Struktūra ir kontaktai

Adresas:
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Telefonai:
Mero priimamasis (8 443) 98 200
Administracijos direktoriaus priimamasis (8 443) 98 204

Faksas:
Mero priimamasis (8 443) 25 844
Administracijos direktoriaus priimamasis (8 443) 25 844

Struktūra ir kontaktai

Pareigos Vardas, Pavardė Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas Pareigybės aprašymas
Savivaldybės meras
Meras VIDMANTAS MACEVIČIUS 201 Tel. (8 443) 98 200 meras@mazeikiai.lt
Mero pavaduotojai
Mero pavaduotoja SIGUTĖ BERNOTIENĖ 203 (8 443) 98 198 sigute.bernotiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Mero pavaduotoja LINA RIMKIENĖ 212 (8 443) 98 203 lina.rimkiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Mero patarėjai
Mero patarėjas RAMŪNAS BERTULIS 307 98210, 8 666 09 351 ramunas.bertulis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Mero patarėjas RIMANTAS GRAMAS 308 (8 443) 98 224, 8 614 28 732 rimantas.gramas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Mero patarėjas VIRGILIJUS RADVILAS 317B 8 630 52 872 virgilijus.radvilas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės kontrolierė ALMA KARVELIENĖ 406, Laižuvos g. 3 , Mažeikiai (8 443) 35 253 kontrole@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Kontrolieriaus pavaduotoja LORETA DIMIENĖ Laižuvos g. 3 , Mažeikiai (8 443) 94 046 loreta.dimiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė DALIA PŪNIENĖ Laižuvos g. 3 , Mažeikiai (8 443) 35 262 dalia.puniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė DALĖ BALČIŪNIENĖ Laižuvos g. 3 , Mažeikiai (8 443) 35 262 dale.balciuniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Administracijos direktorius
Administracijos direktorė LAIMA NAGIENĖ 211 (8 443) 98 204 laima.nagiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Administracijos direktoriaus pirmasis pavaduotojas
Administracijos direktoriaus pirmasis pavaduotojas SAULIUS ŠIURYS 209 (8 443) 98 199 saulius.siurys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Administracijos direktoriaus antrasis pavaduotojas
Administracijos direktoriaus antrasis pavaduotojas EIMANTAS SALATKA 205 (8 443) 90 604 eimantas.salatka@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Vyr. specialistė Rasa Dargvainienė 212 (8 443) 95 329, 8 697 43 850 rasa.dargvainiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
Vyr. specialistė Alvyda Purauskytė 204B (8 443) 95 327, 8 655 96 437 alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyrius
Vedėjas Zigmantas Kristutis 414 8 699 20 446 zigmantas.kristutis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė (Savivaldybės gydytoja) Daiva Jurkūnienė 415 8 614 56 417 daiva.jurkuniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė (ekologė) Justina Ungeitė 413 8 656 74 542 justina.ungeite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Zina Liepaitė 413 8 656 27 709 zina.liepaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vedėja Daiva Štakonaitė 108 (8 443) 98 235, 8 686 29 149 daiva.stakonaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotojas Valdas Gerika 109 (8 443) 98 241, 8 652 56 194 valdas.gerika@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Simona Tenienė 108 8 655 12 257 simona.teniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr.specialistas (Geodezininkas) Valdimaras Vladislovas Padskočius 109 8 656 21 923 valdimaras.padskocius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Regina Raižienė 108 (8 443) 98 240, 8 685 33 409 regina.raiziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Nijolė Varpučanskienė 109 (8 443) 98 217 nijole.varpucanskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Archyvų skyrius
Vedėja Irena Ruginienė 600 (8 443) 95 346, 8 655 50 307 irena.ruginiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Agnė Misiūnienė 603 (8 443) 95 342 agne.misiuniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Vilija Beržinytė 602 (8 443) 95 341 vilija.berzinyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. archyvarė Irena Mikalauskienė 603 (8 443) 95 342 irena.mikalauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. archyvarė Irena Asauskienė 601 (8 443) 95 341 irena.asauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. archyvarė Laima Raudonienė 603 (8 443) 95 342 laima.raudoniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Bendrasis skyrius
