Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus priimti teisės aktai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2021 m. liepos 23 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1559
Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo
2021 m. liepos 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1532
Gyvūnų laikymo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nerūkymo viešųjų zonų nustatymo

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nerūkymo viešųjų zonų nustatymo“ papildymo

Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės
Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklės
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklės
Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo leidimo išdavimo tvarkos aprašas
Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo
Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės
Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl vietinės rinkliavos, už leidimo įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo
Dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimo taisyklių patvirtinimo
Dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Mažeikių seniūnijos šienaujamų, prižiūrimų ir valomų plotų patvirtinimo bei prioriteto eilės nustatymo
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatytose vietose rezervuotos stovėjimo vietos įrengimo, naudojimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo
Dėl Kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpio Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Ieva Misė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 328, 8 691 68 518
Petras Norvilas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 640 63 063
Andrius Stonys
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066
Vilma Vaitkienė
Vyriausioji specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė)
(8 443) 45 251, 8 640 48 649
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)
(8 443) 90 683, 8 633 45 123