Įvaizdžio kūrimo darbo grupės komisija

ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Lina Rimkienė,
darbo grupės pirmininkė      

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Rūta Končiūtė - Mačiulienė      

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Vytautas Ramanauskas

Mažeikių muziejaus muziejininkas

Agnė Sedauskaitė

Apželdinimo specialistė

Saulius Šiurys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Daiva Štakonaitė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Virginijus Tamošiūnas

Dailininkas

Alma Tupikienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Dovydas Ušinskas

Restauratorius

Rimgailė Zarembaitė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro jaunimo užimtumo specialistė

Jūratė Petraitienė sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Stasė Gineitienė
Vyriausioji specialistė
8 636 19 546
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Izoleta Savickaja
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 677, 8 686 46 047