Vedėjas Juozas Sperauskas 106 (8 443) 98 211, 8 698 74 391 juozas.sperauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Dalia Grygolaitienė 103 (8 443) 98 205, 8 618 51 674 dalia.grygolaitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotojas Steponas Kalendra 104 (8 443) 98 218, 8 655 49 089 steponas.kalendra@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Edita Sereikaitė-Grigienė 107 (8 443) 90 606 edita.sereikaite-grigiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jolanta Karvelienė (Vaiko priežiūros atostogose) 107 (8 443) 98 195 jolanta.karveliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jurgita Repšienė 216 (8 443) 98 212 jurgita.repsiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Eglė Norbutienė 210 (8 443) 98 204 egle.norbutiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Silvija Kazakauskaitė 214 (8 443) 98 207, 8 639 39 822 silvija.kazakauskaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Aurelija Šmitė (Vaiko priežiūros atostogose) 214 (8 443) 98 207 aurelija.smite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jūratė Petraitienė 214 (8 443) 98 207 jurate.petraitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Orinta Malakauskienė (Vaiko priežiūros atostogose) 216 (8 443) 98 212 orinta.malakauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Domicėlė Gvazdžiauskienė 216 (8 443) 98 212 domicele.gvazdziauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Inga Žilinskienė 216 (8 443) 98 212 inga.zilinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Kristina Raudonienė 202 (8 443) 98 200 kristina.raudoniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Kristina Galdikė 107 8 (443) 98 195, 8 615 615 00 kristina.galdike@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Alma Tupikienė 111 (8 443) 90 605 alma.tupikiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Gajutė Abelkienė 111 (8 443) 90 605 gajute.abelkiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Eglė Ereminė 103 (8 443) 98 205, 8 642 15 462 egle.eremine@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Lengvojo automobilio vairuotojas Tomas Juodeikis 104 8 620 37 533 Pareigybės aprašymas
Lengvojo automobilio vairuotojas Rimvydas Jonauskis 104 8 652 33 439 Pareigybės aprašymas
Lengvojo automobilio vairuotojas Vytautas Balčiūnas 8 698 39 667 Pareigybės aprašymas
Lengvojo automobilio vairuotojas Sigitas Barauskis 104 8 624 17 593 Pareigybės aprašymas
Lengvojo automobilio vairuotojas Zigmas Girdenis 104 8 618 31 127 Pareigybės aprašymas
Valytoja Irena Vaičienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Aida Skališienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Justina Barkauskienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Tatjana Lukošienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Rita Žiemelienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Danutė Jarutienė Pareigybės aprašymas
Darbininkas-pastatų remontininkas Jonas Paulauskas Pareigybės aprašymas
Darbininkas-pastatų remontininkas Vytoldas Gužauskas Pareigybės aprašymas
Buhalterinės apskaitos skyrius
Vedėjas Arvydas Pocius 305 (8 443) 98 228, 8 652 34 395 arvydas.pocius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Odeta Ramanauskaitė 302 (8 443) 98 197, 8 656 92 655 odeta.ramanauskaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Rasa Vasiliauskienė 303 (8 443) 98 249 rasa.vasiliauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Birutė Liaučiuvienė 301 (8 443) 98 239 birute.liauciuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Zinaida Orencienė 301 (8 443) 98 237 zinaida.orenciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Jolanta Merkelienė 303 (8 443) 98 249 jolanta.merkeliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Rėda Butkienė (Vaiko priežiūros atostogose) 301 (8 443) 98 239 reda.gramaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Ingrida Butkevičienė 301 (8 443) 98 229 ingrida.butkeviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Indrė Valantytė 303 (8 443) 98 230 indre.valantyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Gražina Vaišnorienė 301 (8 443) 98 229 grazina.vaisnoriene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. buhalterė Danutė Bukontienė 116, Stoties g. 18 (8 443) 90 145 danute.bukontiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Rimutė Jadvyga Abartienė 118, Stoties g. 18 (8 443) 90 672 rimute.abartiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Civilinės metrikacijos skyrius
