Vasario 16-ąją bus įteikta dvylika Mažeikių rajono savivaldybės nominacijų

Vasario 16-ąją, ypatingą ir visai Lietuvai įsimintiną dieną, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Didžiojoje salėje iškilmingai bus apdovanota dvyliką laureatų, pelniusių nominacijas už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą 2018 metais Mažeikių rajone. Mažeikių rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos siūlymu, Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio potvarkiu Mažeikių rajono savivaldybės nominacijos skirtos:

Rūtai Končiutei-Mačiulienei –„2018 metų istorinės atminties puoselėtojas“


R. Končiutė-Mačiulienė derindama kasdienį triūsą ir aktyvią visuomeninę veiklą, stengiasi įkvėpti aplinkinius neužsisklęsti savyje, dalintis turimomis žiniomis, patirti atradimų džiaugsmą. Skiepija meilę savo gimtinei, vienija ir skatina visus rajono žmones išlaikyti istorinę atmintį ir etnografines tradicijas. Dar 2005 m., kai vadovavo Pievėnų kaimo bendruomenei,rengė projektą, kurį įgyvendinus atgaivintas vienintelis Europoje išlikęs teatralizuotas velykžydžių budėjimas Pievėnų bažnyčioje. Pagal išlikusią tarpukario laikų ikonografiją buvo atkurtos ir pasiūtos naujos, puošnios uniformos Nukryžiuotojo sargybiniams. R. Končiutė-Mačiulienė išplėtė paminklosaugos ribas, pati inicijuoja ir palaiko įvairias veiklas, yra nepailstanti renginių, mokymų, seminarų, ekskursijų, diskusijų, konkursų, ekspedicijų ir konferencijų organizatorė ir dalyvė. Ji nuolat rūpinasi kultūros paveldo objektų, istorinių ženklų, svarbių Lietuvai, Mažeikių kraštui, išsaugojimu, gaivinimu.

Tomui Balsiui – „2018 metų jaunasis verslo vystytojas“


Jaunas informacinių technologijų specialistas Tomas Balsys dirbęs užsienyje, karjeros laiptais sėkmingai kopė Kaune, tačiau vieną dieną su draugu nusprendęs pradėti verslą tam pasirinko gimtuosius Mažeikius. Šiandien jų įkurta IT įmonė „Jaja IT“ neatsigina klientų.
Užsitarnavęs vardą kompiuterių meistras teigia, kad norint užsitarnauti gerą vardą, kuriant santykius su užsakovais būtina įrodyti, kad dėl savo paslaugų kokybės esame verti būti pripažinti ir vertinami. Ir jiems tai pavyko. Žmonės įsitikino, kad jauni verslininkai gerai dirba ir labai stengiasi. Dabar įmonės įkūrėjai klientų turi ne tik Mažeikiuose, bet ir Skuode, Akmenėje. Pasak T.Balsio, kuo ilgiau įmonė veikia, tuo labiau jie įsitikina, kad neapsiriko, pasirinkdami verslą kurti čia – Mažeikiuose.

Rotary klubui „Liberta“   „2018 metų geradariai“

Prasmingus švietėjiškus, labdaringus, altruistinius projektus įgyvendinantis Rotary klubas „Liberta“ Mažeikiuose įsteigtas 2011 m. ir šiuo metu vienija 27 nares. Klubo narės aktyviai dalyvauja rajono visuomeniniame, kultūriniame, socialiniame gyvenime. Daug dėmesio skiria Mažeikių krašto kultūros paveldo saugojimui, priežiūrai, nuolat padeda prižiūri Ritinės piliakalnį, esantį Židikų seniūnijoje. Jų dovanomis ir darbais džiaugiasi Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Plinkšių globos namų bendruomenė, Mažeikių bendruomeninis vaikų pagalbos centras, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija, „Caritas“, Dauno sindromo klubas, Mažeikių ligoninė, Nakvynės namai, keletas vaikų darželių ir mokyklų. Moterys gelbsti ir materialiai remia talentingus vaikus: padovanotas fotoaparatas, muzikos instrumentai, dailės priemonės ir t. t. Šiemet klubas įgyvendino savo subrandintą idėją – įrengė „Vyturių taką“. Jame bus įamžinti talentingų mūsų rajono vaikų nuopelnai.

Raimondai Česnauskienei – „2018 metų etnokultūros puoselėtojas“


R. Česnauskienė – Mažeikių ,,Žiburėlio“ pradinės mokyklos mokytoja-metodininkė, etnokultūros konsultantė padeda giliau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių įvairovę. Mokytoja yra daugelio etnokultūrinių projektų mokykloje iniciatorė, rengėja ir vedėja. Jos vykdomuose projektuose dalyvauja ne tik mokyklos bendruomenė, bet ji sugeba suburti viso rajono mažuosius etninės kultūros puoselėtojus iš darželių ir pradinių mokyklų. Bendradarbiaudama su Mažeikių muziejumi, folkloro ansambliais ,,Alksniokaa“ ir ,,Alksna“ mokykloje vykdo įvairius edukacinius užsiėmimus, skirtus žemaičių tarmei, kultūrai. Į vykdomą etninės krypties veiklą R.Česnauskienė įtraukia ne tik mokytojus ir vaikus, bet ir vaikų tėvus ir senelius. Folkloro ansamblyje ,,Alksna“ Raimonda jau 30 metų. Ji pagrindinė švenčių scenarijų sudarytoja, vedėja. 
Geriausiai apie Raimondą gali pasakyti šiežodžiai, kuriuos ji užrašė leidinyje, skirtame folkloro ansamblio ,,Alksna“ jubiliejui: ,,Aš nuo mažumės vis prie seno, prie apleisto, vis prie užmiršto, nenaudojamo. Turiu tokį prigimimą. Labai stengiuosi, kad be vakarykštėsdienos nebus nei šiandienos, nei rytojaus. Ir taip visur: ir šeimoje, ir gimtinėje, ir darbe...“.

Astai Žukauskienei  „2018 metų kūrybinė iniciatyva“

Devynerius metus Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai vadovaujanti direktorė sukūrė laisvą demokratišką atmosferą. Ji atvira kaitos procesams, ieškanti naujumo gimnazijos valdyme, nuolat tobulinanti vadybinius gebėjimus. Veiksminga lyderystė ir gimnazijos valdymas, aukštas pedagogų profesionalumas ir meistriškumas, bendradarbiavimas visais lygmenimis, kokybiškas mokymas ir mokinių gebėjimas mokytis, tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, geras ir draugiškas mikroklimatas – gimnazijos direktorės veiksmingo valdymo bruožai.
Greičiau, aukščiau, tvirčiau – tai asmeninis direktorės šūkis, siekiantis ir skatinantis pažangą, tobulėjimą, kviečiantis siekti savųjų aukštumų.
Aukšti gimnazijos pasiekimai dalykinėse olimpiadose, neformaliojo ugdymo laimėjimai garsina Mažeikių rajoną ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Gimnazijoje puoselėjamos praeities kultūros tradicijos, kuriamos naujos. A. Žukauskienės iniciatyva įsteigtas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Alumni100-čio klubas.
Direktorė nuolat ieško naujų formų, būdų, kaip šiuolaikiškai pateikti istorijos faktus: jau tradicija tapo mokyklų socialinių partnerių – Merkelio Račkausko gimnazijos ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenių – pilietinė akcija „Laisvės banga“. Akcijoje dalyvauja mokinių tėvai, senamiestyje dirbantys ir gyvenantys žmonės, ugdymo įstaigų, rajono Savivaldybės darbuotojai.
Gimnazijos direktorė sutelkė bendruomenę kurti veiksmingą ir patrauklią, mokymosi procesui tinkamą aplinką.  Vienos geriausių ugdymo įstaigų Mažeikių rajone direktorė yra labai reikli sau, nuolat besidominti, besigilinanti į naujas mokymo metodikas, į vadybą, turinti aiškų tikslą, matanti gimnazijos viziją („ pažangi, atvira pokyčiams ir demokratiška mokykla ....“)  ir to siekianti.

Pauliui Pocevičiui  „2018 metų bendruomenės siela“

2002 m. Šerkšnėnų seniūnijoje įsikūrusi Žemalės kaimo bendruomenės veikla apima daug bendruomenės poreikių. Nuo 2015 metų bendruomenei vadovauja Žemalės kaime ūkininkaujantis darbštus, aktyvus, savo kaimą mylintis ir visuomeninio darbo nebijantis Paulius Pocevičius. Pirmininko iniciatyva, bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, rengia ir įgyvendina projektus, kurie padeda gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, skatina bendruomeniškumą, vyresniosios ir jaunesniosios kartos  bendravimą, viešųjų erdvių tvarkymą bei aktyvų laisvalaikį. Visuomeniniais pagrindais dirbantis bendruomenės pirmininkas per trumpą laiką bendruomenėje spėjo nuveikti nemažai gražių darbų. Subūrus iniciatyvius bendruomenės narius, Žemalės kaimo parke pastatyta lauko estrada, prie jos įrengta betoninių trinkelių dangos aikštelė.Parke įrengti lauko treniruokliai, prie mokyklos vaikų žaidimų aikštelė.  Aktyvus bendruomenės pirmininkas ne tik suspėja  nudirbti visus ūkio darbu  nemažame ūkyje, bet ir  sugeba skleisti šviesą kitiems, jis rodo gerą pavyzdį ir juo užkrečia aplinkinius.

