Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

INFORMACIJA DĖL ĮRAŠYMO Į EILĘ SOCIALINIAM BŪSTUI GAUTI

Asmuo (šeima), pageidaujantys būti įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą, turi pateikti prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:

1. Asmens ir šeimos narių tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus ar tapatybės korteles ir jų kopijas), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus ir jų kopijas, nuomos sutarties, jei asmuo (šeima) nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, kopiją. Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
2. Pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas už 12 paskutinių mėnesių iš:
2.1. darbovietės, jei asmuo yra dirbantis;
2.2. teritorinės darbo biržos (Ventos g. 27, Mažeikiai), jei asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje;
2.3. Socialinės paramos skyriaus (Stoties g. 18, Mažeikiai).
3. Pažymas iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) (Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai) už 12 paskutinių mėnesių:
3.1. apie asmens (šeimos) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius;
3.2. apie šalpos išmokas, jei asmuo turi negalią;
3.3. apie pensijų išmokas, jei asmuo yra pensininkas;
3.4 apie našlaičio/našlio išmokas, jei asmuo yra našlaitis arba našlys.
3.5. apie kitas išmokas, jei tokios yra gaunamos ar buvo gautos per nurodytą aikotarpį.
4. Valstybės įmonės Registrų centro (Laisvės g. 26, Mažeikiai) pažymą (-as) apie asmens (jei asmuo turi šeimą, visų šeimos narių - įskaitant ir nepilnamečius vaikus) nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimus/turėtus visus nekilnojamuosius daiktus.
5. Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
5.1. apie asmens (jei asmuo turi šeimą – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
5.2. apie šeimos sudėtį.
6. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (Vasario 16 –osios g. 4, Mažeikiai) metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už 12 paskutinių mėnesių.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų deklaruoto turto vertė ir pajamos už kalendorinius metus, neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, EUR

Turtas, EUR

Asmens be šeimos

4 880 EUR

6832 EUR

Dviejų, trijų asmenų šeimos

9 760 EUR

13 664 EUR

Keturių ir daugiau asmenų šeimos

Vienam asmeniui – 2 806 EUR

Vienam asmeniui – 6832 EUR


Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai
jų deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija metinius pajamų ir turto dydžius.

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 041, 8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Virginija Pakalniškienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 652 39 110
Inga Norvaišienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Angelė Šlyžiuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Marytė Baltutė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Germina Nabažienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 652 71 260
Jurgita Ruzginienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 042
Edmundas Lukas
Vyr. specialistas
8 650 58 789
Laisva pareigybė
Vyr. specialistas