Vedėja Kristina Giedrienė 8 652 21 908 kristina.giedriene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Laura Bušmė (8 443) 98 225, 8 652 55084 laura.busme@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresnioji specialistė Angelė Dovainienė (8 443) 98 225, 8 656 62 046 angele.dovainiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausioji specialistė Simona Klemenienė (8 443) 98 225, 8 633 45123 simona.klemeniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyriausioji specialistė Lina Buivydienė (8 443) 98 225, 8 655 95 897 lina.buivydiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Muzikantas Antanas Balsys Pareigybės aprašymas
Ekonomikos skyrius
Vedėjas Romualdas Sakalauskas 311 8 616 76 804 romualdas.sakalauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Sigutė Jucytė 112 (8 443) 98 234 sigute.jucyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Finansų skyrius
Vedėja Julija Balvočienė 306 (8 443) 98 219, 8 687 75 281 julija.balvociene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Ligita Kinčinienė 320 (8 443) 90 608, 8 656 36 720 ligita.kinciniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Laisvida Rekašienė 318 (8 443) 90 607, 8 691 57 713 laisvida.rekasiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vita Žubikaitė 320 (8 443) 90 608 vita.zubikaite@mazeikiai.lt
Vyr. specialistė Jurgita Želvienė 320 (8 443) 98 220 jurgita.zelviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Aušra Žiliuvienė 319 (8 443) 98 221 ausra.ziliuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Stanislava Varkalienė 319 (8 443) 98 221 stanislava.varkaliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Virginija Skutulienė 318 (8 443) 90 607 virginija.skutuliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Informacinių technologijų skyrius
Vedėjas Bronius Vainauskis 208 (8 443) 90 603, 8 652 33 411 bronius.vainauskis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė inžinierė programuotoja Tatjana Dobreckova 109, Laižuvos g. 3 8 698 71 991 tatjana.dobreckova@mazeikiai.lt; admin@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Gintautas Alekna 109, Laižuvos g. 3 8 650 72 656 gintautas.alekna@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas inžinierius programuotojas Algimantas Daujotas Stoties g. 18 (8 443) 90 140, 8 652 34 886 algimantas.daujotas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Kultūros ir sporto skyrius
Vedėja Angelė Rupkutė 206 (8 443) 90 677, 8 686 36 435 angele.rupkute@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė 205 (8 443) 90 686, 8 699 58 582 ruta.konciute@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jurgita Šilinskytė 205 (8 443) 90 687, 8 655 50 410 jurgita.silinskyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Reda Guerrero 205 (8 443) 90 687, 8 618 01 423 reda.guerrero@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Stasė Gineitienė 217 8 636 19 546 stase.gineitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Personalo administravimo skyrius
Vedėja Aleksandra Lukošaitienė 206 (8 443) 98 248, 8 656 74515 aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Irina Kumšlytienė 213 (8 443) 98 213 irina.kumslytiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Romana Juodeikienė 213 (8 443) 98 213 romana.juodeikiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jurgita Jokubauskienė 213 (8 443) 98 213 jurgita.jokubauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jurgita Butavičienė 206 (8 443) 98 248 jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius
Vedėjas Romualdas Milevičius 215, Laisvės g. 8 (8 443) 98 242, 8 610 43 672 romualdas.milevicius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Laima Malininienė 8 652 46 509 laima.malininiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jovita Urbonienė 8 652 34 515 jovita.urboniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Rimantė Plaipė 8 674 289 04 rimante.plaipe@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Socialinės paramos skyrius
