Civilinės metrikacijos skyrius

BESITUOKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS

Jie tuoksis spalio 29 dieną

14:00

Dovydas Vilčinskis 2000-11-04 ir Martyna Stugytė 1997-03-18

Jie tuoksis lapkričio 7 dieną

12:20

Tomas Šilbajoris 1984-03-27 ir Birutė Pranauskytė 1984-02-24

12:40

Rimantas Kišonas 1996-05-09 ir Agnė Kaktavičiūtė 1996-03-29

13:00

Vaidas Strazdauskas 1984-06-08 ir Vilė Juozapavičiūtė 1979-11-03

13:20

Marius Vilius 1990-04-18 ir Inga Simonavičiūtė 1999-10-07

Jie tuoksis lapkričio 11 dieną

11:00

Nikolajus Vediajevas 1952-07-24 ir Valentina Vediajeva 1952-11-01

Jie tuoksis lapkričio 12 dieną

14:00

Tomas Paliakas 1992-03-07 ir Laura Tamošaitytė 1993-10-23

Jie tuoksis lapkričio 14 dieną

12:40

Aurimas Burba 1987-08-26 ir Roma Petkevičienė 1985-02-20

13:00

Ingus Semjonovs 1987-02-09 ir Inga Skabeikienė 1980-11-11

13:20

Gediminas Skeivys 1990-04-19 ir Angelė Berenytė 1996-02-06

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
(8 443) 98 223, 8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 222, 8 652 55084
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 238, 8 656 62 046
Antanas Balsys
Muzikantas