Seniūnaitijos

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

  • NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 
    ĮGYVENDINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
    APRAŠAS
  • NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS


Mažeikių rajono seniūnaitijos

1. Mažeikių seniūnijos seniūnaitijos
2. Sedos seniūnijos seniūnaitijos
3. Viekšnių seniūnijos seniūnaitijos
4. Laižuvos seniūnijos seniūnaitijos
5. Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnaitijos
6. Reivyčių seniūnijos seniūnaitijos
7. Šerkšnėnų seniūnijos seniūnaitijos
8. Tirkšlių seniūnijos seniūnaitijos
9. Židikų seniūnijos seniūnaitijos

Mažeikių seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Merkelio Račkausko (seniūnaitė Erika Matutienė, el. p. jorikas112@yahoo.com) 
Senamiesčio (seniūnaitė Laimutė Sinkevičienė, el. p. sinkevicienelaimute@gmail.com) 
Kęstučio (seniūnaitė Dalia Jankuvienė, el. p. daliajankuviene@yahoo.com) 
Gabijos (seniūnaitė Evelina Radvilaitė-Budreckienė, el. p. eve24lina@gmail.com) 
Žemaitijos (seniūnaitė Eglė Vareikė, el. p. egle.konciute@gmail.com)
Pavasario (seniūnaitė Jurgita Jokubauskienė, el. p. jokubauskiene.jurgita@gmail.com) 
Naftininkų (seniūnaitė Rūta Jankauskienė, tel. 8 610 29715, el. p. rutajankauskiene@gmail.com) 
Pavenčių (seniūnaitė Marija Jaglinskienė, el. p. aivenas@gmail.com) 
Sodų (seniūnaitė Asta Mileškienė, el. p. astamileskiene@gmail.com) 
Kalnėnų (seniūnaitė Vaida Lukošienė, tel. 8 600 58473, el. p. vaidajankute@yahoo.com) 
Ventos (seniūnaitė Virginija Monstavičienė, el. p. vmonstaviciene@gmail.com)
Reivyčių (seniūnaitis Vytautas Knita, el. p. )

MAŽEIKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Sedos seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:


Dagių (seniūnaitė Rima Daugėlienė, tel. 8 615 48 892)
Renavo (seniūnaitė Roma Jablonskienė, tel. 8 626 51 653, el. p. renavobendruomene@gmail.com) 
„Rytų“ (seniūnaitė Rima Silkauskienė, tel. 8 612 51 216, el .p. rimasilk@hotmail.com) 
„Pietų“ (seniūnaitė Rūta Rimkienė, tel. 8 603 73 956 , el .p. ) 
„Dvaro“ (seniūnaitė Renata Vindašienė, tel. 8 615 46031, el. p. renavorenata@gmail.com) 
Pagardės (seniūnaitė Edita Kocienė, tel. 8 670 35 921, el. p. editakociene@gmail.com)
Nausodės (seniūnaitė Vita Domarkienė, tel. 8 612 96375, el. p. seeeedaaa@gmail.com) 
Kalnijų (seniūnaitė Astra Stonkuvienė, tel. 8 616 99139, el. p. astrastonkuviene@yahoo.com)
Užežerės (seniūnaitė Virginija Katkuvienė, tel. 8 615 76 799, el. p. virginija.plinkses@gmail.com)

SEDOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Viekšnių seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Viekšnių centro (seniūnaitė Dijana Beišinienė, tel. 8 614 02 832, el. p. beisinienedijana@gmail.com) 
Mažeikių (seniūnaitis Petras Liaudanskas, tel. 8 686 72 733, el. p. r.liaudanske@pienozvaizgdes.lt) 
Pavenčių (seniūnaitė Izolda Kučinskienė, tel. 8 682 51 924, el. p. Izolda.akmene2@gmail.com) 
Vytauto (seniūnaitis Klemas Inta, tel. 8 618 15318, el. p. klemas.inta@gmail.com) 
Sodų (seniūnaitė Vilma Beržinienė, tel. 8 647 17 257, el .p. vilma.berziniene@gmail.com) 
Fermos (seniūnaitis Gediminas Grygolaitis, tel. 8 687 41 608, el. p. gedasgrg@gmail.com) 
Palnosų (seniūnaitis Darius Buknys, tel. 8 688 02934, el.p. budinks@gmail.com)
Dainorių (seniūnaitis Juozas Varanavičius, tel. 8 611 29 185, el. p. stanislavavaranaviciene@gmail.com) 
Gyvolių (seniūnaitis Petras Purauskas, tel. 8 676 42 166, el. p. petras.purauskas@gmail.com) 
Kapėnų (seniūnaitė Rima Bučienė, tel. 8 693 68 503, el. p. aurimab@gmail.com) 
Tučių (seniūnaitė Kristina Veselienė, tel. 8 611 06 665, el. p. kristinaveseliene1979@gmail.com) 
Užventės (seniūnaitė Rasa Alejūnienė, tel. 8 61917181, el.p.rasaalejuniene@gmail.com)
Žibikų (seniūnaitė Janina Cicėnienė, tel. 8 627 73 993, el. p. ciceniene.janina@gmail.com) 
Pakalupio (seniūnaitis Ignas Vidmantas, tel.8 687 86082, el.p.gamyba@litvija.lt)

VIEKŠNIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Laižuvos seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Auksodės (seniūnaitė Dalia Valiuvienė, tel. 8 615 11843, el. p. dalia.valiuviene@gmail.com) 
Antano Vienažindžio (seniūnaitis Antanas Taučius, tel. 8 686 14986, el. p. vilija.tauciuviene@gmail.com) 
Purplių (seniūnaitė Jūratė Tėvilavičienė, tel. ) 
Vadaksties (seniūnaitė Edita Vasiliauskienė, tel. 8 612 36775, el. p. vasiliauskiene19@gmail.com)

LAIŽUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Mažeikių apylinkės seniūniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Bugenių (seniūnaitis Dovydas Baublys, tel. ) 
Purvėnų (seniūnaitė Silva Bulauskienė, tel. 8 614 80506, el. p. bavlis@gmail.com) 
Krakių (seniūnaitė Birutė Navickienė, tel. )

MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Reivyčių seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Leckavos (seniūnaitė Bronislava Burovė, tel. 8 610 84844) 
Tulnikių (seniūnaitė Rita Valienė, tel. 8 627 50721, el. p. rita.valiene@gmail.com) 
Reivyčių (seniūnaitis Vytautas Knita, tel. 8 686  06 283 , el. p. )
Buknaičių (seniūnaitis Alvydas Budžys, tel. 8 613  40 604, el. p. alvydasbudzys@gmail.com) 
Urvikių (seniūnaitė Zenona Grigaitienė, tel. 8 611  11 285, el. p. mlabirintai@gmail.com)

REIVYČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Žemalės (seniūnaitė Kristina Osinskienė, tel. ) 
Šerkšnėnų (seniūnaitė Živilė Skrupskienė, tel. ) 
Plinkšių (seniūnaitis Edvardas Mineikis, tel. 8 686 55920)
Rubikų (seniūnaitė Audronė Jučinskienė, tel. 8 675 84959, el. p. audrone.jucinskiene@mazeikiai.lt)

ŠERKŠNĖNŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Tirkšlių seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Tirkšlių (seniūnaitė Daiva Juškaitė, tel. )
Užlieknės (seniūnaitė Lina Šidlauskienė, tel. )
Balėnų (seniūnaitė Virginija Galdikienė, tel. ) 
Voverių (seniūnaitis Linas Šarpnickas, tel. 8 610 19219 , el. p. info@linvigma.lt)

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.

Židikų seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

Pikelių (seniūnaitė Vilija Priedininkienė, tel. 8 613 21548, el. p. v.priedininkiene@gmail.com) 
Lūšės (seniūnaitė Sigita Gimžauskienė, tel. 8 620 72 770, el. p. sigita.gimzauskiene@gmail.com)
Račalių (seniūnaitė Dangeruta Saltonienė, tel. 8 626 86270)
Židikų (seniūnaitė Danguolė Dauginienė, tel. 8 682 77 430, el. p. dangvitas@gmail.com)
Ukrinų (seniūnaitis Vidmantas Krakys, tel. 8 682 103 40, el. p. vidvet@gmail.com)

ŽIDIKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ SĄRAŠAS čia.