Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo Melioratorių g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniams pasiūlymams pritarta 

  1. Statinių statybvietės adresas – Melioratorių g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 6130/0021:8.
  2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
  3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
  4. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Rendu“Respublikos g. 19-5, LT-35185 Panevėžysįm. k. 304953547, tel. Nr. +370 698 33 720, el. p. [email protected].
  5. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
  6. Viešasis susirinkimas vyko 2023 m. sausio 10 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu tiesioginės transliacijos metu. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFlMmEwZGUtNmIyNS00NmQ0LTlhYzktNjZkNDhiN2EzZDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233a1d362-bdbe-4f1c-96c7-2001474c776e%22%2c%22Oid%22%3a%228c2e178f-7e2e-4785-bb60-52913dbd1561%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos