Leidimai kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

INFORMACIJA APIE IŠDUOTUS LEIDIMUS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS

 

Eil. Nr.

Leidimo Nr., data

Želdinių augimo vieta

Želdinių rūšis

Kamieno skersmuo 1.3 m aukštyje

Skaičius

Kertamas, genimas

Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis (eurais)

Leidimo įsigaliojimo data

1.

AVS3-86

2021-12-14

Birutės g. 44, Mažeikiai

liepa mažalapė

27 cm

1

kertamas

162,00

2021-12-30

2.

AVS3-87

2021-12-20

Žemaitės g. 5, Viekšniai

beržas karpotasis

42 cm

1

kertamas

neskaičiuojama

2022-01-05

3.

AVS3-88

2021-12-21

A. Dargio g. 21,

Reivyčių k.

ąžuolas paprastasis

125 cm

1

kertamas

neskaičiuojama

2022-01-05

4.

AVS3-89

2021-12-21

Mažeikių miesto kapinės

klevas paprastasis

40 cm

1

kertamas

neskaičiuojama

2022-01-20

5.

AVS3-90

2021-12-23

Mažeikių g. 13, Troškučių k.

ąžuolas paprastasis

92 cm

1

kertamas

neskaičiuojama

2022-01-10

6.

AVS3-91

2021-12-30

Dariaus ir Girėno 13, Leckavos mstl.

beržai karpotieji

38 cm, 49 cm

2

kertami

neskaičiuojama

2022-01-17

 

 

 

liepa mažalapė

57 cm

1

kertama

neskaičiuojama

2022-01-17

7.

AVS3-92

2021-12-30

Viekšnių g. 22, Mažeikiai

eglė dygioji

39 cm

1

kertama

neskaičiuojama

2022-01-29

 

 

 

eglė dygioji

44 cm

1

kertama

792,00

2022-01-29

8.

AVS3-93

2021-12-31

Gamyklos g. 15, Mažeikiai

uosiai paprastieji

28 cm, 26 cm

2

genimi

neskaičiuojama

2022-01-28

9.

AVS3-1

2022-01-13

Skėrių g. 11, Skėrių k.

uosiai paprastieji

38 cm, 38 cm, 33 cm, 48 cm, 48 cm, 56 cm

6

 

neskaičiuojama

2022-01-17

10.

AVS3-2

2022-01-17

Stoties g. 22, Mažeikiai

liepa mažalapė

57 cm

1

kertama

neskaičiuojama

2022-01-18

11.

AVS3-3

2022-01-18

Varduvos g., Vadagių k.

liepos mažalapės

80 cm,

82cm,  26cm,

29 cm

4

kertama

1914,00

2022-02-17

 

 

 

eglės paprastosios

22 cm,

25 cm

 

 

 

 

 

 

 

klevas paprastasis

41 cm

 

 

 

 

12.

AVS3-4

2022-01-20

Mažeikių miesto kapinės

klevas paprastasis

61 cm

1

kertamas

neskaičiuojama

2022-01-20

13.

AVS3-4 2022-01-20

Miško g. 23, Mažeikiai

liepa mažalapė

40 cm

1

kertama

neskaičiuojama

2022-01-20


_________________________________  

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos protokolai

2022 m. sausio 13 d. Nr. AVS4-1

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė
Vyriausioji specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035, 8 656 74 542
Zina Liepaitė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Rapšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 25 064, 8 658 56 307