Vedėja Jolanta Kekytė 115 (8 443) 90 143, 8 652 34 518 jolanta.kekyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Rasa Andrulaitienė 101 8 655 44 519, (8 443) 90 144 rasa.andrulaitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Daiva Milinavičienė 115 (8 443) 90 141, (8 443) 90 142 daiva.milinaviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Eglė Kryžiutė 113 (8 443) 90 681 egle.kryziute@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Lina Aliukevičienė 102 (8 443) 90 674 lina.aliukeviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jurgita Jankauskytė 110 (8 443) 90 147, 8 630 29 223 jurgita.jankauskyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vilija Gureckienė 110 (8 443) 90 147, 8 640 71 175 vilija.gureckiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Audra Kaktienė 108 (8 443) 90 670 audra.kaktiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Gina Žiaugienė 107 (8 443) 90 685 gina.ziaugiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Laimutė Norkuvienė 103 (8 443) 90 675, 8 655 35 056 laimute.norkuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Genovaitė Eičinienė 103 (8 443) 90 675, 8 655 29 149 genovaite.eiciniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Daiva Končiuvienė 102 (8 443) 90 674 daiva.konciuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Laura Liatukytė 108 (8 443) 90 670 laura.liatukyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Egita Kekienė 112 (8 443) 90 680 egita.kekiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Jolita Kupliauskienė 111 (8 443) 90 678 jolita.kupliauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Lina Kaupienė 112 (8 443) 90 680 lina.kaupiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Giedrė Juodeikienė 111 (8 443) 90 678 giedre.juodeikiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Inga Kneitienė 106A (8 443) 90 671, 8 655 33 673 inga.kneitiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Joana Žiubikaitė 104 (8 443) 90 676 joana.ziubikaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vita Motuzaitė 104 (8 443) 90 676 vita.motuzaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Vikenta Sidabraitė 108 (8 443) 90 670 vikenta.sidabraite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Gražina Jonauskienė 103 (8 443) 90 675, 8 698 74 392 grazina.jonauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Kristina Mitkuvienė 109 (8 443) 90 146 kristina.mitkuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Gitana Ruginė 109 (8 443) 90 146 gitana.rugine@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Agnė Bandzinaitė 113 (8 443) 90 143 agne.bandzinaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Loreta Uščinienė 8 655 44 043 loreta.usciniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Birutė Liseckienė 8 616 32 958 birute.liseckiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Janina Jaremčiukienė 8 655 95 969 janina.jaremciukiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Rugilė Žalkauskienė 8 679 51 266 rugile.zalkauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Toma Paulauskienė 8 677 99 941 toma.virkutyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Rasa Tamašauskienė 8 656 18 934 rasa.tamasauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Laima Kaminskienė 8 641 82 403 laima.kaminskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Rasita Petrolevičienė 8 699 36 071 asita.petroleviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Statybos ir remonto skyrius
Vedėjas Kęstutis Šimkūnas 418 8 612 26872 kestutis.simkunas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotojas Rymantas Štakonas 418 8 686 45 476 rymantas.stakonas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jūratė Eičinienė 417 8 698 77 927 jurate.eiciniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Rustamas Safar-Zadė 417 8 654 88 977 rustamas.safar-zade@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Edmundas Lukas 417 8 698 40 711 edmundas.lukas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Strateginio vystymo ir investicijų skyrius
