMThhMWYtNDVlZi00NTljLTgzMmQtNjMzYTE5ZjhkMmM5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223c29631f-027a-4aec-98d1-be0cc8883016%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221e7dcf5a-46c4-46c3-bcfe-ebbffe492749%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=59b662df-cef8-4941-9247-89ef8260eb7c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Susitikimo ID: 354 871 793 974
Slaptasis kodas: J6FCCs

2023-08-07

______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKŠLIŲ SEN., KRUCIŲ K.) 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. ). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Planavimo iniciatorė: UAB „Justepa“, Taikos g. 16, Ukrinų k., Mažeikių r. sav.

Plano rengėja: Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė, atestato Nr. TVP 0081, tel. +37060920125, el. p. [email protected].

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k., kad. Nr. 6160/0011:0240).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-62 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių k., Krucių sen.)“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-62 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: -;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. -VT-61-23-106) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2023 m. rugpjūčio 18 d. iki 2023 m. rugpjūčio 25 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2023 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:   https://us06web.zoom.us/j/86718959589?pwd=OFhtcFhYMHZZeC9scHp1eUhIVS93QT09, susitikimo ID: 867 1895 9589.

Informacija teikiama: planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo (aukščiau nurodytais kontaktais), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-23-106).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. ) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-106) iki viešo supažindinimo pabaigos (2023-08-25), viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

2023-08-02
_______________________________________

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-408 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Jolanta Kekytė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vudesta“.
Planavimo tikslai – koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus; nustatyti, kad pakoreguotas Sedos miesto bendrasis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-349 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“  patvirtintą detalųjį planą.   
Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-08-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas

Darbų programa

Inicijavimo sutartis

2023-07-31 

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6154/0002:0222)“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-08-24 įsakymas Nr. A1-1185. 

_______________________________________

Informacija apie  parengtą Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.)

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikiai, Dubijonės g. 2 (kad. Nr. 6130/0011:118)
Planuojamos teritorijos plotas: 0,1945 ha.
Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-600 „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.)“.
Planavimo iniciatorius: planuojamo žemės sklypo savininkė UAB „SS grupė“ (įmonės kodas 305733828), Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-213, 2023-04-14.
Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorių.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.
Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-600.
Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.); padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0011:0118) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant naudojimo pobūdžio, patikslinti detaliojo plano teritorijos užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.
Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366).
Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. liepos 27d. iki 2023m. rupjūčio 10d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Laižuvos g. 3, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. rugpjūčio 11d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje - Plynė UAB‘s Personal Meeting Room, prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/5728828523?pwd=clZQOVNVZVc4dEVaQnhlVStUUWF6UT09
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023m. rugpjūčio 10d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-23-366). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

2023-07-25
________________________________________ 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR SPRENDIMĄ DĖL SPAV ATLIKIMO

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas – Savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.
Žemėtvarkos schemos keitimo rengėjas: Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34151, el. p. [email protected].
Priimtas sprendimas dėl SPAV: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus         2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-1054 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas – vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima planavimo organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.mazeikiai.lt  puslapyje (teritorijų planavimas ir statyba).  

Įsakymas

__________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO 

Informuojame, kad pradedamas rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas pagal patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės 2023 m. birželio 22 d. merės potvarkį Nr. (1.21. E) M1-268 „Dėl pradėjimo rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą“.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo tikslai užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.
Planavimo uždaviniai  - plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.
Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo (įsakymo) projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei planavimo darbų programa galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir uždavinių galite iki 2023-07-10 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas

Darbų programa

2023-06-23

Priimtas sprendimas „Dėl pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“,  Mažeikių r. sav. direktoriaus 2023-07-13 įsakymas Nr. A1-1044. 

__________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO 

Informuojame, kad pradedamas pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė.
Planavimo tikslai užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.
Planavimo uždaviniai - plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimo (potvarkio) projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-06-19 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Potvarkis

2023-06-06

Priimtas sprendimas „Dėl pradėjimo rengti pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k. susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą“,  Mažeikių r. sav. merės 2023-06-22 potvarkis Nr. M1-268.

