Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Civilinė sauga, tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:
1. Gamtinės – ryškūs klimatinių sąlygų pakitimas, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas.
2. Techninės – įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių transporto rūšių avarilos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai, budingi pramonės objektams ir komunikacijoms.
3. Ekologinės – priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus.
4. Socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ir kaimyninės valstybės teritorijoje.

Už civilinės saugos funkcijų vykdymą bei civilinės saugos parengtį savivaldybės teritorijoje yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.
Mažeikių rajono ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius Antanas Murauskas, tel.: 8 676 43653, 8 686 45326, (8 443) 90 683.

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018 m. gegužės 22 d. Nr. A1 - 1160

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2018-2020 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  PLANO TVIRTINIMO
2018 m. balandžio 30  d. Nr. A1-947

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO 2018 M. PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2018 m. vasario 1 d. Nr. A1- 244

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ PLANINIŲ CIVILINĖS SAUGOS PATIKRINIMŲ 2018 METAIS PLANO TVIRTINIMO
2018 m. vasario 1 d. Nr. A1-243

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2018 M. DARBO PLANO TVIRTINIMO
CIVILINĖS SAUGOS 2018 METŲ DARBO PLANAS
2018 m. vasario 1 d. Nr. A1-242 

Mokymas ir gyventojų švietimas

PAVOJINGI OBJEKTAI

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Antanas Murauskas
Vyr. specialistas
(8 443) 90 683, 8 686 45 326, 8 676 43 653
Ieva Misė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vyr. specialistė
8 640 63 063
Petras Norvilas
Vyr. specialistas
8 698 77 443
Tomas Gulbinas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 328, 8 640 48 649
Raimonda Rimkuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyr. specialistas
8 640 63 063