Administracinė atsakomybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

497 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
498 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
499 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba valstybinės kalbos nevartojantiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
500 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų raštvedyboje ir susirašinėjant Lietuvos Respublikoje
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
501 straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba
1. Juridinių asmenų dokumentų nevalstybine kalba arba be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą pateikimas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą dokumentus pateikusių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
502 straipsnis. Televizijos ir radijo programų, televizijos, kino filmų nevertimas į valstybinę kalbą
1. Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų programų, televizijos, kino filmų demonstravimas be vertimo į valstybinę lietuvių kalbą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus,
užtraukia baudą televizijos, radijo, kino teatrų vadovams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
503 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas
1. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių ir gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose, komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų dokumentuose, vadovėliuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.

Kontaktai

Juozas Sperauskas
Vedėjas
(8 443) 98 211, 8 698 74 391
Dalia Grygolaitienė
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 98 205, 8 618 51 674
Steponas Kalendra
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 218, 8 655 49 089
Edita Sereikaitė-Grigienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 195
Jolanta Karvelienė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vyr. specialistė
(8 443) 90 606
Svetlana Činčiukienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 606
Jurgita Repšienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 247
Eglė Norbutienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 204
Silvija Kazakauskaitė
Vyresn. specialistė
(8 443) 98 207, 8 639 39 822
Aurelija Šmitė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vyr. specialistė
(8 443) 98 207
Jūratė Petraitienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 207
Orinta Malakauskienė (Vaiko priežiūros atostogose)
Vyr. specialistė
(8 443) 98 212
Domicėlė Gvazdžiauskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 212
Inga Žilinskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 212
Kristina Raudonienė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 200
Kristina Galdikė
Vyr. specialistė
8 (443) 98 195, 8 615 615 00
Alma Tupikienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 605
Gajutė Abelkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 605
Eglė Ereminė
Vyr. specialistė
(8 443) 98 205, 8 642 15 462
Tomas Juodeikis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 620 37 533
Rimvydas Jonauskis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 652 33 439
Vytautas Balčiūnas
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 698 39 667
Sigitas Barauskis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 624 17 593
Zigmas Girdenis
Lengvojo automobilio vairuotojas
8 618 31 127
Irena Vaičienė
Valytoja
Aida Skališienė
Valytoja
Justina Barkauskienė
Valytoja
Tatjana Lukošienė
Valytoja
Rita Žiemelienė
Valytoja
Danutė Jarutienė
Valytoja
Jonas Paulauskas
Darbininkas-pastatų remontininkas
Vytoldas Gužauskas
Darbininkas-pastatų remontininkas