Vedėja Sandra Ramanauskienė 110 (8 443) 90 602, 8 699 68 079 sandra.ramanauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Audronė Bertienė 113 (8 443) 98 232 audrone.bertiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Sigita Barkuvienė 113 (8 443) 98 232 sigita.barkuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Eglė Urbonaitė – Gulbinienė 111 (8 443) 90 605 egle.urbonaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Asta Balsienė 111 (8 443) 90 605 asta.balsiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Lina Kesminienė 113 (8 443) 98 232 lina.kesminiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Švietimo skyrius
Vedėjas Apolinaras Stonkus 204 (8 443) 95 333, 8 614 86 010 apolinaras.stonkus@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas ekonomistas Rima Gintauskienė 203 (8 443) 95 331 rima.gintauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Virgilija Liaugminaitė 204 (8 443) 95 320 virga.liaugminaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Loreta Rubežienė 204B (8 443) 95 321, 8 615 51 816 loreta.rubeziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Daiva Radziene 207 (8 443) 95 323 daiva.radziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Ana Kelpšienė 209 (8 443) 95 322 ana.kelpsiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Violenita Juškevičiūtė 209 (8 443) 95 322 violenita.juskeviciute@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Nijolė Zakalskienė 210 (8 443) 95 332 nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jelena Sutkienė 211 (8 443) 95 324 jelena.sutkiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Teisės skyrius
Vedėjas Michail Norbutas 207 8 652 20 136 michail.norbutas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Laura Samoškaitė 314 (8 443) 98 236, 8 652 18 836 laura.samoskaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Gražvydas Gudauskas 105 (8 443) 98 243 grazvydas.gudauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Laima Paulauskienė 314 (8 443) 98 236 laima.paulauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Turto valdymo skyrius
Vedėja Rima Podelienė 401 8 614 20 774 rima.podeliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Asta Gramaliauskienė 401 8 699 20 461 asta.gramaliauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Laima Akavickienė 402 8 699 47 192 laima.akavickiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Daiva Kuodienė 402 8 693 91 985 daiva.kuodiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Inga Leščinskienė 403 8 655 40 211 inga.lescinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Jūratė Žilinskienė 410 8 641 89 033 jurate.zilinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Virginija Pakalniškienė 410 8 652 39 110 virginija.pakalniskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Inga Norvaišienė 411 8 655 40 223 inga.norvaisiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Marytė Baltutė 412 8 699 01 746 maryte.baltute@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Germina Nabažienė 412 8 652 71 260 germina.nabaziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Angelė Šlyžiuvienė 411 8 656 49 978 angele.slyziuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Viešosios tvarkos skyrius
Vedėjas Nerijus Rapšys 201 (8 443) 90 684, 8 656 43 141 nerijus.rapsys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotojas Artūras Šaltkauskas 205A (8 443) 95 330, 8 640 30 911 arturas.saltkauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Antanas Murauskas 202 (8 443) 90 683, 8 676 43 653 antanas.murauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Ieva Misė (Vaiko priežiūros atostogose) 204A 8 640 63 063 ieva.mise@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Petras Norvilas 204A 8 698 77 443 petras.norvilas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Tomas Gulbinas 205B (8 443) 95 328, 8 640 48 649 tomas.gulbinas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Raimonda Rimkuvienė 205C (8 443) 95 326, 8 685 41 505 raimonda.rimkuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Irmantas Ostrauskas 204A 8 640 63 063 irmantas.ostrauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Andrius Stonys 8 656 05066 andrius.stonys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Viešųjų pirkimų skyrius
