Žemės ūkio skyrius
Laisvės g. 39
Faksas (8 443) 21 300

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Gyvulininkystė

Sigutė Jucytė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 443) 95336
El. paštas [email protected]

________________________

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojama žemės ūkio informacinė sistema, teikianti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse https://www.vic.lt/

_______________________________________

REKOMENDACIJOS DĖL MAISTO, GERIAMOJO VANDENS, PAŠARŲ IR GYVŪNŲ APSAUGOS ĮVYKUS RADIOLOGINEI AR BRANDUOLINEI AVARIJAI (IKI RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ IR ANKSTYVOJOJE AVARIJOS FAZĖJE)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMAS NR. 3D-75  2017 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS IŠMOKŲ UŽ MĖSINĮ GALVIJĄ, MĖSINĘ AVĮ, PIENINĖS VEISLĖS BULIŲ, PIENINĘ OŽKĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-383 „DĖL ATSIETŲJŲ PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 3D-701

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ ĖRIAVEDES MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

______________________________________

GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:

Ūkinių gyvūnų laikytojai  apdraudę  savo gyvulius  nuo  užkrečiamųjų ligų, patvirtintų  Pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacijos gyvūnų ligų sąraše, dėl kurių turi būti išnaikinti visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio  faktą oficialiai pripažįsta  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.|
Sumokėtos draudimo įmokos sumos numatoma  kompensuoti iki 65 proc., neviršijant taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotos maksimalios kompensuotinos sumos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „RIZIKOS VALDYMAS“ VEIKLOS SRITIES „PASĖLIŲ, GYVŪNŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKOS“, SUSIJUSIOS SU ŪKINIŲ GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMU, ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-971

NUOSTOLIŲ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ – GALVIJŲ TUBERKULIOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS, ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS – ŽIDINIO GALVIJŲ BANDOJE SUNAIKINIMO ĮVERTINIMAS IR ATLYGINIMAS

Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai pagal šias taisykles skirtas lėšas.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS NUOSTOLIŲ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ – GALVIJŲ TUBERKULIOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS, ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS – ŽIDINIO GALVIJŲ BANDOJE SUNAIKINIMO ĮVERTINIMO IR ATLYGINIMO TAISYKLĖS
2011 m. gegužės 9 d. Nr. 3D-389

Prašymas atlyginti nuostolius
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOJE NUSTATYTAS AFRIKINIS KIAULIŲ MARAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR DĖL ŠIŲ LIGŲ TAIKOMAS VETERINARINĖS SANITARIJOS PRIEMONES, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. sausio 5 d. Nr. 3D-2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR DĖL ŠIŲ LIGŲ TAIKOMAS VETERINARINĖS SANITARIJOS PRIEMONES, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. sausio 5 d. Nr. 3D-2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NUOSTOLIŲ, KURIUOS PATYRĖ GYVŪNŲ SAVININKAI VYKDYDAMI GYVŪNŲ  UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIŲ LIKVIDAVIMO IR ŠIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONES,  APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-677

Gyvūnų savininkai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) nuo šios ligos taikomų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymo buferinėje zonoje dienos, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. paraišką atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikė veterinarinės sanitarijos priemones (1 priedas) (toliau – paraiška);
  2. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu teikia fizinis asmuo;
  3. dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;
  4. dokumentus, įrodančius išlaidas už atliktas patalpų ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugas;
  5. dokumentus arba jų kopijas, kuriais patvirtinama, kad laboratoriniai mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;
  6. draudimo įmonės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

Informacija apie afrikinio kiaulių maro prevenciją

LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-585 „Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“

LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-586 „Dėl pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“

LR žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-587 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Kontaktai

Milda Šukienė
Vedėja
(8 443) 95 337, 8 659 81 823
Ona Brazdauskienė
Vedėjo pavaduotoja
8 637 83 597
Gražina Žukauskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 25 963
Adelija Vėlavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 170, 8 655 96 438
Viktorija Šimkienė
Vyriausioji specialistė
8 443 25 943
Almantas Viskantas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 335, 8 658 18 673
Sigutė Jucytė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 336
Indrė Barzdienė
Vyriausioji specialistė
8 637 84 921
Jolanta Pudžiuvienė
Vyriausioji specialistė
8 637 84 327
Lina Liulytė
Vyresnioji specialistė
8 637 73 421