Žemės ūkio skyrius
Laisvės g. 39
Faksas (8 443) 21 300

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Ūkių registravimas, pasėlių deklaravimas

Atsakingi asmenys:

Viktorija Šimkienė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
Telefonas: (8 443) 25170; 8 675 37375
El. paštas viktorija.simkiene@mazeikiai.lt

Gražina Žukauskienė – Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė.
Telefonas: (8 443) 25963; 8 297714
El. paštas grazina.zukauskienė@mazeikiai.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMAS
1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2003 m. birželio 25 d. Nr. 817

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 5,70 Eur.


Mokėjimo rekvizitai:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Kodas 188659752
S-ta Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas – 53061
Įmokos paskirtis –  už ūkininkų ūkio registravimą ir pažymėjimo išdavimą

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams patvirtintos 2017 m. lapkričio 29 d. Paraiškos pasėlių ir žemės ūkio augalų deklaravimui priimamos nuo balandžio 16 iki birželio 8 dienos.  Pavėluotai paraiškos priimamos iki liepos 3 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama 1 proc.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštos tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairės, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus.

 TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS 2018 M

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI UŽ 2017 METUS:

Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų pasėlius Eur/ha

62,78

pagrindinė išmoka

56,25

išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha

49,22

žalinimo išmoka

41,99

susietoji išmoka už baltyminių augalų plotus

45,82

išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha

17,86

susietoji  išmoka už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

81,17

susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

23,40

atsietoji išmoka už baltyminius augalus

208,67

susietoji išmoka už daržoves, auginamas uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose)

381,80

susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte

225,55

susietoji išmoka už vaisius ir uogas

 

Tiesioginės išmokos už gyvulius  Eur/vnt.

212,00

Atsietoji specialioji išmoka už bulius

111,00

Atsietoji išmoka už karves žindenes

3,15

Susietoji išmoka už ėriavedes

101,94

Už pieninę karvę

15,30

Nacionalinė parama už pieną

5,79

Už bičių maitinimą 1/šeimai

11,58

Už bičių maitinimą 1/šeimai ekologinės gamybos ūkiuose

 

91,28

Susietoji išmoka už mėsinį galviją

10,45

Susietoji išmoka už mėsinę avį

78,91

Susietoji išmoka už pieninės veislės bulių

23,39

Susietoji išmoka už pieninę ožką

Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 eurų, yra taikomas 1,388149  proc. sumažinimas, t. y. bendros. priskaičiuotos sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų ribą, mažinama 1,388149  proc

 EKOLOGINĖ GAMYBA

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286

Ekologinės gamybos veiklos žurnalas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015 m. kovo 13 d. Nr. 3D-169

Paramos dydis:

Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.

 Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.

 PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMAS:

Ūkininkai turi galimybę savo pasėlius drausti  nuo krušų, audrų, liūčių bei iššalimų. Prie draudimo populiarėjimo prisideda ir Lietuvos Respublika su Europos sąjunga, kompensuodamos draudimo įmokų dalį.
Pasėlių draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo augalo, laukų dydžio ir vietovės, draudžiamų rizikų bei pasirinktos pasėlių vertės. Įmokos, ūkininkų patogumui, išskirstomos metų eigoje.

www.paseliudraudimas.lt

https://www.vereinigte-hagel.net/lt/start/

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „RIZIKOS VALDYMAS“ VEIKLOS SRITIES „PASĖLIŲ, GYVŪNŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKOS“, SUSIJUSIOS SU PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMU, ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016 m. gegužės 25 d. Nr. 3D-327

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO ĮMOKŲ DALINIO KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2009 m. balandžio 10 d. Nr. 3D-236

Kontaktai

Aleksandra Lukošaitienė
Vedėja
(8 443) 21 300, 8 656 74515
Gražina Žukauskienė
Vyresn. specialistė
(8 443) 25 963
Adelija Vėlavičienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 170, 8 655 96 438
Viktorija Šimkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 25 943
Almantas Viskantas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 335, 8 658 18 673
Sigutė Jucytė
Vyriausioji specialistė
8 443 95 336
Aldonis Eselinas
Vyr. specialistas
(8 443) 95 337, 8 611 62 286