Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 
1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 
1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 
1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 
1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 
1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 
1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 
1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 
1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą; 
1.9. kuo greičiau nusiprauskite duše su muilu. Nenaudokite chlorkalkių ar kitų dezinfekavimo medžiagų; 
1.10. surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais; 
1.11. jei esate namie, skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu; 
1.12. jei esate darbovietėje, praneškite apie įvykį savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu. 
2. Įtartino paketo ar laiško požymiai: 
2.1. pernelyg didelės pašto išlaidos; 
2.2. ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas; 
2.3. iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės; 
2.4. rašybos klaidos; 
2.5. nėra atgalinio adreso; 
2.6. riebalinės dėmės, išblukusios spalvos; 
2.7. didelis svoris; 
2.8. kreivas ar grublėtas vokas; 
2.9. išsikišę laidai ar aliuminio folija; 
2.10. pernelyg didelės saugos medžiagos (maskuojamosios juostos, virvės ir pan.); 
2.11. tiksėjimo garsas; 
2.12. pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“.