Kaip elgtis radus sprogmenį?

Policija pataria: kaip elgtis radus sprogmenį?

Policija pataria kaip elgtis radus įtartinus, į sprogmenis panašius daiktus.
Nelieskite įtartinų daiktų ar sprogmenų.
Nuo įtartino daikto ar sprogmens visada pasitraukite tuo pačiu keliu, kuriuo priėjote. Nueikite kuo toliau ir pasislėpkite už patvarios konstrukcijos, geriausia - pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų, nes įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali sužeisti.
Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu.
Jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Atsakomybė už melagingą pranešimą gresia tik tais atvejais, jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.
Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, o čia esantys privalo pasitraukti kartu su jumis. Vienam tai atlikti nėra lengva, todėl, jei yra daug žmonių, pakvieskite kelis aktyviausius būti „koordinatoriais", kurie iš pavojingos teritorijos atitrauktų po grupelę smalsuolių.
Tik Jūs galite nurodyti įtartino daikto ar sprogmens tikslią buvimo vietą ir apibūdinti jį, todėl jūsų buvimas saugiu atstumu nuo galimai pavojingos teritorijos yra būtinas.
Jeigu telefonu gavote pranešimą apie sprogmenį, policija pataria įsidėmėti kaip galima daugiau pranešimo detalių, atkreipkite dėmesį į pranešėjo kalbėjimo stilių, akcentą, kitus niuansus.
Jeigu vis dėl to sprogimas įvyko, reikėtų kristi ant žemės ir rankomis prisidenkit galvą, jei yra galimybė pasinaudoti priedanga. Priedanga šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis.
Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.
Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.
Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirikdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

 

 

Radę į sprogmenį panašų daiktą,  prašome vietą pažymėti, įspėti aplinkinius ir paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 bei pranešti tikslią sprogmens radimo vietą.