Ugdymą šeimoje organizuosiančios mokyklos iššūkiams pasiruošusios

Įgyvendinant Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatą, įtvirtinančią galimybę vaikui ugdytis šeimoje, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės mokyklų, padėsiančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas. 

Trys rajono mokyklos – „Vyturio“ pradinė, Kalnėnų progimnazija ir Gabijos gimnazija – pasirinktos neatsitiktinai. 

„Vyturio“ pradinė mokykla yra pačiame miesto centre, be to, ji vienintelė pradinė mokykla, kuri turi nuolatinį direktorių, o vaikų ugdymas šeimoje – tai didelė atsakomybė įstaigos vadovui. 

Organizuoti priešmokyklinį ir dalį pagrindinio ugdymo šeimoje pasirinkta Kalnėnų progimnazija, kuri dalyvavo rengiant Vyriausybės patvirtinto ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, todėl turės galimybę jo reikalavimus išbandyti praktiškai. 

Teikti dalį pagrindinio ir vidurinį ugdymą šeimoje patikėta Gabijos gimnazijai. Merkelio Račkausko gimnazija turi atsakingą užduotį – vykdo programą „Ugdymo kokybės krepšelis“.

Šios mokyklos prieš sutarties sudarymą vertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį, šeimoje ugdomus mokinius konsultuos, aprūpins mokomąja medžiaga, periodiškai vertins mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą. 

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos