Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai

Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklės
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nerūkymo viešųjų zonų nustatymo
Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės
Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklės
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklės
Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašas
Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės
Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl vietinės rinkliavos, už leidimo įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo
Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimo taisyklių patvirtinimo
Dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Antanas Murauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 683, 8 676 43 653
Ieva Misė (laikinai nedirba)
Vyr. specialistė
Petras Norvilas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 149, 8 640 63 063
Andrius Stonys
Vyr. specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066