Švietimo skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas
2018 m. spalio 26 d. Nr. T1-272

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas Mažeikių savivaldybėje 2018 m. 
Priedas Nr.1 Mažeikių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa

Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (2018 m.)

Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (2017 m.)

Neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašas (2017 m.)

Neformaliojo vaikų švietimo programos (tęstinės) įgyvendinamos 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybėje

Informacija neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, ketinantiems vykdyti NVŠ programas 2017 metais (Paraiška)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 M. SPALIO, LAPKRIČIO, GRUODŽIO MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 M. RUGSĖJO MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 M. BIRŽELIO MĖN.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2016 M. VASARIO-GEGUŽĖS MĖN.

 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-97 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-16 „Dėl mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Aprašas 

 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-16 „Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Aprašas 

 Informacija neformaliojo švietimo programų 2016 m. teikėjams

 Informacija neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams 2016 metais

 Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-883 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo"

 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m.rugpjūčio 21 d. sprendimas Nr.T1-225 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašo patvirtinimo" 
Aprašas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. ŠV1-78 ,, Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašo įgyvendinimo Mažeikių savivaldybėje veiksmų plano patvirtinimo"

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. A1-2111 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimams, sąrašo tvirtinimo"

• Lentelė ,,NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR PROGRAMOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2015 M."

http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

 

 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyr. specialistas ekonomistas
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresn. specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radziene
Vyr. specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 324