Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Nemokama pirminė teisinė pagalba

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Teisės ir personalo skyrius

 

Eil. Nr.

Paslauga

(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai,

darbo laikas

 

Paslaugos gavėjai

 

 

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų

Paslaugos teikimo vieta (-os)

 

Paslaugos užsakymas, kaina

1.

Pirminė teisinė pagalba –Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

Mažeikių rajono gyventojai dėl pirminės teisinės pagalbos suteikimo gali kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją adresu, Laisvės g. 8, Mažeikiai 105 kabinetas, aptarnauja Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Gražvydas Gudauskas šiomis darbo valandomis:

8.00 val. – 17.00 val. 105 kab.
II–IV
 7.30 val. – 17.00 val. 105 kab.
7.30 val. – 16.45 val. 105 kab.

II–V
 7.30 val. – 8.00 val. kreiptis į 314 kab.

I–V Pietų pertrauka 12.00 val. – 12.45 val.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Asmeniui

Mažeikių rajono savivaldybės administraciją adresu, Laisvės g. 8, Mažeikiai 105 kabinetas

Nemokama

Kontaktai

Rasa Dargvainienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 329, 8 697 43 850