Auditų medžiagos archyvas

FINANSINIAI (TEISĖTUMO) AUDITAI

2018 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Bendruomeniniame pagalbos vaikams centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių Gabijos gimnazijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių r. Laižuvos kultūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl lopšelyje-darželyje „Buratinas“ atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl lopšelyje-darželyje „Pasaka“ atlikto finansinio  ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Plinkšių globos namuose atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyboje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl viešojoje įstaigoje Sedos pirminės sveikatos priežiūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių r. Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ ūkinės – finansinės veiklos vertinimo Ataskaita  


2017 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Delfinas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono ugniagesių komandoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų  Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių „Vyturio“ pradinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių muziejuje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tavo pastogė“ ūkinės – finansinės veiklos vertinimo Ataskaita  
Dėl Savivaldybės būsto fondo sudarymo, jo remonto, pardavimo ir nuomos administravimo vertinimo Ataskaita  

 


2016 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada


2015 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2014 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita  Išvada 
Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų  Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2013 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio audito rezultatų Ataskaita  Išvada 
Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada

 2012 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 
2011 metų statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Ataskaita Išvada

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės finansinio ( teisėtumo)
audito  rezultatų

Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2011 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valstybės turto ir savivaldybės turto 2010 metų statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl lopšelio-darželio „Delfinas“ finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Pavasario vidurinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Kalnėnų pagrindinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada 
Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl lopšelio-darželio „Bitutė“ finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Tirkšlių vidurinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada

 

VEIKLOS AUDITAI


2015 metai

Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo vertinimo                                                 

Ataskaita


2014 metai

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimo                                                  Ataskaita


2013 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinių rinkliavų administravimo                                           Ataskaita

 

RIBOTOS APIMTIES AUDITAI

2014 metai

Dėl Vytauto Klovos muzikos mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių dailės mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių choreografijos mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Tirkšlių darželyje "Giliukas" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Renavo pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Židikų kultūros centre atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių lopšelyje - darželyje "Eglutė" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių lopšelyje - darželyje "Gintarėlis" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių darželyje - mokykloje "Kregždutė" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita


2013 metai

Dėl UAB „Tavo pastogė" atlikto ribotos apimties finansinio audito rezultatų                                       Ataskaita

 

2012 metai

Kaip valdomas ir naudojamas panaudos pagrindais perduotas turtas?              Ataskaita


2011 metai

Atliekų tvarkymo organizavimas Telšių regione                                                                

Ataskaita
1 priedas,
2 priedas, 
3 priedas, 
4 priedas

 

RIBOTOS APIMTIES AUDITAI

2011 metai

Dėl UAB „Tavo pastogė“ ribotos apimties audito                                                Ataskaita
Dėl VšĮ Mažeikių sporto centro ribotos apimties audito Ataskaita

 

Kontaktai

ALMA KARVELIENĖ
Savivaldybės kontrolierė
(8 443) 35 253
LORETA DIMIENĖ
Kontrolieriaus pavaduotoja
(8 443) 94 046
DALIA PŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
DALĖ BALČIŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
INGA LEŠČINSKIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 94 046