Renavo dvaro sodybos parko želdinių inventorizacija bei jų tvarkymo projektas 2017–2021 m.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos užsakymu buvo atlikta detali Renavo dvaro sodybos parko želdinių inventorizacija, kurią vykdė UAB „Želdynų vizija“. 

Medžiaga susipažinti:
Aiškinamasis raštas
Renavo dvaro sodybos parko želdinių taksoraštis
Renavo dvaro sodybos parko (ūkinių priemonių) planšetai
Atributinė lentelė

 

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė (laikinai nedirba)
Vyriausioji specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035
Zina Liepaitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Bernotienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 74 542