Esant biologinei taršai

1. Esant biologinei taršai: 
1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 
1.2. nepasiduokite panikai; 
1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį; 
1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų; 
1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste; 
1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą - tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus. 
2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas: 
2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 
2.2. nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją; 
2.3. patalpoje sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kur gali būti biologinis agentas, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų; 
2.4. nedelsdami praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite bendruoju pagalbos telefono numeriu; 
2.5. surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti židinio lokalizavimo, padarinių šalinimo darbus ir teikti skubią medicinos pagalbą.