Vedėja Jovita Baltinienė 313 (8 443) 98 215, 8 685 41 525 jovita.baltiniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vedėjo pavaduotoja Inga Gužienė 313 (8 443) 98 215, 8 652 16 673 inga.guziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Izoleta Savickaja 312 (8 443) 98 227, 8 686 46 047 izoleta.savickaja@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Gabrielė Budžienė 312 (8 443) 98 227 gabriele.budziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Indrė Lapytė 312 (8 443) 98 227 indre.lapyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vietinio ūkio skyrius
Vedėjas Alfonsas Žiulpa 315 (8 443) 98 201, 8 686 45 436 alfonsas.ziulpa@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Mentorius Alfonsas Asauskas 317A 8 667 08 807 alfonsas.asauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vaida Kosienė 309 (8 443) 98 245, 8 652 55 975 vaida.kosiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Darius Daugėla 310 (8 443) 98 208, 8 699 62 655 darius.daugela@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė (projektų įgyvendinimui) Rita Kontrimienė 310 (8 443) 98 208 rita.kontrimiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Stasys Dainius 310 (8 443) 98 208 stasys.dainius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Nijolė Balvočienė 316 (8 443) 98 231, (8 658) 55 788 nijole.balvociene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Virginijus Raudonius 316 (8 443) 98 231, 8 656 59 842 virginijus.raudonius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Aida Jucienė 316 (8 443) 98 231 aida.juciene@mazeikiai.lt
Žemės ūkio skyrius
Vedėjas Laisva pareigybė 209 (8 443) 25 963, Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Konstantinas Šakys 206 (8 443) 25 170, 8 614 09 648 konstantinas.sakys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Gražina Žukauskienė 208 (8 443) 25 963 grazina.zukauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Adelija Vėlavičienė 210 (8 443) 25 170, 8 655 96 438 adelija.velaviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Viktorija Šimkienė 211 (8 443) 25 943 viktorija.simkiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Almantas Viskantas 212 (8 443) 25 943, 8 658 18 673 almantas.viskantas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Irena Pakulienė 213 (8 443) 25 943 irena.pakuliene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Laižuvos seniūnija
Seniūnas Laisva pareigybė Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotoja Angelė Klemenienė 8 616 04 081 angele.klemeniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Lina Krapauskienė 8 679 51 265 lina.krapauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Toma Rimkuvienė 8 640 29 420 toma.rimkuviene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Rūta Virkietytė 8 640 29 420 ruta.virkietyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Janina Remutytė 8 640 29 421 janina.remutyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Valytoja Bronislava Tėvėlavičienė Pareigybės aprašymas
Laižuvos kapinių prižiūrėtojas Skaistė Lakačauskaitė 8 685 22 672 Pareigybės aprašymas
Kūrikas (šildymo sezonui) Laima Krišmontienė Pareigybės aprašymas
Kūrikas (šildymo sezonui) Ramutė Majauskienė Pareigybės aprašymas
Kūrikas (šildymo sezonui) Pranas Spalvys Pareigybės aprašymas
Mažeikių seniūnija
Seniūnas Šarūnas Armonas (8 443) 25 191, 8 686 46 167 sarunas.armonas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotojas Alfredas Valančius 8 656 21 558 alfredas.valancius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistė Simona Girčytė (8 443) 25 191, 8 655 35 038 miestas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Dalia Sungailienė (8 443) 25 191 dalia.sungailiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Buhalterė Gema Liegaudienė (8 443) 25 191 gema.liegaudiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Vaida Gromienė 8 655 28 697 , (8 443) 35 003 vaida.gromiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė Ingrida Sparnauskienė 8 656 86 105 ingrida.sparnauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Vytautas Buivydas 8 650 43 312 vytautas.buivydas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Virgilijus Kenstavičius 8 640 20 056 virgilijus.kenstavicius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Renata Gapševičė (8 443) 35 003 mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Kęstutis Karošas 8 687 32 530 Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Vytautas Gedvilas 8 686 55 268 Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistas Vidmantas Kukulskis 8 698 85 976 Pareigybės aprašymas
