Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Civilinė sauga, tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:
1. Gamtinės – ryškūs klimatinių sąlygų pakitimas, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas.
2. Techninės – įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta įvairių transporto rūšių avarilos, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvykiai, budingi pramonės objektams ir komunikacijoms.
3. Ekologinės – priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimus.
4. Socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ir kaimyninės valstybės teritorijoje.

Už civilinės saugos funkcijų vykdymą bei civilinės saugos parengtį savivaldybės teritorijoje yra atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.
Mažeikių rajono ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius Antanas Murauskas, tel.: 8 676 43653, (8 443) 90 683.

BENDROJI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

DARBUOTOJŲ MOKYMO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS PROGRAMA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2019-2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  PLANO TVIRTINIMO
2019 m. vasario 1  d. Nr. A1-211

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO 2019 M. PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-187

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ, ĮMONIŲ IR UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ BEI MOKSLEIVIŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
2016 m. birželio 15 d . Nr. A1-1132

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PARENGTIES IŠORĖS AVARINIS PLANAS
2012 m. birželio 27 d. Nr. A1-1408

 

Mokymas ir gyventojų švietimas

 

 

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 328, 8 640 30 911
Antanas Murauskas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 683, 8 676 43 653
Ieva Misė
Vyriausioji specialistė
Petras Norvilas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Irmantas Ostrauskas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 640 63 063
Andrius Stonys
Vyriausiasis specialistas
8 656 05 066
Vilma Vaitkienė
Vyriausioji specialistė
8 443 95 330