Tarybos komisijos

Tarybos komisijos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Odeta Jasmontienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Vytautas Visminas (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Darius Buknys

Viekšnių seniūnijos, Palnosų seniūnaitijos seniūnaitis

4.

Virginija Galdikienė

Tirkšlių seniūnijos, Balėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Ona Kelpšienė

Savivaldybės tarybos narė

6.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

7.

Virginija Monstavičienė

Mažeikių seniūnijos, Ventos seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Paulius Pocevičius

Savivaldybės tarybos narys

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el.paštu odeta.jasmontiene@sb.lt

KOMISIJOS NUOSTATAI
2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-233

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Paulius Auryla (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Virginijus Sungaila (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Rūta Jankauskienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Jonas Jurkus

Savivaldybės tarybos narys

7.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

9.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė (pirmininkė)  Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2. Saulius Šiurys (pavaduotojas) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Alvydas Balčiūnas   
4. Virgilijus Eidimtas   
5. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas 
6. Darius Seilius   
7. Andriejus Virkutis  

KOMISIJOS NUOSTATAI


MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Judyta Tekingunduz (pirmininkė)  
2. Irena Macijauskienė (pavaduotoja)  
3. Lina Aliukevičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
4. Rasa Dargvainienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
5. Daiva Jurkūnienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialistė (savivaldybės gydytoja)
6. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
7. Virginija Liatukienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė
8. Vida Šakienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė
9. Paulius Šimkus Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
10.  Justina Ungeitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė (ekologė)

KOMISIJOS NUOSTATAI

KOMISIJA LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Bernotienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 
2. Aldona Butkuvienė  Mažeikių muziejaus muziejininkė 
3. Vytautas Mažeikis  Visuomenininkas 
4. Leonas Mitkus   Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys 
5. Rūta Končiutė-Mačiulienė Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
6. Albertas Ruginis  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių skyriaus valdybos pirmininkas 
7. Pranas Trakinis Mažeikių šaulių kuopos vadas

KOMISIJOS NUOSTATAI

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Sigutė Bernotienė (pirmininkė)

Savivaldybės mero pavaduotoja

2.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

3.

Dovilė Milienė

Tarybos sekretorė

4.

Lina Rimkienė

Savivaldybės tarybos narė

5.

Juozas Sperauskas

Savivaldybės administracijos, Bendrojo skyriaus vedėjas

6.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

7.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Antanas Tenys (pirmininkas)  
2. Irena Macijauskienė (pavaduotoja)  
3. Sigutė Bernotienė Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
4. Viktoras Bugnevičius  
5. Judyta Tekingunduz  
6. Bronius Kryžius   
7. Laima Nagienė  
8. Sandra Ramanauskienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
9. Paulius Auryla   
10. Romualdas Sakalauskas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas 
11. Romas Venclovas   

KOMISIJOS NUOSTATAI

ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Irena Macijauskienė (pirmininkė)  
2. Saulius Šiurys (pirmininko pavaduotojas) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
3. Lina Kesminienė (sekretorė) Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
4. Viktoras Bugnevičius  
5. Gintautas Jautakis  
6. Linas Memys  

KOMISIJOS NUOSTATAI

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO IR VIETOS SAVIVALDOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŠIMTMEČIO MINĖJIMŲ 2016–2020 METAIS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO KOMISIJA

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Antanas Tenys (pirmininkas)  
2. Sigutė Bernotienė (pavaduotoja) Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
3. Vaidotas Balzeris Mažeikių muziejaus direktorius
4. Julius Banys Mažeikių verslininkų asociacijos viceprezidentas
5. Algimantas Čepys  
6. Rūta Narmontienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
7. Raimundas Radavičius Mažeikių kultūros centro direktorius 
8. Modestas Ramanauskas Mažeikių dekanato dekanas, Sedos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos klebonas
9. Angelė Rupkutė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
10. Albertas Ruginis LPKS Mažeikių skyriaus pirmininkas
11. Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas
12.  Saulius Šiurys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
13. Algirdas Vilkas Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas metodininkas

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Irena Macijauskienė,
pirmininkas

 

2.

Alvydas Balčiūnas

 

3.

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Algimantas Čepys

 

5.

Vita Domarkienė

Sedos miesto bendruomenės pirmininkė

6.

Rolandas Lemežis

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdantysis direktorius

7.

Dovilė Milienė,
sekretorius

Savivaldybės tarybos sekretorė

8.

Angelė Rupkutė

Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

9.

Eimantas Salatka

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

10.

Jonas Siminkevičius

Mažeikių garbės pilietis

11.

Audronė Šimkuvienė

 

12.

Eduardas Vaičiulis

Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

13.

Romas Venclovas

 

14.

Andriejus Virkutis

Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas

15.

Vytautas Visminas

 

KOMISIJOS NUOSTATAI