Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2020–2023 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas
2020 m. balandžio 30 d. Nr. T1-109

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-136 „DĖL MAŽEIKIŲ R. PIKELIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO
2019 m. gruodžio 13 d. Nr. T1-389

SPRENDIMAS
DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
2019 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-335

SPRENDIMAS
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašas, Aprašo priedas
2019 m. spalio 25 d. Nr. T1-302

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-279

SPRENDIMAS
DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2019–2020 MOKSLO METAMS
1 priedas2 priedas3 priedas
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-276

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS BALĖNŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-275

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMU NR. T1-98 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATIKSLINIMO
Priedas
2019 m. liepos 30 d. Nr. T1-216 

SPRENDIMAS DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
Priedas
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-257

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-85 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Priedas
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-254

SPRENDIMAS DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2018–2019 MOKSLO METAMS
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-252

SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ BEI ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-104

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas 1, Priedas 2
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-85

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMU NR. T1-98 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATIKSLINIMO
Priedas
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-235

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas
2016 m. balandžio 29 d. Nr. T1-98

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Stasė Gineitienė
Vyriausioji specialistė
8 636 19 546
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582