Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

VIEŠOJI TVARKA

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKYRIŲ KOMPETENCIJA PRADĖTI TEISENĄ, ATLIKTI TYRIMĄ BEI SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS (ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 str. 82 p.)

Straipsnis, dalis

Straipsnio pavadinimas

Sankcijos

Kompetencija

45

Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

1. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 60 iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 600 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 140 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 550 iki 1200 eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms,

užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1400 iki 3000 eurų.

Aplinkos aps.sk

 

46

Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

1. Savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 90 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 280 iki 600 eurų.

Aplinkos aps.sk

 

48

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 280 iki 600 eurų.

3. Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas

užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 600 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

78

Energinių gėrimų pardavimas, nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

1. Energinių gėrimų pardavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

2. Energinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims

užtraukia baudą nuo 20 iki 50 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

114

Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

Savavališkas teisės naudotis gyvūnijos objektais perleidimas, kitų sandorių, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiančių gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisę, sudarymas, taip pat savavališkas gyvūnijos objektų, kurių naudojimui reikia gauti leidimą, naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo 16 iki 30 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 50 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Aplinkos aps.sk

 

144-1,4,5

Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas

1. Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas (išskyrus šio kodekso 145 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus)

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

5. Šio straipsnio 1, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

148

Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas

1. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas privatizavimo institucijoms arba informacijos, žinant, kad ji neteisinga, pateikimas

užtraukia baudą privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir vyriausiesiems buhalteriams ar buhalterinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 300 eurų.

2. Informacijos apie privatizavimo objektą, žinant, kad ji neteisinga, viešas paskelbimas

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims nuo 300 iki 560 eurų.

3. Informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine paslaptimi, atskleidimas kitam asmeniui, kurio susipažinimas su šia informacija nenumatytas privatizuojant valstybės ir savivaldybių akcijas,

užtraukia baudą privatizavimo institucijų atsakingiems asmenims, privatizavimo objektų valdytojams bei įmonių vadovams ir vyriausiesiems buhalteriams ar buhalterinę apskaitą tvarkančių įmonių struktūrinių padalinių vadovams arba pagal sutartį buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 600 iki 1120 eurų.

Turto valdymo sk.

 

149

Privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

Nustatytos privatizavimo objekto vertinimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą turto vertinimą atlikusiems asmenims nuo 850 iki 1500 eurų.

Turto valdymo sk.

 

150

Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

1. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo 390 iki 1100 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 1100 iki 1950 eurų.

Ekonomikos sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

152

Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

1. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 30 iki 60 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 120 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 60 iki 120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 230 eurų.

3. Šiame kodekse nurodyta individuali veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Ekonomikos sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

153

Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

154

Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 30 iki 80 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

155

Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas

1. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas sveriant, padidinant nustatytas prekių ar paslaugų kainas ar tarifus, nesilaikant teisės aktuose nustatytų kainų nurodymo reikalavimų arba kitoks jų apgaudinėjimas parduodant prekes ar teikiant paslaugas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 30 iki 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą įmonių darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 60 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 560 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

156

Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas

1. Teisės aktuose nustatyta tvarka nepaženklintų prekių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai, tiekimas rinkai, pardavimas Lietuvos Respublikoje

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 16 iki 30 eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo trisdešimt iki 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 20 iki 50 eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 600 eurų.

3. Neteisingos informacijos apie prekę pateikimas ženklinant prekes

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 16 iki 30 eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo 30 iki 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 300 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 20 iki 50 eurų, juridinių asmenų darbuotojams – nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 šimtų iki 600 šimtų eurų.

5. Neteisingos informacijos apie prekės kilmę pateikimas

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 60 iki 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 150 iki 300 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų darbuotojams, taip pat asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, nuo 140 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 600 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Ekonomikos sk.

166

Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

1. Nustatyta tvarka įregistruotų kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

užtraukia baudą naudoti kasos aparatus privalantiems asmenims nuo 1170 iki 2200 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 3900 iki 5590 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Ekonomikos sk.

167

Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

1. Elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančios įmonės specialisto padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo 390 iki 730.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 720 iki 1950 eurų.

3. Priemonių, kad aptarnavimo specialistai laikytųsi elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių reikalavimų, nesiėmimas

užtraukia baudą elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančių įmonių vadovams nuo vieno 1820 iki 3900 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Ekonomikos sk.

168

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas

1. Mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose dirbančių darbuotojų padarytas mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo 30 iki 40 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 40 iki 390 eurų.

3. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose jaunesniems negu dvidešimt metų asmenims

užtraukia baudą nuo 30 iki vieno 120 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 120 iki 440 eurų.

5. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų

užtraukia baudą nuo 200 iki 590 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 780 iki 1170 eurų.

7. Alkoholinių gėrimų pardavimas mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose be licencijos

užtraukia baudą nuo 390 iki 780 eurų.

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 780 iki 1170 eurų.

9. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas alkoholinių gėrimų konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti alkoholinių gėrimų konfiskavimą.

Viešosios tvarkos sk.

Ekonomikos sk.

178

Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

1. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties rašytinės formos nesilaikymas arba blogesnių atsiskaitymo sąlygų, negu nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, nustatymas žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo 300 iki 1150 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 600 iki 1700 eurų.

3. Klaidingos informacijos apie atsiskaitomąsias ar einamąsias sąskaitas pateikimas žemės ūkio produkcijos ir maisto produktų pardavėjams, taip pat jų neinformavimas apie pasikeitusias sąskaitas

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių įmonių vadovams nuo 600 iki 1700 eurų.

 

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

179

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

1. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 850 eurų.

2. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, bet neviršija trisdešimt tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1400 iki 3000 eurų.

3. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas, kai pradelsta skola yra didesnė kaip trisdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt du eurai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.

4. Kiti, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 200 iki 1700 eurų.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

180

Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas

1. Teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

užtraukia baudą žemės ūkio produkciją superkančių ir perdirbančių įmonių vadovams nuo 300 iki 560 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 560 iki 1200 eurų.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

223

Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

1. Neteisingų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui arba juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, auditoriaus išvadą, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 30 iki 1450 eurų.

2. Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 iki 3000 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

224

Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai

1. Asmenų kliudymas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui atlikti šiame kodekse nustatytus procesinius veiksmus

užtraukia baudą nuo 30 iki 170 eurų.

2. Melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimas, melagingos eksperto išvados ar specialisto paaiškinimo teikimas, melagingas ar žinomai neteisingas vertimas administracinio nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, vengimas ar atsisakymas duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų naikinimas ar jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje

užtraukia baudą nuo 300 iki 860 eurų.

Aplinkos aps.sk

Ekonomikos sk.

Turto valdymo sk.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

225-1

Vengimas vykdyti administracinio poveikio priemones

1. Asmenų vengimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose), kai šių asmenų sutikimu jiems buvo paskirta ši administracinio poveikio priemonė,

užtraukia baudą nuo 120 iki 170 eurų.

Aplinkos aps.sk

 

281

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Neteisėtas želdynų naikinimas arba neteisėtas ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių saugotinų medžių ir krūmų žalojimas, naikinimas arba persodinimas

užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 200 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 80 iki 300 eurų.

2. Neteisėtas želdynuose esančių saugotiniems nepriskirtų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, žalojimas arba naikinimas, neteisėtas valstybės ar savivaldybių ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių lianų žalojimas arba naikinimas, neteisėtas vejų ir gėlynų žalojimas ar naikinimas, neteisėtas želdynuose esančių mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių gadinimas, naikinimas ar perkėlimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 20 iki 80 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 170 eurų.

3. Sodmenų kokybės reikalavimų pažeidimas, medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimas, medžių ir krūmų priežiūros, želdynuose esančių vandens telkinių apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių pažeidimas, želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių pažeidimas, želdinių apsaugos atliekant statybos darbus taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 140 eurų.

4. Želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbų atlikimas, kai darbus atliekančios įmonės neturi specialistų, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti tokius darbus,

užtraukia įspėjimą arba baudą želdynus ir želdinius tvarkančių įmonių vadovams nuo 40 iki 90 eurų.

5. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

6. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 90 iki 230 eurų.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

290

Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5, 7, 8 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 90 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 90 iki 300 eurų.

3. Medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymas, gaminimas, pirkimas ar pardavimas

užtraukia baudą nuo 300 iki 860 eurų.

4. Turinčio teisę medžioti asmens (medžiotojo) buvimas medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie šį asmenį (medžiotoją) ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose, kuriose šis asmuo (medžiotojas) neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas,

užtraukia baudą nuo 600 iki 1450 eurų.

5. Medžiojimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumas) ar atsisakęs pasitikrinti dėl neblaivumo arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo, arba medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse,

užtraukia baudą nuo 600 iki 1700 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.

7. Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamaisiais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas

užtraukia baudą nuo 800 iki 1800 eurų.

8. Gyvūno, kurį sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo (medžiotojas) neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas

užtraukia baudą nuo 800 iki 1800 eurų.

9. Už šio straipsnio 4, 5, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų iki penkerių metų.

10. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kilpų konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.

11. Administracinės atsakomybės neužtraukia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka įforminti gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimo atvejai.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

291

Mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 10 iki 60 eurų.

2. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytą pažeidimą,

užtraukia baudą nuo 90 iki 170 eurų.

3. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimas

užtraukia baudą nuo 120 iki 220 eurų.

4. Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą),

užtraukia baudą nuo 120 iki 300 eurų.

5. Mėgėjų žvejybos būdu sužvejotų žuvų ir iš jų pagamintų produktų pardavimas ar supirkimas

užtraukia baudą nuo 90 iki 290 eurų.

6. Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžiama pagal teisės aktus, gaminimas, realizavimas, įsigijimas arba laikymas

užtraukia baudą nuo 60 iki 200 eurų.

7. Limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 250 iki 550 eurų.

8. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 4, 6, 7 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimą.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

292

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

1. Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 30 iki 150 eurų.

2. Leidime naudoti žvejybos plotą nurodytų sąlygų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 30 iki 170 eurų.

3. Žuvivaisą vandens telkiniuose reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 30 iki 170 eurų.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

294

Žuvininkystės duomenų teikimo ir žuvininkystės duomenų valstybės informacinės sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

1. Palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą laivų kapitonams ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 1500 eurų.

2. Ekonominių ir biologinių duomenų ir informacijos apie žuvų išteklių naudojimą ir žuvų perdirbimą neteikimas arba neteisingų duomenų pateikimas

užtraukia baudą nuo 20 iki 600 eurų.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

295

Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimas

1. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 70 eurų.

2. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos šiurkštus pažeidimas

užtraukia baudą nuo 170 iki 350 eurų.

3. Verslinės žvejybos jūrų vandenyse tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą laivų kapitonams ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 300 eurų.

4. Už šiame straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

296

Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

1. Specialiosios žvejybos tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.

2. Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas, padarytas žvejybai naudojant specialiosios žvejybos leidime nenurodytus žvejybos įrankius ar būdus, specialiosios žvejybos leidime nenurodytose vietose, nenurodytu laiku, specialiosios žvejybos leidime nenurodytų rūšių žuvų gaudymas, žvejyba viršijus specialiosios žvejybos leidime nurodytą žvejybos įrankių ar žuvų sugavimo kiekį, žvejybos žurnale nenurodant arba neteisingai nurodant žvejybos vietą, žvejybos įrankius, sugautų žuvų rūšis ar kiekį

užtraukia baudą nuo 90 iki 230 eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių konfiskavimas.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

 

297

Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

1. Žvejybos produktų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą laivų kapitonams, asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi vidaus vandenų žvejybos produktams.

Viešosios tvarkos sk.

 

298

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 140 iki 300 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

319

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo tam tikroje savivaldybės teritorijoje laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai susidaro nepalankios teršalų išsisklaidymo sąlygos arba kai viršijamos ribinės užterštumo vertės ar pavojaus slenksčiai, nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 30 iki 120 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

332

Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

1. Tyčinis vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimas, sugadinimas, sugadintų vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimas nepranešus vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 30 iki 60 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 70 iki 140 eurų.

2. Savavališkas prisijungimas prie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungimas prie šių tinklų pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nuotekų išleidimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 70 iki 140 eurų.

3. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių įrengimo, eksploatavimo, vandens saugos norminių aktų pažeidimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 70 iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 100 iki 200 eurų.

4. Vandens ir nuotekų apskaitos duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 60 iki 120 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 90 iki 170 eurų.

5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytos asmenų, individualiai išgaunančių ir naudojančių geriamąjį vandenį ir (arba) individualiai tvarkančių nuotekas, pareigos sudaryti sąlygas per nustatytą laikotarpį prijungti jiems nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros nevykdymas

užtraukia įspėjimą.

Vietinio ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Turto valdymo sk.

333-7

Privačios nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančios, perduotos neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, arba pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą žemės ūkio veiklai nevykdymas

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos pareigos užtikrinti įsigytos žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ūkio veiklai nevykdymas

užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 eurų.

 

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

335

Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas

1. Pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas, sunaikinimas, želdinių sužalojimas, kai tai padaro gyvuliai ar paukščiai,

užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

336

Važiavimas per pasėlius ar želdinius

1. Važiavimas per pasėlius ar želdinius kinkomuoju transportu

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

2. Važiavimas per pasėlius ar želdinius automobiliu, traktoriumi, kombainu arba kita savaeige transporto priemone

užtraukia baudą 30 iki 60 eurų.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

344

Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo ir kitų pašarams taikomus reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 30 iki 60 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno 120 iki 300 eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų žmonių ir (arba) gyvūnų sveikatai arba lėmusios nesaugių pašarų gamybą ir (arba) išplatinimą,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno 140 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1500 eurų.

Žemės ūkio sk.

 

346

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 120 eurų.

2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo 50 iki 120 eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų.

4. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 550 eurų.

6. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 50 iki 120 eurų.

7. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo 120 iki 180 eurų.

8. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 180 iki 300 eurų.

9. Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo 200 iki 350 eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 350 iki 650 eurų.

11. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus,

užtraukia baudą nuo 120 iki 180 eurų.

12. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei,

užtraukia baudą nuo 180 iki 230 eurų.

13. Šio straipsnio 11, 12 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 230 iki 350 eurų.

14. Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų mišrūnų įvežimas į Lietuvos Respubliką, įsigijimas, veisimas, naudojimas, prekyba jais ar kitoks jų perdavimas (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus), dėl kurio atsirado žalos asmens sveikatai ar turtui,

užtraukia baudą nuo 260 iki 400 eurų.

15. Šio straipsnio 14 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 400 iki 700 eurų.

16. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas

užtraukia baudą nuo 50 iki 1200 eurų.

17. Šio straipsnio 16 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 1200 iki 1750 eurų.

18. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas,

užtraukia baudą nuo 300 iki 1750 eurų.

19. Šio straipsnio 18 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 1750 iki 2300 eurų.

20. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas. Už šio straipsnio 11, 12, 13, 14, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti gyvūnų konfiskavimą.

21. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Viešosios tvarkos sk.

 Seniūnijos

347

Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimas

1. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 20 iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 3000 eurų.

2. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai duomenų neteikimas, neteisingų duomenų teikimas žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo rinkai tvarką administruojančiai institucijai ar kitiems juridiniams asmenims, duomenų teikimo terminų nesilaikymas, žemės ūkio produktų gamybos ir realizavimo apskaitos dokumentų netvarkymas, netinkamas tvarkymas, nepateikimas kontrolę atliekančiai institucijai ar nesaugojimas

užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 200 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 2500 eurų.

Žemės ūkio sk.

 

348

Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

Melioracijos sistemų ir statinių naikinimas arba gadinimas melioruotoje žemėje

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 300 eurų.

Žemės ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

 

349

Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas

1. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo 100 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 600 eurų.

3. Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti apsaugos reikalavimų nesilaikymas, kai šios lėšos laikomos ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ar į apskaitą įtraukiamos pažeidžiant nustatytą tvarką, ar naudojamos ne pagal paskirtį, paslaugų ir rangos darbų pirkimų, išskyrus viešuosius pirkimus, vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo 150 iki 650 eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 150 iki 1000 eurų.

Turto valdymo sk.

 

350

Statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus

1. Statinio statyba pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus statinio projekto sprendinius, išskyrus esminius statinio projekto sprendinius,

užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

3. Statinio, kurio statybai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, statyba pažeidžiant esminius statinio reikalavimus ar statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ar klases nustatančių dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ar paskirties dokumentų reikalavimus arba pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimus

užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 400 eurų.

Vietinio ūkio sk.

Statybos sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

359

Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį

1. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka,

užtraukia baudą nuo 140 iki 1500 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 3000 eurų.

Statybos sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

360

Statinio naudotojo pareigų nevykdymas ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Trukdymas bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar jo įgaliotiems asmenims, įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtus sprendimus, remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ar kitaip tvarkyti bute ar kitose patalpose esančius bendrojo naudojimo objektus

užtraukia įspėjimą arba baudą statinio naudotojams nuo 30 iki 100 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 100 iki 250 eurų.

3. Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 60 iki 300 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų.

5. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai,

užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo 300 iki 1500 eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 1000 iki 3000 eurų.

Vietinio ūkio sk.

Statybos sk.

Viešosios tvarkos sk.

 

365

Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus

1. Kasinėjimas kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje be leidimo, jų užgriozdinimas statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymas, kasinėjimo vietų neaptvėrimas, nesiėmimas priemonių nustatytu laiku sutvarkyti statybų aikšteles baigus statybą ir remontą

užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

Statybos sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

366

Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.  

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

367

Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno 140 iki 600 eurų.

Vietinio ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

368

Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas, išskyrus šio kodekso 281 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 14 iki 30 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 100 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno 140 iki 300 eurų.

Aplinkos aps.sk

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

369-1,2,3,4

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas

1. Kapinių tvarkymo taisyklių ar kitų kapinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 14 iki 60 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų.

3. Kapinių prižiūrėtojų kaupiamų duomenų tvarkymas pažeidžiant kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

371

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninio eksploatavimo, registravimo ir techninės apžiūros tvarkos pažeidimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo ar techninės apžiūros tvarkos pažeidimas, jų eksploatavimas pažeidžiant eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms taikomus techninius reikalavimus

užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.

Žemės ūkio sk.

 

414

Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

1. Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti

užtraukia baudą transporto priemonių savininkams nuo 70 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas.

Viešosios tvarkos sk.

 

417-2

Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

2. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

418

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo 20 iki 40 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 40 iki 100 eurų.

 

Viešosios tvarkos sk.

 

419

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo 20 iki 40 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 40 iki 100 eurų.

 

Viešosios tvarkos sk.

 

431

Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas

1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas

užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 440 iki 600 eurų.

3. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims, nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo 3000 iki 4300 eurų ir įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams – nuo 4200 iki 6000 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

434-2

Draudžiamų vežti medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas

2. Draudžiamų vežti medžiagų arba daiktų vežimas autobusu ar troleibusu, draudžiamų saugoti medžiagų ar daiktų atidavimas saugoti į autobusų stoties bagažinę

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

 

Viešosios tvarkos sk.

 

439

Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas

1. Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule), stovint ant autobuso arba troleibuso laiptelių, neleidžiant vairuotojui uždaryti durų, važiavimas autobusu arba troleibusu nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti autobuso, troleibuso vidaus apdailą ar keleivių drabužius,

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

2. Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

446

Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi

1. Neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis

užtraukia baudą nuo 10 iki 12 eurų.

2. Keleivių važiavimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų,

užtraukia baudą nuo 10 iki 14 eurų.

3. Ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu keturiolikos metų vaikų vežimas be bilieto, ne jaunesnių negu keturiolikos, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo 12 iki 24 eurų.

4. Keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas

užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų.

5. Atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi arba už taksi iškvietimą

užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų.

6. Keleivių vežimas be bilieto ar nesilaikymas nustatytų tarifų, važiavimo bilietus su nuolaida įsigijusių, tačiau teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų nepateikusių keleivių vežimas, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida pardavimas vietoj vieno važiavimo bilieto, važiavimo bilietų su nuolaida išspausdinimas, kai nėra keleivių, dviejų ar daugiau važiavimo bilietų su nuolaida duomenų išspausdinimas viename važiavimo biliete

užtraukia baudą nuo 70 iki 140 eurų.

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 200 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

447

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas

Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimas pažeidžiant Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu taisykles, norminiuose teisės aktuose nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų neatitinkančių kelio ženklų, tvarkaraščių, informacinių skelbimų naudojimas

užtraukia baudą už šių objektų eksploatavimą atsakingiems asmenims nuo 70 iki 140 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

448-1,2,3

Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas

1. Keleivių vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, kurių apdaila, techninė ar sanitarinė būklė neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų,

užtraukia baudą vairuotojams nuo 14 iki 30 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 40 iki 90 eurų.

2. Keleivių vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis neturint keleivinį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint negaliojančius dokumentus

užtraukia baudą vairuotojams nuo 14 iki 30 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 40 iki 90 eurų.

3. Keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas, nukrypimas nuo nurodytos maršrutų trasos

užtraukia baudą vairuotojams nuo 14 iki 30 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 70 iki 140 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

449

Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimas

1. Nustatytos formos kvito su nurodyta taksi paslaugos kaina neišdavimas taksi keleiviui, kai šis pageidauja,

užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų.

2. Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi neturint taksometro, neįjungus taksometro, su neveikiančiu ar su nustatytų reikalavimų neatitinkančiu taksometru, nustatytų tarifų nesilaikymas vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi

užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų.

3. Viso užmokesčio pagal taksometro rodmenis paėmimas iš kiekvieno keleivio, kai kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai,

užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų.

4. Atsisakymas vežti keleivį trumpą atstumą ar didesnio užmokesčio, negu rodo taksometras, reikalavimas

užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų.

5. Lengvojo automobilio taksi vairuotojo nuolatinis darbas kitos savivaldybės teritorijoje, kai nėra atitinkamo savivaldybių susitarimo,

užtraukia baudą nuo 90 iki 170 eurų.

6. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame straipsnyje numatytuosius,

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

7. Šio straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

457

Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas

1. Ne iš anksto sudarytos ir (ar) neturinčios bendro kelionės tikslo keleivių grupės rinkimas ar vežimas, keleivių grupės vežimas nepateikus iš anksto sudarytos keleivių vežimo sutarties ir (ar) keleivių vežimo lapo ar pateikus neužpildytus dokumentus

užtraukia baudą vairuotojams nuo 70 iki 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai, – nuo 140 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 600 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

459

Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

1. Krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto eurų ir (ar) krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo 100 iki 300 eurų.

2. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų prižiūrėti kelius, kelio statinius (įrenginius) taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas, nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose kelių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui,

užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų.

3. Automobilių kelių tiesimo, kelio statinių, sankryžų statybos (įrengimo), apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo), renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija ir kitomis teisės aktuose nurodytomis institucijomis

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

4. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus,

užtraukia baudą vairuotojams nuo 140 iki 300 eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 300 iki 570 eurų.

5. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis

užtraukia baudą vairuotojams nuo 300 iki 860 eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo 600 iki 1150 eurų.

6. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis

užtraukia baudą vairuotojams nuo 900 iki 2000 eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – 1150 iki 3500 eurų.

7. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 600 eurų.

8. Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas, kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių kelio apsaugos zonoje įrengimas nesuderinus su teisės aktuose nurodytomis institucijomis

užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų.

9. Automobilių kelių, kelio statinių, įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas, kelio dangos užteršimas

užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų.

10. Krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginių) matmenys, neįsitikinus, kad gautas kelio savininko ar jo įgalioto asmens leidimas vežti tokius krovinius,

užtraukia baudą vežti krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo 560 iki 900 eurų.

Vietinio ūkio sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

484

Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose

1. Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų gėrimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, kuriuose savivaldybių tarybų nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams yra išduotos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, išskyrus mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietas, kuriose savivaldybių tarybų ar savivaldybių administracijų direktorių leista pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 100 iki 200 eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

Viešosios tvarkos sk.

 

4841

Viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas iš viešojo maitinimo vietų Alkoholio kontrolės įstatyme draudžiamu laiku

1. Viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimas iš viešojo maitinimo vietų pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas alkoholinių gėrimų konfiskavimas.

Viešosios tvarkos sk.

 

485

Alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu aštuoniolikos metų asmenys

1. Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro ne jaunesni negu šešiolikos, bet jaunesni negu dvidešimt metų asmenys,

užtraukia baudą nuo 10 iki 14 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

Viešosios tvarkos sk.

 

488

Viešosios rimties trikdymas

1. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą,

užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.

Viešosios tvarkos sk.

 

491

Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus,

užtraukia baudą nuo 16 iki 60 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 60 iki 140 eurų.

3. Nesiėmimas priemonių reikiamai sutvarkyti maudymosi vietas žmonių masinio poilsio vietose, kitų vandens telkinių nesutvarkymas, kai tai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei,

užtraukia baudą nuo 100 iki 500 eurų.

4. Maudymasis draudžiamose vietose arba draudžiamu laiku, maudymasis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų saugaus elgesio ant paviršinių vandens telkinių ledo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo 100 iki 300 eurų.

5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 900 šimtų eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

492

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 50 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 50 iki 90 eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

497

Valstybinės kalbos nevartojimas

1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 120 eurų.

2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 90 iki 140 eurų.

3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 170 iki 230 eurų.

Bendrasis sk.

 

498

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas

1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo 90 iki 170 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 400 eurų.

Bendrasis sk.

 

499

Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas

1. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų.

Bendrasis sk.

 

500

Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje

1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 120 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 260 eurų.

Bendrasis sk.

 

501

Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

1. Juridinių asmenų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą pateikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,

užtraukia baudą dokumentus pateikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 120 iki 170 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 200 iki 260 eurų.

Bendrasis sk.

 

502

Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą

1. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų programų, televizijos, kino filmų demonstravimas be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,

užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo 150 iki 200 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 350 eurų.

Bendrasis sk.

 

503

Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas

1. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių ir gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų dokumentuose, vadovėliuose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 80 iki 120 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 170 iki 230 eurų.

Bendrasis sk.

Kultūros ir sporto sk.

 

505

Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas

1. Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pareigūnų neįleidimas į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimas pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.), išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus,

užtraukia baudą asmenims nuo 80 iki 780 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 390 iki 1950 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 720 iki 1170 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1100 iki 6000  eurų.

Aplinkos aps.sk

Bendrasis sk.

Ekonomikos sk.

Turto valdymo sk.

Vietinio ūkio sk.

Švietimo sk.

Statybos sk.

Kultūros ir sporto sk.

Žemės ūkio sk.

Soc. paramos sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

507

Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas

Valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimas, reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu,

užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų.

Aplinkos aps.sk

Bendrasis sk.

Ekonomikos sk.

Turto valdymo sk.

Vietinio ūkio sk.

Švietimo sk.

Statybos sk.

Kultūros ir sporto sk.

Žemės ūkio sk.

Soc. paramos sk.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

516

Nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas

1. Nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki vieno 140 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 300 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

518

Savavaldžiavimas

Savavališkas tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymas nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadaręs esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams,

užtraukia baudą asmenims nuo 16 iki 60 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 140 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

519

Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimas

1. Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 10 iki 12 eurų ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 10 iki 16 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 12 iki 16 eurų ir valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 16 iki 30 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

Seniūnijos

526

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 14 iki 30 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 30 iki 60 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 40 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 90 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

529

Socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Socialinei paramai skirti ir mokėti reikalingų duomenų apie gautas pajamas, žinant, kad jie neteisingi, arba (ir) klaidingos informacijos pateikimas

užtraukia baudą nuo 10 iki 30 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 30 iki 90 eurų.

3. Socialinei paramai skirti ir mokėti reikalingų duomenų apie gautas pajamas, žinant, kad jie neteisingi, arba (ir) klaidingos informacijos įrašymas į asmenims išduodamas pažymas ar kitus dokumentus, įskaitant elektroninius,

užtraukia baudą nuo 90 iki 300 eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 230 iki 430 eurų.

Soc. paramos sk.

 

530

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas arba melagingų deklaravimo duomenų pateikimas

1. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas deklaravimo įstaigai, melagingų deklaravimo duomenų pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 10 iki 14 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 14 iki 30 eurų.

Seniūnijos

546

Tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas

Tyčinis kompetentingo pareigūno uždėto antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas, išskyrus šio kodekso 216 straipsnyje numatytus atvejus,

užtraukia baudą nuo 390 iki 780 eurų.

Viešosios tvarkos sk.

 

549

Neteisėtas mokymo ar studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos organizavimas

1. Mokymo ar studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos organizavimas neturint leidimo (licencijos)

užtraukia baudą nuo 1500 iki 3000 eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 3000 iki 5700 eurų.

Švietimo sk.

 

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Antanas Murauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 683, 8 676 43 653
Ieva Misė (laikinai nedirba)
Vyr. specialistė
Petras Norvilas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 149, 8 640 63 063
Andrius Stonys
Vyr. specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066