Švietimo skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

BENDRA INFORMACIJA

Šiandien rajono švietimo įstaigos vykdo kilniausią savo misiją – kuria mokyklą, teikiančią kokybišką ugdymą, leidžiantį visiems moksleiviams pagal savo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti ugdymo procese, padedantį kiekvienam moksleiviui atskleisti savo kūrybines galias. Rajono mokyklos pasiekė puikių ugdymo rezultatų, gražiai ir įdomiai organizuoja papildomą veiklą, didelį dėmesį skiria etnokultūrinei sričiai, dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.
Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 m.m. mokosi 6330 mokinių, suformuoti 297 klasių komplektai.  4889 mokiniai mokosi Mažeikių miesto mokyklose, 1441 – rajono teritorijoje esančiose mokyklose. 1941 vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas: mieste – 1551, kaime – 390.  Neformalaus ugdymo įstaigas lanko 2256 mokiniai.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirba 671 mokytojas iš jų 612 moterų ir 59 vyrai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 333, iš jų 330 moterų ir 3 vyrai. Neformalaus ugdymo įstaigose – 113, iš jų 79 moterys ir 34 vyrai. 

Visai švietimo sistemos veiklai finansuoti Savivaldybės biudžete 2018 metams skirta 26.532.200 Eur.

Visos švietimo sistemos darbą rajone koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMU NR. T1-98 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATIKSLINIMO
Priedas
2019 m. liepos 30 d. Nr. T1-216 

SPRENDIMAS DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-257

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-85 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Priedas
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-254

SPRENDIMAS DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2018–2019 MOKSLO METAMS
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-252

SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ BEI ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-104

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas 1, Priedas 2
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-85

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMU NR. T1-98 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATIKSLINIMO
Priedas
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-235

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas
2016 m. balandžio 29 d. Nr. T1-98

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Rima Gintauskienė
Vyr. specialistas ekonomistas
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresn. specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radziene
Vyr. specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyr. specialistė
(8 443) 95 324