Civilinės metrikacijos skyrius

SANTUOKA SU UŽSIENIEČIU

TUOKIANTIS LR PILIEČIUI SU UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIU:

UŽSIENIETIS TURI PATEIKTI:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę (ES narės piliečiui), pasą (skirtą naudoti kelionėms po užsienio valstybes) arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Gimimo liudijimą, patvirtintą Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą arba Formą A (jei asmuo yra iš valstybės, kuri išduoda civilinės būklės aktų įrašus pagal konvenciją), kurios nereikia tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą.
3. Ištuokos liudijimas (arba teismo sprendimą ar pažymą iš teismo pagal Briuselis II reglamentą), jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas (Forma C, kurios nereikia tvirtitnti Apostille ir vesrti į lietuvių kalbą, jei asmuo yra iš valstybės, kuri išduoda civilinės būklės aktų įrašus pagal konvenciją ), jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. Šie dokumentai turi būti patvirtinti Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.
4. Užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.

LR PILIETIS TURI PATEIKTI:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą : asmens tapatybės kortelę arba pasą.
2. Gimimo liudijimą.
3. Ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

TUOKIANTIS UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIAMS, TURINTIEMS DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE

UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIAI TURI PATEIKTI:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: kortelę (ES narės piliečiui), pasą (skirtą naudoti kelionėms po užsienio valstybes) arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Gimimo liudijimą, patvirtintą Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą arba Formą A (jei asmuo yra iš valstybės, kuri išduoda civilinės būklės aktų įrašus pagal konvenciją), kurios nereikia tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą;
3. Ištuokos liudijimas (arba teismo sprendimą ar pažymą iš teismo pagal Briuselis II reglamentą), jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas (Forma C, kurios nereikia tvirtitnti Apostille ir vesrti į lietuvių kalbą, jei asmuo yra iš valstybės, kuri išduoda civilinės būklės aktų įrašus pagal konvenciją ), jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. Šie dokumentai turi būti patvirtinti Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.
4. Užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 225, 8 652 55084
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 656 62 046
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Antanas Balsys
Muzikantas