Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyrius
Laižuvos g. 3

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15-45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

ŽELDINIŲ TVARKYMAS

Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklės (1 priedas)

Sprendimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo

 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas.

Zina Liepaitė,
pavaduotoja

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.

Valdas Gerika 

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Nilius Kupliauskas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas, jam nesant vyriausiasis specialistas Steponas Margalikas.

 

Atitinkamos seniūnijos seniūnas arba seniūno įgaliotas asmuo

Komisijos nario teisėmis į  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtį prašymų saugotinų medžių ir krūmų genėjimo, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams  atlikti nagrinėjimui kviesti:

Rutą Končiutę-Mačiulienę

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę (paminklotvarkai), kai želdiniai pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jų apsaugos zonoje, kapinėse.

Stanislovą Vyšniauską

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos administracijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Žemaitijos nacionaliniam parkui priskirtose saugomose teritorijose.

Nerijų Gudmoną

Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Ventos regioninio parko teritorijoje.

Silvestrą Micheenko

VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių kelių tarnybos viršininką, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Kazį Plingį

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Akmenės kelių tarnybos viršininko pavaduotoją, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Steponas Liaugaudas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio specialistas, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-3230

KOMISIJOS REGLAMENTAS

Kontaktai

Zigmantas Kristutis
Vedėjas
(8 443) 94 034, 8 699 20 446
Daiva Jurkūnienė
Vyr. specialistė (Savivaldybės gydytoja)
(8 443) 94 036, 8 614 56 417
Justina Ungeitė (laikinai nedirba)
Vyr. specialistė (ekologė)
(8 443) 94 035
Zina Liepaitė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 27 709
Jūratė Bernotienė
Vyr. specialistė
(8 443) 94 035, 8 656 74 542