Civilinės metrikacijos skyrius

BENDRA INFORMACIJA

 

Skyriaus darbo laikas:

Pirmadieniais – 8.00-17.00 (registruojamos mirtys)
Antradieniais – 8.00-18.00
Trečiadieniais – 8.00-18.00
Ketvirtadieniais – 8.00-17.00
Penktadieniais – 8.00-15.45

Pietų pertrauka: Pirmadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais
12.00–12.45 val.

Antradieniais, trečiadieniais – dirbama be pietų pertraukos

Šeštadieniais – poilsio diena (registruojamos santuokos)
Sekmadieniais – poilsio diena

Vedėja (Vaiko priežiūros atostogose)
Kristina Giedrienė 
Santuokų registravimas ir apskaitymas;
Vardo, pavardės, tautybės pakeitimas.
Laivės g. 8, Mažeikiai

Vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
Laura Bušmė
Santuokų registravimas ir apskaitymas; Vardo, pavardės, tautybės pakeitimas; 
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas, atstatymas, papildymas, pakeitimas, ištaisymas; 
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų, išdavimas;
Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebūvimą, išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 652 55 084
El. p. laura.busme@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė 
Simona Klemenienė
Civilinės būklės aktų įrašų registravimas, jų keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas.
Tel. (8 443)  98 225
Mob. 8 633 45123
El. p. simona.klemeniene@mazeikiai.lt

Vyresnioji specialistė
Angelė Dovainienė
Ištuokos registravimas ir apskaitymas;
Mirties registravimas ir apskaitymas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 656 62 046
El. p. angele.dovainiene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė
Lina Buivydienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 655 95 897
El. p. lina.buivydiene@mazeikiai.lt

Muzikantas
Antanas Balsys

Vedlė
Urtė Drungilaitė


BESITUOKIANČIŲJŲ DĖMESIUI!!!


Keičiasi susituokusių bažnyčioje 1992–2001 m. santuokos pripažinimo tvarka


Kiekvieną pirmadienį vyksta dokumentų tvarkymo darbai ir asmenys priimami tik mirties registravimo klausimu, kitais civilinės būklės aktų registravimo klausimais prašome kreiptis antradienį – penktadienį Civilinės metrikacijos skyriaus darbo valandomis.

GERBIAMI BŪSIMIEJI JAUNAVEDŽIAI

Santuokų ceremonijų metų – šeštadieniais, prašymai įregistruoti santuoką nepriimami. Prašymą įregistruoti santuoką galite paduoti antradienį – penktadienį Civilinės metrikacijos skyriaus darbo valandomis.

GERBIAMI INTERESANTAI, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
• Jums reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, šiuo adresu: https://mepis.vrm.lt/ 
• Užpildyti ir pateikti prašymą
• Sulaukti atsakymo
• Atvykti į civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI:
• Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS galite pateikti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui. Prašymo įregistruoti santuoką pateikimo procedūra aprašyta Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašyme „Santuokos registravimas“.
• Prašymą įvykdžius ir sistemai apie tai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
• Tokio kvito pateikti nereikia jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

_______________________________________________________ 

Nuo 2017-01-01 atsisakyta civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimų


Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, pagal kurį atsisakyta civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimų. Vietoj civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimų yra išduodami LR teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašus liudijantys išrašai. Šie išrašai išduodami tik asmenims pageidaujant. 
Viešojo administravimo įstatymo 26 straispsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus. Atitinkami savivaldybių skyriai, kuriems yra reikalinga informacija apie asmens civilinę būklę, tam tikrai paslaugai suteikti, pavyzdžiui, socialinėms išmokoms išmokėti, leidimui laidoti išduoti ir pan., reikiamus duomenis turėtų gauti tiesiogiai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) ir neturėtų reikalauti iš asmenų pateikti civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo ar civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. seniūnai nebevykdo mirties registravimo funkcijos. Mirtį registruoja tik civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva (ex officio), gavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą. Mirusiojo artimiesiems nebereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą dėl mirties registravimo. 
Atsižvelgiant į tai, nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzavimas, kremavimas) ya organizuojamas remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu, atitinkamai savivaldybių institucijos ar jų įgalioti asmenys, seniūnai ar jų įgalioti asmenys leidimus laidoti turi išduoti remdamiesi ne mirties liudijimu, o medicininiu mirties liudijimu. Kapinių prižiūrėtojai taip pat turi kaupti ne mirties liudijimo, o medicininio mirties liudijimo duomenis.

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vedėja
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas
(8 443) 98 225, 8 652 55084
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 656 62 046
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Antanas Balsys
Muzikantas
Urtė Drungilaitė
Vedlė