Civilinės metrikacijos skyrius

BENDRA INFORMACIJA

Civilinės metrikacijos skyriaus klientų dėmesiui

Pranešame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus santuokų registravimo patalpose nuo 2018 m. liepos 2 d. prasidėjo kapitalinio remonto darbai.
Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. santuokų registravimo ceremonijos yra vykdomos Mažeikių muziejaus patalpose adresu: V. Burbos g. 9, Mažeikiai (įėjimas į muziejų iš senamiesčio parko pusės).
Visais kitais Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais pareiškėjai priimami, kaip įprasta, Civilinės metrikacijos skyriaus darbo valandomis adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (įėjimas iš Laižuvos g. pusės, kab. Nr. 101 arba Nr. 102).
Kilus klausimams dėl santuokos registravimo ceremonijos vietos skambinkite tel. (8 443) 98 225.

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRIĖMIMO LAIKAS

I 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00 (civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai neišduodami)
II 8.00 – 18.00
III 8.00 – 18.00
IV 8.00 – 12.00 12.45 – 17.00
V 8.00 – 12.00 12.45 – 15.45

II ir III po 17.30 dėl patekimo į pastatą skambinti (8-443) 98 255

Vedėja (Vaiko priežiūros atostogose)
Kristina Giedrienė 
Santuokų registravimas ir apskaitymas;
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas.
Laivės g. 8, Mažeikiai

Vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Laura Bušmė
Santuokų registravimas ir apskaitymas; Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas; 
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas, atstatymas, papildymas, pakeitimas, ištaisymas; 
Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų, išdavimas;
Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 652 55 084
El. p. 
laura.busme@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė 
Simona Klemenienė
Civilinės būklės aktų įrašų registravimas, jų keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443)  98 225
Mob. 8 633 45123
El. p. 
simona.klemeniene@mazeikiai.lt

Vyresnioji specialistė
Angelė Dovainienė
Santuokos nutraukimo registravimas ir apskaitymas;
Mirties registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 656 62 046
El. p. 
angele.dovainiene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė
Lina Buivydienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 655 95 897
El. p.
 lina.buivydiene@mazeikiai.lt

Muzikantas
Antanas Balsys

Vedlė
Urtė Drungilaitė

 

GERBIAMI INTERESANTAI, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
• Jums reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, šiuo adresu: https://mepis.vrm.lt/ 
• Užpildyti ir pateikti prašymą
• Sulaukti atsakymo
• Atvykti į civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI:
• Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS galite pateikti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui. Prašymo įregistruoti santuoką pateikimo procedūra aprašyta Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašyme „Santuokos registravimas“.
• Prašymą įvykdžius ir sistemai apie tai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
• Tokio kvito pateikti nereikia jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

 

 

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vedėja
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
(8 443) 98 225, 8 652 55084
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 656 62 046
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Antanas Balsys
Muzikantas
Urtė Drungilaitė
Vedlė