Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

BENDROJI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

DARBUOTOJŲ MOKYMO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS PROGRAMA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2004 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO“
2022 m. vasario 25 d. Nr. A1-345

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“
PLANAS
2022 m. vasario 15 d. Nr. 286

Įsakymas „DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINTO“
2021 m. kovo 16 d. Nr. A1-474

Įsakymas  „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2019-2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  PLANO TVIRTINIMO“
2019 m. vasario 1  d. Nr. A1-211

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO PREIMONIŲ 2022 M. PLANO PATVIRTINIMO“
PLANAS
2022 m. sausio 28 d. Nr. (2.1. E) A1-150

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ, ĮMONIŲ IR UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ BEI MOKSLEIVIŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
2016 m. birželio 15 d . Nr. A1-1132

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PARENGTIES IŠORĖS AVARINIS PLANAS
2012 m. birželio 27 d. Nr. A1-1408

Mokymas ir gyventojų švietimas 

 

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Ieva Misė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 328, 8 691 68 518
Petras Norvilas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Andrius Stonys
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066
Vilma Vaitkienė
Vyriausioji specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė)
(8 443) 45 251, 8 640 48 649
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)
(8 443) 90 683, 8 633 45 123