Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

INFORMACIJA DĖL ĮRAŠYMO Į EILĘ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI

Asmenys (šeimos), pageidaujantys būti įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą, turi pateikti prašymą Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu asmuo (šeima)turi pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą:

1. Asmens ir šeimos narių tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasus ar tapatybės korteles ir jų kopijas), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas, santuokos, ištuokos, mirties liudijimus ir jų kopijas, nuomos sutarties, jei asmuo (šeima) nuomojasi savivaldybės socialinį būstą, kopiją. Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
2. Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
2.1. apie asmens (jei asmuo turi šeimą – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
2.2. apie šeimos sudėtį.
3.  Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracijos forma FR0001.

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų deklaruoto turto vertė ir pajamos už kalendorinius metus, neviršija šių dydžių:

 

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, EUR

Turtas, EUR

Asmens be šeimos

5 000 EUR

7 000 EUR

Dviejų, trijų asmenų šeimos

10 000 EUR

14 000 EUR

Keturių ir daugiau asmenų šeimos

Vienam asmeniui – 2 875 EUR

Vienam asmeniui – 7 000 EUR

Asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų išbraukiami, kai jų deklaruoto turto vertė ar pajamos daugiau kaip 25 procentais viršija metinius pajamų ir turto dydžius.

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 041, 8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Virginija Pakalniškienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 652 39 110
Inga Norvaišienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Angelė Šlyžiuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Marija Stočkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Germina Nabažienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 652 71 260
Jurgita Ruzginienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 042
Edmundas Lukas
Vyr. specialistas
8 650 58 789
Laisva pareigybė
Vyr. specialistas
Nijolė Česnauskienė
Vyr. specialistė
8 (443) 94 038