Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15-45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

GYVOJI GAMTA

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-2490 patvirtintu Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendintų prevencijos priemonių patirtų išlaidų kompensavimą, kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencijos priemones, iki einamųjų metų liepos 1 d., gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šias priemones įgyvendinęs. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Prevencijos priemonėmis laikoma:

 1. repelentų pirkimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis, paprastasis ąžuolas, karklas, gluosnis, drebulė, šermukšnis, europinis ir karpotasis ožekšnis ir pan.) pirkimas ir įveisimas;
 6. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 7. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 8. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 9. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 10. bebraviečių ardymo darbai;
 11. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialiosios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.). 

Paraiškos, su visais papildomais dokumentais, teikiamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (Asmenų prašymų priėmimas, Laižuvos g. 3, Mažeikiai) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu). 

Pastaba. Medžiotojų būreliai ir klubai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama. 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėją Zigmantą Kristutį tel. 8 699 20 446, arba vyr. specialistę Justiną Ungeitę tel. 8 656 74 542.

________________________________________________________

PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS
PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJA 

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Zigmantas Kristutis (komisijos pirmininkas)

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Sigutė Jucytė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Kornelijus Kryžius

Savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos seniūnas

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Justina Ungeitė
(komisijos sekretorė)

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

TVARKOS APRAŠAS

Įsakymas
DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
2022 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-2490

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-2490 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 23 d. Nr. A1-957

Įsakymas 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-2490 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“
2023 m. liepos 17 d. Nr. A1-1055

 

 

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Ieva Šimkutė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 42 646, 8 656 74 542
Jūratė Rapšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 064, 8 658 56 307
Asta Balsienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709