Ilonai ir Edmundui Padervinskiams   „2018 metų ūkis“

Ilona ir Edmundas Padervinskiai ūkininkauja Sedos seniūnijos Užežerės kaime. Ūkininkauti pradėję 2002 m., šiuo metu dirba 220 ha žemės, laiko 263 galvijus, iš kurių 142 melžiamos karvės. Ūkininkai sukūrė technologiškai pažangų, inovatyvų, efektyvų ir konkurencingą pienininkystės ūkį. Dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2004–2013 m. ir 2014–2020 m. modernizavimo programose, įrengė modernią palaido laikymo karvių fermą. Karvių fermoje įrengė 12 vietų melžimo aikštelę. Pienas melžimo linijomis keliauja į 7 tonų talpos pieno šaldytuvą. Ūkyje sukurtos šešios darbo vietos. Didžiausius ūkio plotus užima ganyklos, bet augina ir kvietrugius, žirnius, kukurūzus silosui. Didžioji dalis laukų tręšiami organinėmis trąšomis, mineralinių trąšų naudojama minimaliai.
I. Padervinskienė yra ir aktyvi lauko dienų, seminarų dalyvė. Ji – Lietuvos pieno gamintojų asociacijos bei Lietuvos vidutinių ir smulkių pieno ūkių asociacijos narė.

Vitalijui Plastininui  „2018 metų sporto mecenatas“

Mažeikių auto sporto klubo vadovas Vitalijus Plastininas nuo 2012 metų organizuoja automobilių ralio varžybas Mažeikių rajono keliais, kuris jau tapo tarptautiniu renginiu, nes Mažeikių automobilių ralio etapas yra įtrauktas į Lietuvos ir Latvijos ralio sprinto čempionato etapus. Kasmet dalyvaujančiųjų ralyje ir atvykstančių jo stebėti vis daugėja. Jame dalyvauja ne tik ekipažai iš Lietuvos, Latvijos,Lenkijos respublikų, bet ir kitų šalių.
Vitalijaus ir Vytenio Plastininų ekipažas savo klasėje eilę metų užima prizines vietas, o 2015 ir 2017 m. jie pelnė pirmąsias vietas.
Mažeikių auto sporto klubas 2018 m. komandinėje įskaitoje Lietuvos ralio sprinto čempionate iškovojo pirmąją vietą.
V. Plastininas aktyvus bendruomenės narys ir neatlygintinai puošia Viekšnius – sutvarkė ir nuolat prižiūri skverą Kalupio gatvėje.

Dainų šventės kūrybinei grupei   „2018 metų kultūros ambasadoriai“

Jolanta Tendienė, Ramunė Zelbienė, Olga Gross, Danguolė Dapšytė, Jurgita Kungienė, Vidmantas Alčauskis – veiklūs Mažeikių krašto inteligentijos atstovai, turintys aiškią pilietinę poziciją, gerai suvokiantys savo, kaip visuomenės švietėjų, misiją. Šių žmonių pedagoginis meistriškumas ir dalykinė kompetencija, aktyvi kūrybinė veikla garsina Mažeikių rajono vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Choreografės jau ne vieną kartą buvo Lietuvos dainų švenčių baletmeisterių asistentėmis, o 2018 m. buvo Lietuvos šimtmečio dainų šventės baletmeisterės. Danguolei Dapšytei buvo patikėta pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto „Vario audra“ II dalies „Tiltas į praeitį“ choreografija. Ji dirbo kartu su orkestro „Mažeikių dūdoriai“ dirigentu Vidmantu Alčauskiu, kuris buvo šios programos vadovas.  Jolanta Tendienė, Ramunė Zelbienė, Olga Gross buvo šokių dienos „Saulės rato ritmai“ I dalies „Ryto saulės aviliuos“ baletmeisterės. Ši dalis pripažinta geriausia, o pirmą kartą ją išvydo mažeikiškiai šventėje „Miestas upės vingyje“. Mokyklos koncertmeisterė Jurgita Kungienė buvo pakviesta akomponuoti šios dalies repeticijų metu.

