Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Socialinės paslaugos

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo 4 d. 

įsakymu Nr. A1-493

Eil. Nr.

Paslauga

(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai,

darbo laikas

 

Paslaugos gavėjai

 

 

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų

Paslaugos teikimo vieta (-os)

 

Paslaugos užsakymas, kaina

1.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: Paslaugos teikiamos siekiant stiprinti šeimos bendravimo gebėjimus, ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais. Paslaugos teikimo trukmė: neterminuotai, pagal poreikį.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, Naftininkų g. 9, Mažeikiai Tel. (8 443)  20 139, el. p. direktore@socpaslaugos.lt

Darbo laikas:

I-IV – 8.00 – 17.00

V – 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka

12.00 – 12.45

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos

Šeimai

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, šeimos namuose.

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

2.

Krizių centras

Teikiamos socialinė priežiūros paslaugos: laikino apnakvyndinimo iki 7 parų ir apgyvendinimo iki 12 mėnesių ir ilgiau paslaugos (laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, jei jie dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis gyvenamąja vieta, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę)

 

Mažeikių rajono moterims ir vaikams

Vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą,

socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų,

kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos)

Krizių centras, adresu: Ventos g. 16, Mažeikiai

Asmeniui, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje, kurioje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, mokėjimo dydis per mėnesį – 5 procentai asmens gaunamų pajamų.

3.

Vaikų dienos centras.

1.       Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (higienos ir švaros mokymas, maisto gaminimas, mokymas elgtis viešuose vietose, pamokų ruoša);

2.       Laisvalaikio organizavimas (įvairių švenčių minėjimas, renginių ir koncertų organizavimas, teminės popietės, edukacinės  išvykos ir ekskursijos, smėlio terapija);

3.       Užimtumas ir kūryba (piešimas, lipdymas, aplikavimas, dekupažas, siuvimas, sporto propagavimas, vaikų etnokultūros ir paveldo žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas);

4.       Darbas su šeima ( šeimos narių tarpusavio santykių stiprinimas, įtraukimas į vaikų dienos centro veiklą, šeimos renginių organizavimas);

Bendradarbiavimas (susitikimai ir renginiai su kitų įstaigų specialistais, savanoriais)

1.         Vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;

2.         vaikai iš šeimų, gaunančių socialines išmokas;

Mokyklinio amžiaus vaikai, iki 20 asmenų.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

4.

Pavėžėjimas specialiu transportu

 

1.         Asmuo su negalia,

2.         socialinę riziką patiriančios šeimos

Asmeniu, šeimai

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Paslaugų gavėjui paslaugos Mažeikių rajono ribose teikiamos nemokamai.

5.

Dienos socialinė globa asmens namuose.

(Kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmeniui dienos metu)

 

1.       Senyvo amžiaus asmuo su negalia,

2.       suaugęs asmuo su negalia,

3.       vaikas su negalia.

Asmeniui

Asmens namuose

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos didesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau –VRP) dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra 20 procentų asmens gaunamų pajamų;

asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra  20 procentų asmens gaunamų pajamų;

asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį mokėjimo už dienos socialinę globą dydis yra  30 procentų asmens gaunamų pajamų

 

 

6.

Integrali pagalba.

(Dienos globos ir slaugos paslauga. Kompleksinė socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugos specialistų reabilitacinės paslaugos)

1.           Senyvo amžiaus asmuo su negalia,

2.           suaugęs asmuo su negalia,

3.           vaikas su negalia

Asmeniui

Asmens namuose

Mažeikių rajono savivaldybės admininistracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu.

Slaugos paslaugos gavėjui teikiamos nemokamai (finansuojama iš ES socialinio fondo).

7.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

1.    Asmenims su negalia

2.    Vaikams su negalia

Asmeniui

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Asmuo sumoka į Socialinių paslaugų tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą:

6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;

3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;

 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku;

43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;

10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.

 

8.

Psichosocialinės paslaugos

Visi įstaigos paslaugų gavėjai

Asmuo, šeima, grupė

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Skiriama pagal poreikį,  paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 

9.

Vaiko priežiūros paslauga

Bendruomeniniai šeimos namai

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

Tel. 8  600 19197;

Darbo laikas:

10.00 – 18.00 val.

 

Darbo grafikas gali keistis, prilausomai kiek susiformuoja mokymų grupių, koks yra poreikis ir pan. Darbo grafikas sekančiam mėnesiui sudaromas einamojo mėnesio paskutinę dieną

Vaikai nuo 3 iki 7 metų. Vaikai dalyvauja be tėvų.

Asmeniui

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

10.

Individualios psichologo konsultacijos

Vaikai nuo 3 iki 16 metų. Nuo 16 metų vaikas projekte dalyvauja kaip atskiras dalyvis.

 

 

 

 

Asmeniui

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

11.

Grupinės psichologo konsultacijos

(paaugliams)

Paaugliai.

Amžiaus grupės formuojamos pagal poreikį.

Grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

12.

Sociokultūrinės paslaugos (šeimų klubai, savaitgalinės stovyklos).

Vaikų amžius nėra ribojamas

Šeimai, grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

13.

Šeimos įgūdžių ugdymas

Vaikų amžius nuo 1,3 mėn . iki 2 metų. Vaikai dalyvauja kartu su tėvais.

Grupei

Bendruomeniniai šeimos namai

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai, finansuojama iš Europos socialinio fondo.

14.

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems.

Vykdomi mokymai dėl pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką. Mokymų ciklas vyksta 7 temų, kurių trukmė po 3 val.

 

Bendruomeninio pagalbos vaikams centras

Globos centro skyrius

Laisvės g. 83

Tel. 8-443-20110

El. p. gimk1@atokvepis.lt

 

Esami ir būsimi globėjai, budintys globėjai, įtėviai, socialiniai globėjai.

Asmeniui, grupei

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro

Globos centro skyriuje

Darbo laikas:

III-15:00-18:00

Mokymų laikas derinamas su klientais (gali vykti ir po darbo ir savaitgaliais)

Dėl teikiamų paslaugų nukreipia

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Mažeikių rajone.

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai. GIMK mokytojos tel.

Tel. +370 615 97305

 

15.

Trumpalaikė socialinė globa

laikino atokvėpio paslaugos, šeimos nariams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra,

vaikai su negalia,

 

Asmeniui

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro

Globos centro skyriuje.

Darbo laikas:

Visą parą

Dėl teikiamų paslaugų kreiptis į Mažeikių savivaldybės paramos skyrių.

Asmens mokėjimo dydis už teikiamą paslaugą yra 80 procentų asmens gaunamų pajamų ir 100 procentų slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydžio.

16.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras, Ventos g. 8a Mažeikiai,

Darbo laikas:

pirmadienį – ketvirtadienį 8:00 – 17:00,

penktadienį 8:00 – 15:45,

pietų pertrauka 12:00 – 12:45

 

Neįgalūs vaikai

Asmeniui

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

17.

Higienos paslaugos

Neįgalūs vaikai

Asmeniui

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

18.

Grupinio socialinio darbo užsiėmimai

Neįgalūs vaikai

Grupei

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

19.

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa

 

 

Šeimyna „Ąžuoliukai“

Maumedžių g. 1, Palnosų k., Mažeikių r.

Tel. 8 (676) 42127

azuoliku.seima@gmail.com

24 val. per parą

Globojami vaikai

Vaikui

Maumedžių g. 1, Palnosų k., Mažeikių r.

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

20.

Neįgaliųjų dienos užimtumas (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir ne trumpiau kaip 4 val. per dieną, o organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms su neįgaliais vaikais iki 14 m., – ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir ne trumpiau kaip 2 val. per dieną), organizuojamas ne neįgalaus asmens  namuose, apimantis ne mažiau kaip 3 toliau nurodytas veiklas:

- savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas;

mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis;

- saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas;

- mokymas pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savigalbos grupėse ir užsiėmimuose.

 

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Pavenčių g. 4, Mažeikiai

 Tel. 8 (698) 12565

Vaikai su VCP negalia

Neįgaliam vaikui ir jo šeimos nariams

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacijoje

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

21.

Asmeninio asistento pagalba (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę), kuri apima:

- pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas);

- informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;

- pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

- pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas) (tik asmenims, turintiems nustatytą sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, arba 0–40 procentų darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį).

Vaikai su VCP negalia

Neįgaliam vaikui ir jo šeimos nariams

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacijoje

 

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

22.

Informavimo paslauga. 

Teikiama informacija  apie socialinę pagalbą, įstatymų, liečiančių neįgaliuosius ar jų šeimą, pasikeitimus, vykstančius renginius mieste, rajone, centre bei kitą neįgaliesiems aktualią informaciją.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai

Tel. 8 443 66991

Darbo laikas:

8.00-17.00

 

Sutrikusio intelekto vaikai ir jų šeimos nariai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 Dėl paslaugos gavimo kreiptis  į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

23.

Konsultavimo paslauga. Paslauga teikiama  tiesioginio kontakto metu,  telefonu ar naudojant kitas ryšio priemones. Konsultavimo metu padedama spręsti  neįgaliesiems ir jų šeimos nariams aktualias problemas:  buitines,  juridines, sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, socialinių paslaugų organizavimo ir prieinamumo, dėl dokumentų išdavimo, techninės pagalbos priemonių gavimo, ligonių kasų garantuojamos pagalbos užtikrinimo, mokesčių lengvatų, kompensacijų ar kita. 

Sutrikusio intelekto vaikai ir jų šeimos nariai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 Dėl paslaugos gavimo kreiptis  į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

24.

Tarpininkavimo ir atstovavimo. Teikiant paslaugą tarpininkaujama tarp neįgaliojo ir jam reikiamų institucijų,  atstovaujami sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių interesai ir jų teisės bei padedama jas įgyvendinti.  

Sutrikusio intelekto vaikai ir jų šeimos nariai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 Dėl paslaugos gavimo kreiptis  į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

25.

Sociokultūrinės paslaugos.

Sociokultūrinės paslaugos  teikiamos suaugusiems sutrikusio intelekto asmenis (organizuojamas laisvalaikis, popietės, išvykos, kultūrinių renginių lankymas),  į organizuojamą veiklą ugdymo įstaigų atostogų metu įtraukiami ir sutrikusio intelekto vaikai.  

Sutrikusio intelekto vaikai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 Dėl paslaugos gavimo kreiptis  į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

26.

Individuali pagalba neįgaliajam. Paslauga teikiama sutrikusio intelekto asmenims palydint ir lankantis užimtumo, ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kt. įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas). Taip pat  mokant spręsti buityje kylančias kasdienes problemas.

Sutrikusio intelekto vaikai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos nemokamai.

 Dėl paslaugos gavimo kreiptis  į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

27.

Transporto paslauga.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus  sprendimu  transporto paslauga  teikiama neįgaliajam vykstant į stacionarias gydymo, slaugos, reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą. Taip pat teikiant Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Mažeikių Viltis“  vykdomų projektų paslaugas  Mažeikių rajono ribose.

Sutrikusio intelekto vaikai ir jų šeimos nariai

asmeniui

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“

Paslaugų gavėjui paslaugos Mažeikių rajono ribose teikiamos nemokamai.Vykstant už rajono ribų mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Dėl paslaugos gavimo kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Mažeikių Viltis“ Gamyklos g. 6-63, Mažeikiai.

 

Kontaktai

Rasa Dargvainienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329, 8 697 43 850