Auditų medžiagos archyvas

FINANSINIAI (TEISĖTUMO) AUDITAI


2016 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada


2015 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2014 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita  Išvada 
Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų  Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2013 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio finansinio audito rezultatų Ataskaita  Išvada 
Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos finansinio audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada

 2012 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 
2011 metų statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Ataskaita Išvada

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės finansinio ( teisėtumo)
audito  rezultatų

Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada


2011 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės valstybės turto ir savivaldybės turto 2010 metų statistinių ataskaitų VT-01 ir VT-02 finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl SĮ Židikų vaistinės finansinio (teisėtumo) audito Ataskaita Išvada
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl lopšelio-darželio „Delfinas“ finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Pavasario vidurinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Kalnėnų pagrindinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada 
Dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl lopšelio-darželio „Bitutė“ finansinio audito Ataskaita Išvada
Dėl Tirkšlių vidurinės mokyklos finansinio audito Ataskaita Išvada

 

VEIKLOS AUDITAI


2015 metai

Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo vertinimo                                                 

Ataskaita


2014 metai

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimo                                                  Ataskaita


2013 metai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinių rinkliavų administravimo                                           Ataskaita

 

RIBOTOS APIMTIES AUDITAI

2014 metai

Dėl Vytauto Klovos muzikos mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių dailės mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių choreografijos mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Tirkšlių darželyje "Giliukas" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Renavo pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių raj. Židikų kultūros centre atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių lopšelyje - darželyje "Eglutė" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių lopšelyje - darželyje "Gintarėlis" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Mažeikių darželyje - mokykloje "Kregždutė" atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita


2013 metai

Dėl UAB „Tavo pastogė" atlikto ribotos apimties finansinio audito rezultatų                                       Ataskaita

 

2012 metai

Kaip valdomas ir naudojamas panaudos pagrindais perduotas turtas?              Ataskaita


2011 metai

Atliekų tvarkymo organizavimas Telšių regione                                                                

Ataskaita
1 priedas,
2 priedas, 
3 priedas, 
4 priedas

 

RIBOTOS APIMTIES AUDITAI

2011 metai

Dėl UAB „Tavo pastogė“ ribotos apimties audito                                                Ataskaita
Dėl VšĮ Mažeikių sporto centro ribotos apimties audito Ataskaita

 

Kontaktai

ALMA KARVELIENĖ
Savivaldybės kontrolierė
(8 443) 35 253
LORETA DIMIENĖ
Kontrolieriaus pavaduotoja
(8 443) 94 046
DALIA PŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
DALĖ BALČIŪNIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 35 262
INGA LEŠČINSKIENĖ
Vyr. specialistė
(8 443) 94 046