Audito ataskaitos ir išvados

2020 metai

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo    Išvada
UAB „Labbis“ suteiktų ir teikiamų paslaugų vertinimas Ataskaita  
Kaip organizuojamas socialinių paslaugų savivaldybės gyventojams teikimas, ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina gyventojų poreikius Ataskaita  
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo  Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybėje priimtų sprendimų kovai su Covid-19 teisėtumo Ataskaita  
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto   Išvada
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas Ataskaita  

 

 

2019 metai

Dėl garantijos suteikimo UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ imamai paskolai   Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo   Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centre atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių moksleivių namuose atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių sporto mokykloje atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Ruzgų pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Sedos darželyje atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Tyrimo ataskaita dėl UAB „Tavo Pastogė“ sudarytų netarnybinių automobilių nuomos sandorių ir šių automobilių naudojimo teisėtumo Ataskaita  


 

Kontaktai

ALMA KARVELIENĖ
Savivaldybės kontrolierė
(8 443) 35 253
LORETA DIMIENĖ
Kontrolieriaus pavaduotoja
(8 443) 94 037
DALIA PŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
DALĖ BALČIŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
INGA LEŠČINSKIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 94 046