Savivaldybės apdovanojimų komisija

 

Vardas, pavardė Pareigos
Sigutė Bernotienė 
(pirmininkė)
Savivaldybės mero pavaduotoja
Antanas Tenys Savivaldybės tarybos narys
Ramūnas Bertulis Savivaldybės mero patarėjas
Vaclovas Radvilas Savivaldybės garbės pilietis
Dovilė Milienė
(sekretorė)
Savivaldybės tarybos sekretorė
Virginija Eidimtienė Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narė
Rūta Matulaitienė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė
Milda Šukienė Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
Paulius Pocevičius Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas
Vita Domarkienė Sedos bendruomenės pirmininkė
Roberta Žaltauskienė Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė
Eduardas Vaičiulis Nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Andriejus Virkutis Ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
Eimantas Salatka Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Apolinaras Stonkus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2019 m. spalio 25 d. Nr. T1-325