  _____________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-408 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo tikslai suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti pramoninių teritorijų plėtrą.
Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-04-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Darbų programa

Įsakymas

2023-03-31

Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Sedos miesto bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-06-08 įsakymas Nr. A1-863.

___________________ 

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimo projektą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „SS grupė“ direktorius S. L.
Planavimo tikslas padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0011:0118) į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant naudojimo pobūdžio, patikslinti detaliojo plano teritorijos užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-04-12 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Inicijavimo sutartis
Darbų programa
Įsakymas

2023-03-28

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Priimtas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Dubijonės g. 2, Mažeikių m.)“, Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-04-14 įsakymas Nr. A1-600. 

_____________________________________ 

Informacija dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintus sprendinius vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje, Židikų seniūnijos teritorijoje, pagal AB „Orlen Lietuva“ investicijų skyriaus projektų inžinerijos vadovo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ekspertės pateiktas pastabas TPD Nr. S-VT-61-22-261.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas: [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.
Rengimo pagrindas:  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr.  A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘.
Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis. 

Planavimo tikslai:
Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.   

Planavimo uždaviniai:
Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

 2023-02-23

_____________________________________

Informacija apie  parengtą detaliojo plano (Reg. Nr. T00032876) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., V.Kudirkos g. 30, koregavimą 

Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V.Kudirkos g. 30 (kad. Nr. 6130/0008:0356), V.Kudirkos g. 30A (kad. Nr. 6130/0008:0357) ir V.Kudirkos g. 30B (kad. Nr. 6130/0008:0358).
Planuojamos teritorijos plotas: 0,2947 ha.
Detaliojo plano organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel.: (+370 443) 98204, el.p.: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-2437 „Dėl detaliojo plano (Reg. Nr. T00032876) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V.Kudirkos g. 30, koregavimo“.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo R.T.J. (Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. MSK-1097, 2022-12-06).
Plano rengėjas: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, el. paštas [email protected]; projekto vadovas Tomas Pudžiuvis, telefonas +370 686 39875, [email protected], kuris taip pat yra įgaliotas atstovauti planavimo iniciatorių.
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.
Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti: patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2437.
Planavimo tikslai (uždaviniai): koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-01-25 sprendimu Nr.T1-13 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patikslinti sklypų ribas, plotus, užstatymo ir kitus reglamentus.
Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, detaliojo plano rengėją ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101).
Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Taip pat vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2023m. vasario 15d. iki 2023m. kovo 2d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje aukščiau nurodytu adresu, taip pat Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas: numatomas 2023m. kovo 3d. 15.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Plynė UAB‘s Personal Meeting Room prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/5728828523?pwd=clZQOVNVZVc4dEVaQnhlVStUUWF6UT09
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2023m. kovo 2d. imtinai planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-1101). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Pasiūlymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens.

Sprendiniai
Brėžiniai

2023-02-15

_____________________________________________          

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano objektas: žemyninis naftotiekis: Mažeikiai-Būtingė (Būtingės terminalas - „Mažeikių nafta''. Magistralinis vamzdynas 22'' su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema, priešgaisriniais baseinais ir pluoštiniu ryšių kabeliu) (unikalus Nr. 2599-5002-4019).

Plano tikslas: parengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/aktualu/Apsaugoszonuplanai/Puslapiai/default.aspx

2023-01-31

____________________________

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą (toliau – Žemėtvarkos schema).
Rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-103 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.
Žemėtvarkos schemos rengėjas – Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 34 151, el. p. [email protected].
Su parengtais Žemėtvarkos schemos sprendiniais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-RJ-61-20-296) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje 109 kab., Laisvės g. 3 Mažeikiai, LT-89223, tel.  (8 443) 98 241, el. p. [email protected].  Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2023 m. sausio 25 d. iki 2023 m. vasario 28 d.
Pasiūlymus galima teikti nuo 2023 m. sausio 25 d. iki 2023 m. vasario 27 d. imtinai raštu ir el. paštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, el. p. [email protected], schemos rengėjui (Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus (Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius) projektų vadovei Irmai Lenortavičiūtei tel. 8 612 09 287, el. p. [email protected] ir vyr. specialistei Laurai Cimbalistaitei tel. 8 666 21 309, el. p. [email protected] arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Viešasis susirinkimo aptarimas įvyks 2023 m. vasario 28 d. 13.00 val.
Nuoroda: https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1
Susitikimo ID: 316 999 297 519
Slaptasis kodas: qDeD5Z

________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-23 įsakymu Nr. A1-2417 „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6167/0002:0110) detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys A. K., G. M. ir J. M.  
Planavimo tikslas koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:0110) sprendinius, numatyti teritorijos naudojimo tipą – mišri gyvenamoji teritorija, patikslinti užstatymo ir kitus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-02-03 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Darbų programa
Inicijavimo sutartis
Įsakymas

2023-01-20

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimo dalių ir kitos teritorijos) (Reg. Nr. T00077323) koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje “,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-02-09 įsakymas Nr. A1-209.)  

__________________________________

Informacinis pranešimas apie  vystymo  plano parengimą

2023-01-09

 Informuojame, kad vadovaujantis  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. (2.1.) A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo elektrinių įrengimui Mažeikių r. sav., Židikų sen. teritorijoje (toliau – Vystymo planas) sprendiniai.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.
Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas:  [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.

Planavimo tikslai:

 1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
 2. Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
 3. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 4. Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Planavimo uždaviniai:

 1. Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
 2. Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 3. Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengiant Vystymo planą teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Vystymo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2023 m. sausio 6 d. raštu Nr. (2.32. E) R8-111 pritarė strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadoms.
Supažindinimas: Su Vystymo plano sprendiniais, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento vertinimo subjektų išvadomis galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261) nuo 2023 m. sausio 9 d. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, tel. 8686 29149, el. paštas: [email protected].
     Vystymo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. sausio mėn. 30 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai,         Mažeikio r. sav. Vystymo plano vieša ekspozicija organizuojama Židikų seniūnijos patalpose nuo 2023 m. sausio 16 d.
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Vystymo plano visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261).   
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

__________________________________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ VENTOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMAI (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAMS) IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/
Plano pavadinimas – Ventos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai).
Planavimo tikslai:

 1. nustatyti Ventos regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų, įskaitant kultūrinius draustinius ar kultūros paveldo vietoves, ribas, prireikus iš naujo nustatyti arba pakoreguoti esamas šios saugomos teritorijos buferinės apsaugos zonos ribas;
 2. nustatyti Ventos regioninio parko kraštovaizdžio apsaugai ir naudojimui reguliuoti skirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir jų reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones, kultūros paveldo kompleksinių objektų ir kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitas tvarkymo priemones, sudaryti sąlygas vertingoms ekosistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims, miško medžių genetiniams ištekliams išsaugoti, numatyti priemones atkurti veiklos pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus; numatyti priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos rūšių ir natūralių buveinių būklę, planuoti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai; numatyti priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Įvertinus poreikius ir galimybes, regioninio parko buferinės apsaugos zonoje numatyti priemones, mažinančias neigiamą veiklos poveikį ir saugančias šios saugomos teritorijos aplinką.

 Informuojame, kad 2023 m. sausio 5 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. V3-29 „Dėl sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Ventos regioninio parko planavimo schemai“ (toliau – Sprendimas), atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, nuspręsta neatlikti Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 
  Susipažinti su Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Sprendimu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt) (Ventos regioninio parko planavimo schemos rengimo proceso Nr. S-NC-00-21-177, SPAV atrankos dokumentų registracijos Nr. REG257750). 

__________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T1-305 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 61607/0012:0061) padalinimui į atskirus žemės sklypus ir keletui atidalintų žemės sklypų pagrindinei tikslinei naudojimo paskirčiai keisti iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Voverių k., patvirtinimo ir atidalintų žemės sklypų paskirties pakeitimo“ detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. M.
Planavimo tikslas pertvarkyti dalies žemės sklypų ribas, plotus, pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir būdą, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentus ir servitutus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

DARBŲ PROGRAMA
INICIJAVIMO SUTARTIS
ĮSAKYMAS

2023-01-04

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00033076) koregavimo žemės sklypuose Laukų g. Voverių k. Mažeikių r. sav.“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-23 įsakymas Nr. A1-108. 

