Civilinės metrikacijos skyrius

BENDRA INFORMACIJA

Civilinės metrikacijos skyriaus klientų dėmesiui


Pranešame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose baigti kapitalinio remonto darbai.
Nuo 2019 m. sausio 4 d., santuokų registravimas vyksta atnaujintose Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose, adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai (įėjimas į šias patalpas tik santuokų registravimui iš savivaldybės kiemo pusės).
Informuojame, kad visais kitais Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais asmenys priimami kaip ir anksčiau, adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai, kab. Nr. 101, 102, 102A (įėjimas į skyrių iš Laižuvos g. pusės per „vieną langelį“).
Kilus klausimams skambinkite tel. Nr. (8 443) 98 225.

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRIĖMIMO LAIKAS

I 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00 
II 8.00 – 18.00
III 8.00 – 18.00
IV 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
V 8.00 – 12.00 12.45 – 15.45

II ir III po 17.30 dėl patekimo į pastatą skambinti (8-443) 98 255

Vedėja 
Kristina Giedrienė 
Santuokų registravimas ir apskaitymas.
Tel. (8 443)  98 223
Mob. 8 652 21 908
El. p. kristina.giedriene@mazeikiai.lt
Laivės g. 8, Mažeikiai

Vedėjo pavaduotoja 
Laura Bušmė
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas; Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų, išdavimas.
Tel. (8 443) 98 222
Mob. 8 652 55 084
El. p. laura.busme@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė 
Simona Klemenienė
Civilinės būklės aktų įrašų registravimas, jų keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443)  98 225
Mob. 8 633 45123
El. p. simona.klemeniene@mazeikiai.lt

Vyresnioji specialistė
Angelė Dovainienė
Santuokos nutraukimo registravimas ir apskaitymas;
Mirties registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 238
Mob. 8 656 62 046
El. p. angele.dovainiene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė
Lina Buivydienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas. Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas; Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 655 95 897
El. p. lina.buivydiene@mazeikiai.lt

Muzikantas
Antanas Balsys

 

GERBIAMI INTERESANTAI, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
• Jums reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, šiuo adresu: https://mepis.vrm.lt/ 
• Užpildyti ir pateikti prašymą
• Sulaukti atsakymo
• Atvykti į civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI:
• Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS galite pateikti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui. Prašymo įregistruoti santuoką pateikimo procedūra aprašyta Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašyme „Santuokos registravimas“.
• Prašymą įvykdžius ir sistemai apie tai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
• Tokio kvito pateikti nereikia jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

 

 

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
(8 443) 98 223, 8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 222, 8 652 55084
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 238, 8 656 62 046
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Antanas Balsys
Muzikantas