Turto valdymo ir priežiūros skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Vadovaujantis paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymu, informuojame fizinius ir juridinius asmenis apie galimybę nuomos pagrindais aprūpinti būstu asmenis ir šeimas.
Prašymas įrašyti į asmenų, nuomos pagrindais pageidaujančių aprūpinti asmenis ir šeimas būstu, sąrašą pateikiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamajame (I aukštas, 107 kabinetas) arba elektroniniais ryšiais oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Asmenų, pageidaujančių nuomos pagrindais aprūpinti šeimas ir asmenis būstu, sąrašas, bus sudarytas laikantis eiliškumo ir skelbiamas viešai Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Dėl papildomos informacijos kreiptis:
Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė
Inga Norvaišienė, tel. nr. +37065540223

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 11 D.  ĮSAKYMO NR. A1-2122 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
2020 m. balandžio 6 d. Nr. A1-76

ĮSAKYMAS DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2019 m. spalio 11 d. Nr. A1-2122

Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Dėl planuojamų tikrinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašo patvirtinimo

2020 m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas 

2019 m. daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų priežiūros ir veiklos kontrolės ataskaita

 

2019 m. tikrinamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų sąrašas ir patikrinimų grafikas 

2018 m. bendrojo naudojimo objektų valdytojų patikrinimų planas

2017 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kompleksinių planinių patikrinimų grafikas 

 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS


 ASMENŲ IR ŠEIMŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS

• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS


• MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS

 

Kontaktai

Rima Podelienė
Vedėja
(8 443) 94 040, 8 614 20 774
Asta Gramaliauskienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 047, 8 699 20 461
Daiva Kuodienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 94 041, 8 693 91 985
Laima Akavickienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 041, 8 699 47 192
Jūratė Žilinskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 641 89 033
Virginija Pakalniškienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 043, 8 652 39 110
Inga Norvaišienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 94 044, 8 655 40 223
Angelė Šlyžiuvienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 044, 8 656 49 978
Marija Stočkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 699 01 746
Germina Nabažienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 045, 8 652 71 260
Jurgita Ruzginienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 042
Edmundas Lukas
Vyr. specialistas
8 650 58 789
Laisva pareigybė
Vyr. specialistas
Nijolė Česnauskienė
Vyr. specialistė
8 (443) 94 038