___________________________________________

2022 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklypas adresu: Raselės 2-oji g. 4 Mažeikiai, kad. Nr. 6130/0003:0188).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo L. Ž.
Planavimo tikslas patikslinti suformuotų žemės sklypų ribas, suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
DARBŲ PROGRAMA
INICIJAVIMO SUTARTIS
ĮSAKYMAS

2022-12-20

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ , Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. A1-60. 

____________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0240).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Justepa“.
Planavimo tikslas suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
DARBŲ PROGRAMA
INICIJAVIMO SUTARTIS
ĮSAKYMAS

2022-12-20

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.)“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. A1-62. 
 ____________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-349 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas, adresu: Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Dariaus ir Girėno g. 47A.    
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vudesta“ direktorė A. A.
 Planavimo tikslas patikslinti nustatytus servitutus, užstatymo ir intensyvumo rodiklius bei kitus reglamentus.           
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt/ puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Įsakymas
Darbų programa
Inicijavimo sutartis
2022-12-09

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00031186) adresu: Mažeikių r. sav.,  Sedos sen., Sedos m., Dariaus ir Girėno g. 47A koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-29 įsakymas Nr. A1-2660. 

____________________________________

 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. (2.1.) A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengta Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių įrengimui Mažeikių r. sav., Židikų sen. teritorijoje (toliau – Vystymo planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau -SPAV).
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.
Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  26 165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas:  [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252.
Planavimo tikslai:

 1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
 2. Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
 3. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 4. Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Planavimo uždaviniai:

 1. Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
 2. Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 3. Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Supažindinimas: Su Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento vertinimo subjektų išvadomis ir jų įvertinimo motyvais galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261). Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, tel. 8686 29149, el. paštas: [email protected]. ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. (8 443) 9817, el. p. [email protected].
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. sausio mėn. 3 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai,  Mažeikio r. sav.
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261).   
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

2022-12-05 

_______________________________________________

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30, 30A ir 30B.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. T. J.
Planavimo tikslas patikslinti sklypų ribas, plotus, užstatymo reglamentus ir kitus naudojimo reglamentus.         
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-12-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

Inicijavimo sutartis

Darbų programa

Nagrinėjama teritorija

2022-11-18

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00032876) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30 koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymas Nr. A1-2437. 

______________________________________________ 

 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARDUVOS VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANĄ 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Varduvos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.
Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą, tuo pačiu pakeisdama Reiskių tyro telmologinio draustinio rūšį bei tikslą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.
Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected].
Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-61-17-322.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2022-10-25

______________________________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLINKŠIŲ VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.
Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.
Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected].
Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-00-17-321.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2022-10-25

______________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6167/0003:0725) ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).   
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo F. R.
Planavimo tikslas suformuoti ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725), padalinti jį į kelis žemės sklypus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-10-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Darbų programa

Įsakymas

Inicijavimo sutartis

Schema

2022-10-13

Patvirtintas sprendimas: „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725) Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 32 detaliojo plano (reg. Nr. T00069980) koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-11-03 įsakymas Nr. A1-2207.

________________________________________

Pranešimas apie Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose ir Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje planuojamo vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo pradžią 
 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Eko termo“, Sodų g. 22, LT-03211 Vilnius, el.p. [email protected], tel.: +370 610 39580.

 1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p. [email protected], tel.: +370 682 39537, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt.
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau - VE) parko Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose, Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje statyba ir eksploatavimas.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 38 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 280 m ). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.
 4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo  (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

 1. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose, Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje. VE parko vystymo alternatyvos (iki 38 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.
 2. Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Kairiškiai, Kapėnai, Tučiai I, Boguslavas, Sukančiai, Tučiai, Meškiai, Dargužiškiai, Dauginiai, Birbiliškė, Savarina, Tučiai II, Degimai, Balsiai, Gimbetiškė, Dauginėliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Pavirvyčių botaninio draustinio – ~0,4 km, Ventos regioninio parko – ~1,8 km, BAST Virvytės slėnio – ~0,4 km.

Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Birbiliškės kaimo senosios kapinių, vad. Bogdelio kapinaitėmis vietos (4346) iki planuojamos įrengimo vietos - ~125 m.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~24,4 km atstumas.

VE planuojamos ilgalaikės nuomos pagrindu valdomų privačios nuosavybės žemės sklypuose.

 1. PAV subjektai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija; Telšių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos TelšiųTauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. [email protected]. Interneto svetainės adresas: https://aaa.lrv.lt/.

 1. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

 1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje. 

2022-09-27

______________________________________________

 INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., ALGIRDO G. 57A)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected].

Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Algirdo g. 57A, kad. Nr. 6130/0015:0069).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“ patvirtinta Planavimo darbų programa:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos:
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 12 d. ir baigiasi 2022 m. spalio 25 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. spalio 18 d. iki 2022 m. spalio 25 d.

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. spalio 26 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us/j/83733140208?pwd=RHdpc25uV2xDMHNZT3JwWkNoQzF6dz09, susitikimo ID: 837 3314 0208.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-752) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 _______________________________

 PRANEŠIMAS APIE PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ 

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa parengtas Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected] .

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected] .

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  [email protected] .

Planavimo tikslai: nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.   Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2022-07-29 raštu Nr.AU11-217 pritarė Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo stadijai.

Supažindinimo tvarka: su procedūriniais dokumentais ir Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo ir kita dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607) nuo 2022-08-01, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje – nuo 2022-08-08. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, el. paštas: [email protected] . ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. (8 443) 98217, el. p. [email protected].

Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laižuvos g. 3) nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2022-08-23 12.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Stoties g. 18).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl Bendrojo plano koregavimo visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] . Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Brėžinys 1

Brėžinys 2

Brėžinys 3

Brėžinys 4

 _______________________________

 PRANEŠIMAS APIE KOREGUOJAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ 

Rengiamas detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performuojant, koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir 8B, TPD registracijos Nr. T00033072., patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-1778 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, patvirtinimo“, koregavimas žemės sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RŪŠIS – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
PLANUOJAMA TERITORIJA:  Sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose
Detaliojo plano koregavimo tikslas: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1. punktu detaliuoju planu būtų koreguojama - statinių statybos zona, pastumiat ją į rytinę žemės sklypo pusę 2 m atstumu nuo kaimyno ribos.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, el. paštas:  [email protected]
Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, telef. (8 443) 98 235, 8 686 29 149
PLANAVIMO INICIATORIUS: L.Ž.ir I.Ž.
PLANO RENGĖJAS: MB „Projekto vizijos“, projekto vadovas Mantas Vainorius; Kęstučio g. 11, Telšių m., LT-87121; telef. 864161881, el. p.  [email protected] 
VISUOMENĖS DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESENuo 2022-07-27 iki 2022-08-10 sprendiniai eksponuojami Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių seniūnijos skelbimų lentose.
Iki sprendinių viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022-08-10 (imtinai) susipažinti su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriaus arba plano rengėjo patalpose, rašant planavimo organizatoriui arba plano rengėjui elektroniniu paštu.
SUPAŽINDINIMO TVARKA: Su parengtu detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, koregavimo dokumentais galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0008:0377) Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8B detaliojo plano koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-26 įsakymas Nr. A1-1842

2022-07-21

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., Algirdo g. 57A (kad. Nr. 6130/0015:0069).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybė.
Planavimo tikslas suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Įsakymas

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti 

2022-07-12 

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. Algirdo g. 57A)“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A1-1467.

