Mažeikių miesto (pietinės dalies iki geležinkelio) želdinių inventorizacija ir jų tvarkymo projektas 2019–2023 metams

Mažeikių miesto (pietinės dalies iki geležinkelio) želdinių inventorizacija ir jų tvarkymo projektas 2019–2023 metams

Aiškinamasis raštas 
Mažeikių miesto (pietinės dalies iki geležinkelio) želdinių taksoraštis 
Mažeikių miesto (pietinės dalies iki geležinkelio) želdinių planas 
Mažeikių miesto (pietinės dalies iki geležinkelio) želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai
(010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025)
Atributinė lentelė 

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė (laikinai nedirba)
Vyriausioji specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035
Zina Liepaitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Bernotienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 74 542