Turto valdymo skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

• UAB „ADMITURAS" administruojamų namų administravimo tarifai nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.  UAB „Tavo pastogė“ administruojamų namų administravimo mokesčio tarifai nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
 Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija


2018 m. bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas

2017 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių planinių patikrinimų grafikas

Asmuo (šeima), pageidaujantys būti įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą, turi pateikti prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:
1. Asmens ir šeimos narių tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus ar tapatybės korteles ir jų kopijas), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus ir jų kopijas, nuomos sutarties, jei asmuo (šeima) nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, kopiją. Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
2. Pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas už 12 paskutinių mėnesių iš:
2.1. darbovietės, jei asmuo yra dirbantis;
2.2. teritorinės darbo biržos (Ventos g. 27, Mažeikiai), jei asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje;
2.3. Socialinės paramos skyriaus (Stoties g. 18, Mažeikiai).
3. Pažymas iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) (Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai) už 12 paskutinių mėnesių:
3.1. apie asmens (šeimos) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius;
3.2. apie šalpos išmokas, jei asmuo turi negalią;
3.3. apie pensijų išmokas, jei asmuo yra pensininkas;
3.4 apie našlaičio/našlio išmokas, jei asmuo yra našlaitis arba našlys.
3.5. apie kitas išmokas, jei tokios yra gaunamos ar buvo gautos per nurodytą aikotarpį.
4. Valstybės įmonės Registrų centro (Laisvės g. 26, Mažeikiai) pažymą (-as) apie asmens (jei asmuo turi šeimą, visų šeimos narių - įskaitant ir nepilnamečius vaikus) nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimus/turėtus visus nekilnojamuosius daiktus.
5. Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
5.1. apie asmens (jei asmuo turi šeimą – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
5.2. apie šeimos sudėtį.
6. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (Vasario 16 –osios g. 4, Mažeikiai) metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už 12 paskutinių mėnesių.
Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygom pagerinti, metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas neturi viršyti šių dydžių:

Šeimos dydis Grynosios metinės pajamos, Eur Turtas, Eur
Asmens be šeimos    
Dviejų, trijų asmenų šeimos    
Keturių ir daugiau asmenų šeimos    

 

 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS

 MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES SĄRAŠAS

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
8 614 20 774
Loreta Dimienė
Vedėjo pavaduotoja
8 652 71 260
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
8 699 47 192
Daiva Kuodienė
Vyr. specialistė
8 693 91 985
Inga Leščinskienė
Vyr. specialistė
8 655 40 211
Jūratė Žilinskienė
Vyr. specialistė
8 641 89 033
Asta Gramaliauskienė
Vyr. specialistė
8 699 20 461
Vaida Gromienė
Vyr. specialistė
8 699 20 461
Inga Norvaišienė
Vyr. specialistė
8 655 40 223
Timona Griciūtė
Vyr. specialistė
8 656 499 78
Virginija Pakalniškienė
Vyr. specialistė
8 652 39 110
Marytė Baltutė
Vyr. specialistė
8 699 01 746