_______________________________

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0011:135, Nr. 6130/0011:136, Nr. 6130/0011:137, Nr. 6130/0011:138, Nr. 6130/0011:139 ir Nr. 6130/0011:140) detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2009-02-27 sprendimu T1-64 „Dėl detaliojo plano gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio adresu: Pavenčių g. 45/ Senkelio g. 22 Mažeikiai patvirtinimo“  koregavimą žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 
Planuojama teritorija: žemės sklypai Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 
Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. [email protected], www.mazeikiai.lt 
Kontaktinis asmuo: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, Laisvės g. 8, Mažeikiai, 108 kab., tel. 8 443 98235, el. paštas: [email protected] 
Detaliojo plano iniciatoriai: privačių asmenų įgaliotas asmuo R. K. 
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Kačerauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1297, tel. 8 610 02426, el. paštas: [email protected] 
Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. pakeisti statybos zoną ir ribas, servitutus, želdinių dalis, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
 Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-07-05  iki 2022-07-19 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją. 
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas 

Sprendiniai

2022-07-05

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano „Gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio, adresu: Pavenčių g.45/ Senkelio g. 22, Mažeikiai“ koregavimo,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-08-16 įsakymas Nr. A1-1574

_______________________________

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto  Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, koregavimą žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane Nr. 2) (statybos zonos ir ribų bei įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą koregavimas) ir galimybę susipažinti su sprendiniais
Planuojama teritorija: žemės sklypas Smilgų g. 34, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., plotas 0,0986 ha.
Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. administracija@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt
Detaliojo plano iniciatoriai: T. N., Ž. N.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: PV R. Garuckienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]
Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane sklypo Nr. 2) pakeisti statybos zoną ir ribas ir įvažiavimo/išvažiavimo vietą.
Dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-06  iki 2022-06-17 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys

Parvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0724)  Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 34 detaliojo plano koregavimo“ 2022-07-21 įsakymu Nr. A1-1424 

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS, PATAISYTUS PAGAL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ DERINANČIOS INSTITUCIJOS PASTABĄ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos - Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija pastabą (patikslinta statybos riba ir statybos zona krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė - Tauragė apsaugos zonoje).
Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos pastabą, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt
Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.). 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected]
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

Pridedama:
Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-05-18

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-410 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. N.
Planavimo tikslas pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-05-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
Įsakymas
Darbų programa

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“. 2022 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A1-1042

2022-05-11

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS, PATAISYTUS PAGAL PRIIMTĄ VISUOMENĖS PASIŪLYMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal 2022-04-22 viešo supažindinimo metu  gautą ir priimtą pasiūlymą (patikslintas leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus ir leidžiamojo pastatų aukščio altitudė).  |
Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal priimtą pasiūlymą,  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

 Pridedama:

 1. Pagrindinis brėžinys
 2. Aiškinamasis raštas

_______________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.), esantis Mažeikiuose, Naikių g. 16.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. (2.1.E)A1-53 „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus. Nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.
Planavimo darbų programa: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. (2.1.E)A1-53 patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-32).
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimu galima nuo 2022 m. balandžio 14 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. balandžio 22 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje aukščiau nurodytu adresu, Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiuose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Viešo svarstymo tvarka: Viešas svarstymas numatomas 2022 m. balandžio 29 d. 15.oo val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89317909986?pwd=TCtZUEIzd1JrVXFubHhrUWd6aDMxQT09
Meeting ID: 893 1790 9986
Passcode: T2C4W5 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2022 m. balandžio 29 d. imtinai (iki viešo svarstymo pabaigos) planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Raštu teikiamas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Pridedama:

 1. Pagrindinis brėžinys
 2. Aiškinamasis raštas 

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-04-11

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-10-06 sprendimu Nr. A1-279 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Sedos g. 57 (kad. Nr. 6130/0011:0127).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
Planavimo tikslas koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-04-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas

Planavimo programa

2022-04-08

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Sedos g. 57 koregavimo“ 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-817.

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., M. DAUKŠOS G. 39)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected].
Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.
Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39, kad. Nr. 6130/0011:0047).
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. M. Daukšos g. 39)“.
Planavimo tikslas: patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0).
Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtinta Planavimo darbų programa, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-392 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo programos“ patvirtintu Planavimo programos papildymu nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos:
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre;
 • Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2 000. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. balandžio 5 d. ir baigiasi 2022 m. balandžio 20 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us/j/87364415405?pwd=eFVKakh0MXlrbWwyVk82V1dTRnBQZz09, susitikimo ID: 873 6441 5405.
Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-22-0).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-0) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