Valytoja Rima Ligeikienė (8 443) 25 191 Pareigybės aprašymas
Valytoja Vaidilutė Buivydaitė (8 443) 25191 Pareigybės aprašymas
Sargė Dalia Valančienė (8 443) 26 167 Pareigybės aprašymas
Sargė Laima Kniurienė Pareigybės aprašymas
Sargė Zinaida Lukavičienė Pareigybės aprašymas
Mažeikių kapinių prižiūrėtoja Janina Šatkuvienė 8 656 41 518 Pareigybės aprašymas
Geidžių kapinių prižiūrėtoja Asta Griciuvienė 8 656 41 632 Pareigybės aprašymas
Aukštos kvalifikacijos darbininkas Laurynas Gedvilas 8 655 63309 Pareigybės aprašymas
Aukštos kvalifikacijos darbininkas Mindaugas Jasis 8 639 13 117 Pareigybės aprašymas
Mažeikių apylinkės seniūnija
Seniūnas Mantas Badaukis (8 443) 27 178, 8 612 01 273 mantas.badaukis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotoja Dalia Grabažienė (8 443) 27 178, 8 614 50 098 dalia.grabaziene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Genovaitė Jurgutienė (8 443) 27 178 genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt; mazeikiu.mazeikiu_a@seniunija.gov.lt; maz.apylinke@mazeikiai.lt; Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Gražina Vestartaitė (8 443) 35 024 grazina.vestartaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Dovydas Baublys 8 638 55598 dovydas.baublys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Regimantas Jucius 8 656 18 976 regimantas.jucius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Valytoja Rima Budrikienė Pareigybės aprašymas
Purvėnų pirties prižiūrėtoja Rima Budrikienė Pareigybės aprašymas
Reivyčių seniūnija
Seniūnas Stanislovas Putelis (8 443) 40 504, 8 698 85 978 stanislovas.putelis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotoja Regina Gramienė (8 443) 40 684, 8 600 72 226 regina.gramiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Aida Dulinskienė (8 443) 40 684, 8 678 76 444 aida.dulinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Virginijus Urbonas (8 443) 40 684, 8 684 17 888 virginijus.urbonas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Vanda Mažrimienė (8 443) 40 504, 8 678 47 111 vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt; mazeikiu.reivyciu@seniunija.gov.lt Pareigybės aprašymas
Valytoja Sandra Petrauskaitė Pareigybės aprašymas
Leckavos kapinių prižiūrėtojas Vidmantas Ročys Pareigybės aprašymas
Sedos seniūnija
Seniūnė Audronė Dipševičienė 8 443 46 342, 8 655 95 988 audrone.dipseviciene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotoja Nijolė Jovaišienė 8 443 46 225, 8 655 33 456 nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Ričardas Zoza 8 655 95 989 ricardas.zoza@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Joana Klibavičienė (8 443) 46 345, 8 683 16 911 joana.klibaviciene@mazeikiai.lt; seda@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Valė Draukšienė (laikinas nedarbingumas) 8 443 46 372, 8 605 00 580 vale.drauksiene@mazeikiai.lt; mazeikiu.sedos@seniunija.gov.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistas Vita Domarkienė 8 443 46 372, 8 612 96 375 vita.domarkiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. specialistas Saulius Vitalis 8 655 95 949 saulius.vitalis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Valytoja Rima Baužienė 8 686 16 067 Pareigybės aprašymas
Elektros sistemų apšvietimo inžinierius Alvydas Gureckis 8 614 09 683 Pareigybės aprašymas
Darbininkas Algis Matavičius 8 655 95 977 Pareigybės aprašymas
Grūstės kapinių prižiūrėtojas Kazimieras Eičinas 8 686 00 462 Pareigybės aprašymas
Renavo kapinių prižiūrėtojas Vytautas Vindašius 8 682 65317 Pareigybės aprašymas
Specialistė Vida Gureckienė 8 443 46 372 vida.gureckiene@mazeikiai.lt; mazeikiu.sedos@seniunija.gov.lt Pareigybės aprašymas
Šerkšnėnų seniūnija
Seniūnė Alina Čekienė (8 443) 42 424, 8 650 55 429 alina.cekiene@mazeikiai.lt; serksnenai@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Vaida Galdikė 8 (443) 42 425, 8 627 20 365 vaida.galdike@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Silva Kadakauskienė 8 656 97 972 silva.kadakauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. specialistė (Žemės ūkio funkcijoms atlikti) Rūta Narmontienė 8 618 61 472 ruta.narmontiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Audronė Jučinskienė 8 675 84 959 audrone.jucinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Darbininkas Aldona Kaminskienė Pareigybės aprašymas
Pastatų remontininkas Kęstutis Norkus Pareigybės aprašymas
Mechanizatorius Steponas Balanas Pareigybės aprašymas
Žemalės kapinių prižiūrėtojas Vitas Stancevičius 8 614 24 362 Pareigybės aprašymas
Rubikų kapinių prižiūrėtoja Ilona Būtienė 8 688 14 573 Pareigybės aprašymas
Plinkšių pirties priežiūrėtoja Ona Balandienė 8 617 26 386 Pareigybės aprašymas
Valytoja Aldona Kaminskienė 8 616 73 281 Pareigybės aprašymas
Tirkšlių seniūnija
Seniūnas Juozas Kungys (8 443) 48 234, 8 685 08 965 juozas.kungys@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotoja Asta Kesminienė (8 443) 39 060, 8 652 33 716 asta.kesminiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Giedrė Balčiauskienė (8 443) 48 233 Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Elita Pocienė ( 8 443 ) 48 233, 8 611 39 472 elita.pociene@mazeikiai.lt; tirksliai@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Daiva Mikienė (8 443) 48 234 daiva.mikiene@mazeikiai.lt; mazeikiu.tirksliu@seniunija.gov.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Arūnas Ramanauskas 8 655 44 042 arunas.ramanauskas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Roma Ramanauskaitė 8 656 30 016 roma.ramanauskaite@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Valytoja Zina Dovydovienė Pareigybės aprašymas
Šaltkalvis remontininkas Vydas Puidokas Pareigybės aprašymas
Mechanizatorius Alfredas Jakumas Pareigybės aprašymas
Tirkšlių kapinių prižiūrėtoja Jurgita Viskontienė 8 674 24 474 Pareigybės aprašymas
Užlieknės kapinių prižiūrėtoja Romalda Pocienė 8 656 41 962 Pareigybės aprašymas
Pievėnų kapinių prižiūrėtoja Ingrida Butkienė 8 648 12 210 Pareigybės aprašymas
Židikų seniūnija
Seniūnė Skirmutė Stasytė (8 443) 43 225; 8 633 62 207 skirmute.stasyte@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotojas Arvydas Brazdauskis (8 443) 43 225, 8 633 62 216 arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Roma Petrauskienė (8 443) 43 225, 8 699 24 672 roma.petrauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Viešųjų darbų organizatorė Vida Abrasonienė 8 699 34 427 vida.abrasoniene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Lina Beržinskienė 8 443 43 225 lina.berzinskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Vytautas Burba 8 686 36 459 Pareigybės aprašymas
Valytoja Dalia Bružienė 8 622 40 644 Pareigybės aprašymas
Pirties prižiūrėtojas Stanislovas Mumgaudis 8 621 95 862 Pareigybės aprašymas
Pirties prižiūrėtoja Romana Tiškuvienė 8 682 54 821 Pareigybės aprašymas
Židikų kapinių prižiūrėtoja Alma Vasiliauskienė 8 618 86 610 Pareigybės aprašymas
Pikelių kapinių prižiūrėtoja Ona Kniukštienė 8 612 28 708 Pareigybės aprašymas
Ukrinų kapinių prižiūrėtoja Zita Daubarienė 8 682 52 824 Pareigybės aprašymas
Viekšnių seniūnija
Seniūnas Kornėlijus Kryžius (8 443) 37 413, 8 687 50 234 kornelijus.kryzius@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Seniūno pavaduotojas Algimantas Kiudulas (8 443) 37 383 algimantas.kiudulas@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Virginija Špokauskienė (8 443) 37 413 virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vyresn. buhalterė Vida Poškienė (8 443) 37 453 vida.poskiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistė Kristina Voverienė (8 443) 37 453 kristina.voveriene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas Antanas Poškus Pareigybės aprašymas
Pastatų remontininkas Antanas Poškus Pareigybės aprašymas
Meistrė Genovaitė Meironienė genute.meironiene@mazeikiai.lt Pareigybės aprašymas
Vairuotojas Antanas Mažeikis (8 443) 37 383 Pareigybės aprašymas
Mechanizatorius Raimundas Keršis Pareigybės aprašymas
Pastatų remontininkas Raimondas Keršis Pareigybės aprašymas
Darbininkas Antanas Mažeikis Pareigybės aprašymas
Valytoja Zita Mereckienė Pareigybės aprašymas
Valytoja Virginija Budreikienė Pareigybės aprašymas
Kapinių prižiūrėtoja Danutė Mažeikienė Pareigybės aprašymas
Pirties prižiūrėtoja Danutė Mažeikienė Pareigybės aprašymas
Pirties prižiūrėtojas Antanas Mažeikis Pareigybės aprašymas