Kultūrinių projektų rėmimas

2021 m. kultūrinių projektų rėmimo konkurso lėšų paskirstymas
2021 m. balandžio 21 d. Nr. A1-774

______________________________________

2021 m. vasario 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl konkurso, organizuojamo kultūros projektams remti iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, nuostatų patvirtinimo“ Nr. T1-44


Nuostatai

 _____________________________________________________

2021 m. kovo 4 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl kultūros projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto projektų atrankos komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ Nr. A1-399


Reglamentas

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Izoleta Savickaja
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682