Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklo "Už nuopelnus Mažeikių kraštui" laureatai

 

PARAIŠKA-PASIŪLYMAS APDOVANOTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS MAŽEIKIŲ KRAŠTUI“

 

 

Krista Kinčienė
Mažeikių rajono klubo „Mano namai“ vadovė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, aktyvų kūrybinį darbą, idėjas ir iniciatyvas kuriant kultūrinę bei dvasinę aplinką, tradicijų puoselėjimą


 

Violenita Juškevičiūtė
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, puoselėjant ir tęsiant „gyvąsias“ žemaitiškas tradicijas bei švietėjišką veiklą etninės kultūros srityje


 

Antonina Zorina
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos darbuotoja

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, nepriekaištingą socialinį darbą, iniciatyvas ir savanorystę, gerinant socialiai pažeidžiamų visuomenės narių kasdienybę

 

Stanislovas Jakučinskas
Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos direktorius


Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2019 m. vasario 16 d. už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono jaunosios kartos ugdymą, sportiškumo ir sveikos gyvensenos skatinimą.

 

 

Česlovas Pečetauskas

Tautodailininkas, meninės kalvystės Mažeikiuose pradininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažeikių tautodailininkų sekcijos pirmininkas, Lietuvos kalvių kalvis

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2019 m. vasario 16 d. už pagarbą ir meilę visuomenei, savo kraštui, bendruomeniškumo skatinimą bei Mažeikių rajono ir Viekšnių miesto vardo garsinimą.

 

 

Pranas Trakinis
Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 801-osios šaulių kuopos vadas

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. 
už svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą, jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymą.

 

 

Stasė Radeckienė
VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. 
už teikiamas socialinės globos paslaugas Mažeikių rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms. Savo 
nuoseklia veikla ir šiltu žodžiu padeda jiems ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teisėtus interesus, realizuoti 
socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius bei skatina sutrikusio intelekto žmogaus integraciją į visuomenę.

 

 

Ala ir Rimantas Morkūnai
Aviacijos entuziastai

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. 
už jų pastangas ir norą išlaikyti aerodromą ir parašiutininkų sportą Mažeikiuose. Mažeikių Julijono Kumpikevičiaus 
aerodromo direktorės ir Mažeikių aeroklubo viršininkės Alos Morkūnienės bei Mažeikių aeroklubo tarybos pirmininko, 
parašiutizmo pradininko Mažeikiuose Rimanto Morkūno pastangų dėka aerodromas yra „gyvas“ ir jame ne vienas 
pajuto skrydžio laisvės jausmą.

 

 

Ramunė Badaukienė
Mažeikių „Ventos“ progimnazijos direktorė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. 
už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono jaunosios kartos ugdymą ir visuomenės gyvenimą. 
Pedagogė, ilgametė švietimo sistemos darbuotoja atvira kaitos procesams ir nuolat ieško naujumo mokyklos 
valdyme, skatina mokinių saviraišką, aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose.