Civilinės metrikacijos skyrius

SANTUOKA SU UŽSIENIEČIU

TUOKIANTIS LR PILIEČIUI SU UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIU AR ASMENIU BE PILIETYBĖS:

UŽSIENIETIS AR ASMUO BE PILIETYBĖS TURI PATEIKTI:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę (ES narės pilietis), galiojantį užsienio valstybės išduotą kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento.
  2. Gimimo liudijimą arba Formą A (jei asmuo yra iš valstybės, kuri išduoda civilinės būklės aktų įrašus pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją).
  3. Ištuokos liudijimą, teismo sprendimą ar pažymą iš teismo pagal Briuselis II reglamentą, jei asmuo yra ištuoktas; buvusio sutuoktinio mirties liudijimą arba Formą C, jei asmuo yra našlys, kai šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre.
  4. Kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje.

LR PILIETIS TURI PATEIKTI:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą : asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą.

Tuokiantis užsienio valstybės piliečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje jie turi pateikti aukščiau 1-4 punktuose išvardytus dokumentus.

VISI UŽSIENIO VALSTYBIŲ IŠDUODAMI DOKUMENTAI TURI BŪTI LEGALIZUOTI TOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE (kai kuriais atvejais legalizavimą ir tvirtinimą pažyma Apostille atlieka ambasados) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE ARBA PATVIRTINTI PAŽYMA APOSTILLE IR IŠVERSTI Į LIETUVIŲ KALBĄ, IŠSKYRUS FORMAS A, B IR C.

 

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostilės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai) (susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis), patvirtinančių:

 • Gimimą
 • Mirtį
 • Vardą ir pavardę
 • Santuoką
 • Santuokos nutraukimą,
 • Gyvenimą skyrium (sepraciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
 • Tėvystę, motinystę,
 • Įvaikinimą.

Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 225, 8 652 55084
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 656 62 046
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Antanas Balsys
Muzikantas