_______________________________

Informacija apie parengtą detaliojo plano sprendinių keitimą 

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2389, 2020-10-28.
Planavimo tikslai: Keisti žemės sklypų Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mažeikių m. patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64 detalųjį planą, patikslinti servitutus, pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos zoną, statybos ribą ir kt.) pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Pastaba:
Numatoma atsisakyti vieno iš planavimo tikslų, aprašytų teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje Nr.: MS-299, 2020 m. spalio 28: pertvarkomiems žemės sklypams nustatyti du ir daugiau žemės naudojimo būdų, planuojamai teritorijai paliekant vieną naudojimo būdą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius:  R. M., I. M., L. M., S. M., A. V., J. V., E. T., J. T., R. B.,V. B, atstovaujamų įgaliotas asmuo architektė Rasa Kačerauskienė.
Projekto rengėjas: Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8-610-02426; e-paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2022-04-01 iki 2022-04-15 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-21-1) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.mazeikiai.lt, Mažeikių seniūnijoje, Laisvės g. 39, 89225 Mažeikiai ir rengėjo patalpose  Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose, darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 610 02426).
Detaliojo plano keitimas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks 2022 m. balandžio 15 d.,  16.00 -17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu ZOOM platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda: 
https://us02web.zoom.us/j/82765897886?pwd=TlRHM0RTRTdVeEQxand6RWl1TVcvZz09
Meeting ID: 827 6589 7886
Passcode: 319546

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui  ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-1) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.
Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Esamos būklės įvertinimo brėžinys
Esamos situacijos aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys (1)
Sprendinių brėžinys (2)
Sprendinių konkretizavimo aiškinamasis raštas 

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMU NR. A1-2880 „DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., M. DAUKŠOS G. 39)“ PATVIRTINTOS PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PAPILDYMO 


Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo darbų programos papildymo.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.
Papildome nauju punktu ir išdėstome jį taip: „Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2000“.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-03-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

2022-02-18

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) patvirtintos planavimo darbų programos“ papildymo 2022-03-07 įsakymas Nr. A1-392.

_______________________________

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS MAŽEIKIŲ RAJONE, MAŽEIKIŲ MIESTE, ŽEMAITIJOS G. 72 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.
Planavimo tikslai – suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, el. paštas: [email protected]).
Planavimo iniciatorius – pagal sutartį UAB „Rivona“.
Plano rengėjas – UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22 380, el. p. info@geoline.lt).
Informacija teikiama – apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022 m. vasario 23 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas numatomas 2022 m. kovo 9 d. 10 val. plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 82A, Šiaulių m.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Skelbimas

2022-02-18

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-17 įsakymu Nr. A1-190 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, detaliojo plano keitimas adresu: Ventos g. 9A Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys T. T. ir R. T.
Planavimo tikslas pertvarkyti kitos paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0015:0097) prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, numatant galimus naudojimo būdus bei pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti servitutus pagal poreikį.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-02-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235) ar Mažeikių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt.

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie pastato adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Ventos g. 9A keitimo“ 2022-02-18 įsakymas Nr. A1-300.

Įsakymo projektas

Darbų programa

Inicijavimo sutartis

2022-02-01

_______________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas). 
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)
Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected].
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  [email protected]. 
Planavimo tikslai:
Nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas. 
Planavimo uždaviniai:
     1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
     2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
     3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
     4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį. 
Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Koncepcija nerengiama. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-607). Informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, el. paštas: [email protected]  ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučanskienė, tel. (8 443) 98217, el. p. [email protected].
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. 

2022-01-20 
_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo D. J.
Planavimo tikslas  pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0003:0033). 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. koregavimo“ (žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje laisvoje valstybinėje žemės  teritorijoje) 2022-01-20 įsakymas Nr. A1-110.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo programa 

2022-01-03

Kontaktai

Daiva Štakonaitė
Vedėja
(8 443) 98 235, 8 686 29 149
Valdas Gerika
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 241, 8 652 56 194
Regina Raižienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 240, 8 685 33 409
Nijolė Varpučanskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 217, 8 659 93 584
Raimonda Dirgėlienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 241, 8 656 21 923
Roma Kenstavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 235, 8 655 12 257