Civilinės metrikacijos skyrius

BENDRA INFORMACIJA

 

SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadieniais – 8.00–17.00
Antradieniais – 8.00–17.00
Trečiadieniais – 8.00–17.00
Ketvirtadieniais – 8.00–17.00
Penktadieniais – 8.00–15.45

Pirmadieniais–penktadieniais pietaujama – 12.00–12.45

Šeštadieniais registruojamos santuokos ir vardynos (pagal išankstinį grafiką)

Sekmadieniais – nedirbama

Vedėja 
Kristina Giedrienė 
Santuokų registravimas ir apskaitymas.
Tel. (8 443)  98 223
Mob. 8 652 21 908
El. p. kristina.giedriene@mazeikiai.lt
Laivės g. 8, Mažeikiai

Vedėjo pavaduotoja 
Laura Bušmė
Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas; Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų, išdavimas.
Tel. (8 443) 98 222
Mob. 8 652 55 084
El. p. laura.busme@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė 
Simona Klemenienė
Civilinės būklės aktų įrašų registravimas, jų keitimas, taisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443)  98 225
Mob. 8 633 45123
El. p. simona.klemeniene@mazeikiai.lt

Vyriausioji specialistė
Lina Buivydienė
Gimimo registravimas ir apskaitymas. Pažymų, patvirtinančių kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas; Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 225
Mob. 8 655 95 897
El. p. lina.buivydiene@mazeikiai.lt

Vyresnioji specialistė
Angelė Dovainienė
Santuokos nutraukimo registravimas ir apskaitymas;
Mirties registravimas ir apskaitymas. Civilinės būklės akto įrašų liudijančių išrašų (nuorašų), kopijų išdavimas.
Tel. (8 443) 98 238
Mob. 8 656 62 046
El. p. angele.dovainiene@mazeikiai.lt

Muzikantas
Antanas Balsys

 

GERBIAMI INTERESANTAI, prašymus Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais galite pateikti internetu!
• Jums reikia prisijungti prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, šiuo adresu: https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis
• Užpildyti ir pateikti prašymą
• Sulaukti atsakymo
• Atvykti į civilinės metrikacijos skyrių pasiimti prašomų dokumentų, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus ir kvitą, patvirtinantį apie sumokėtą reikiamą valstybės rinkliavą, jei mokėjote ne per Elektroninės valdžios vartus.

JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI:
• Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS galite pateikti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui. Prašymo įregistruoti santuoką pateikimo procedūra aprašyta Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašyme „Santuokos registravimas“.
• Prašymą įvykdžius ir sistemai apie tai išsiuntus Jums žinutę, būtina asmeniškai atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą, suderinti santuokos datą ir laiką, su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus, pateikti valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą.
• Tokio kvito pateikti nereikia jei mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus.

 

Apmokėjimo už Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamas paslaugas informacija:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Sąskaitos Nr.  LT247300010112394300

Įmokos kodas – 52861

Įmokos pavadinimas (nurodyti tinkamą):

- už civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimą;

- už vardo, pavardės pakeitimą;

- už CBAĮ apskaitymą;

- už santuokos įregistravimą;

- už CBAĮ papildymą, pakeitimą, ištaisymą ar atkūrimą;

- už pažymos, patvirtinančios sudaryti santuoką kliūčių nebuvimą, išdavimą.

Valstybės rinkliavos dydžiai 

 

 

Kontaktai

Kristina Giedrienė
Vedėja
(8 443) 98 223, 8 652 21 908
Laura Bušmė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 222, 8 652 55084
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 633 45123
Lina Buivydienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 225, 8 655 95 897
Angelė Dovainienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 238, 8 656 62 046
Antanas Balsys
Muzikantas