Birutei Paulauskienei – „2018 metų altruistas“


Birutė Paulauskienė sporto entuziastė – pavyzdys visiems, kad nuolat reikia sportuoti, o fizinis aktyvumas ilgina gyvenimą ir neleidžia pasenti. Birutė vadovauja Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU)Sporto fakultetui, kurio studentai nenuilsdami dalyvauja įvairiose rajoninėse ir respublikinėse varžybose, pelno apdovanojimų ir prizinių vietų. TAU komanda jau tris kartus yra tapusi respublikos TAU universiados laimėtoja.
R. Paulauskienė subūrė universiteto studentus ir skatina juos gyventi sveikai, sportuoja keturis kartus per savaitę, šiaurietiško ėjimo nepamiršta ir per atostogas, žaidžia stalo tenisą, smiginį, helpongą, šachmatais, šaškėmis. Ją pažįstantys teigia, kad ji nenuilstanti ir visada judanti, pasirengusi visiems padėti. Buvusi pedagogė ilgus metus dirbo fizinio lavinimo mokytoja ir išugdė ne vieną sportininką. 
Ji ne tik užkrečia savo energija, bet ir rūpinasi visais, kuriems reikalinga pagalba. Lanko vienišus žmones, gamina jiems valgį, padeda susitvarkyti, globoja išeinančius Anapilin.
B. Paulauskienės širdis kupina meilės žmogui, dvasingumo, išminties, atjautos, pasiaukojimo, nesavanaudiškumo, begalinio pasišventimo tarnauti kitiems. Jos gyvenimo credo – gyvenimą skirti kitiems. Ją galima išvysti savanoriaujančią įvairiuose rajono renginiuose, visad skubančią ir su lauknešėliu rankose jos laukiantiems.

Edgarui Kontrimui – „2018 metų visuomenininkas“


Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, asociacijos „Mažeikių gatvės gimnastai“ valdybos narys. Šis aktyvus jaunas žmogus vienija rajono žmones, buria juos prasmingiems darbams, gražina miestą ir stengiasi kuo daugiau jaunų žmonių įtraukti į įvairias veiklas bei skatina savanoriauti. Praėjusiais metais kiekvieną savaitgalį organizavo gatvės gimnastų treniruotes vaikams ir jaunimui. Kvietė visus į „Diskoteką ant ledo“, Mažeikių miesto pikniką, „Gladiatorių kovas“. Visa tai darė neatlygintinai. 
Vienas svarbiausių praėjusiais metais atliktų darbų – telkė bendruomenes ir neatlygintinai tvarkė sporto aikštynus. Šalia Naftininkų g. 64 ir Tyliosios g. 4 namo sporto aikštelės pasikeitė neatpažįstamai – įrengtos krepšinio, tinklinio aikštelės, pastatytos supynės, suoliukai, šiukšliadėžės. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas jau parengęs projektus ir pasitelkęs jaunus, iniciatyvius žmones tikisi sutvarkyti dar ne vieną viešąją erdvę.

Irenai Pocienei– „2018 metų kūrėjas“


Šiemet Irena Pocienė švęs savo teatrinės veiklos 50-metį. Teatrinę, saviveiklinę veiklą pradėjo, kai 1962 m. režisierė Zita Norvydienė Mažeikiuose pradėjo vadovauti Liaudies teatro trupei. Pirmąjį vaidmenį sukūrė spektaklyje „Petras Kurmelis“. Pamilusi teatrą ji vieną po kito kūrė spalvingus, įvairiaplanius vaidmenis. Vienas ryškiausių vaidmenų jos kūrybinėje biografijoje – spektaklis apie poetą A. Stazdą „Grasos namai“. Ryškūs ir kiti vaidmenys, sukurti spektakliuose „Jobas“, „Amžinos moterys“, „Velnias spąstuose“. Režisieriai išskyrė jos gebėjimą aktyviai įsijungti į kūrybinį procesą, o kolegos džiaugėsi darbštumu ir geranoriškumu. Kiekvienais metais teko sukurti ne po vieną vaidmenį, kurie ugdė ją kaip kūrėją, visuomenininkę. Irena kartu su Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro trupės nariais aktyviai dalyvauja kaip skaitovė įvairiose valstybinėse šventėse ir kituose renginiuose. I. Pocienei pakako laiko viskam, ne tik vaidinimui – ji buvo aktyviai įsijungusi į Raudonojo kryžiaus organizacijos veiklą. Dabar ji aktyvi Trečiojo amžiaus universiteto ir klubo „Bočiai“ narė. 
Ypač ryškus jos kuklumas ir darbštumas, pagarba ne tik kolektyvo nariams, bet ir žiūrovams. Kiekvienas susitikimas su Irena yra pagrįstas meile pašaukimui.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos