Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą

 Posėdžiai:

2020-08-07
2020-07-10
2020-03-06
2019-12-20
2019-09-19
2019-08-13
2019-07-11
2019-04-25
2019-04-05

 Archyvas

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Detaliojo plano rengimo tikslai yra šie:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastuktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;
3. suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais;
4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
5. nustatyti naudojimo reglamentus, pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-01-11

Kontaktai

Daiva Štakonaitė
Vedėja
(8 443) 98 235, 8 686 29 149
Valdas Gerika
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 241, 8 652 56 194
Regina Raižienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 240, 8 685 33 409
Nijolė Varpučanskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 217
Raimonda Dirgėlienė (laikinai nedirba)
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 241, 8 656 21 923
Roma Kenstavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 235